Thema: Heiligen

De heilige apostel Paulus schrijft aan de Hebreeën dat wij omringd worden door een "wolk van getuigen". Dat zijn de heiligen. Zij zijn in de Hemel bij God. Maar ze zijn niet afgekeerd van ons. Integendeel als belijdende Kerk willen ze ons, aardse leden van de strijdende Kerk, helpen in het gevecht tegen de zonde.

De Kerk reikt ons het de heiligen aan als voorsprekers bij God. Maar ook als voorbeeld voor ons leven. Want de heiligen hebben met dezelfde moeilijkheden geworsteld: ziekte, verdriet, twijfel, tegenwerking en spirituele koudheid. Tegelijk hebben ze vreugde en troost gevonden in het geloof. Dat mag ons inspireren om de strijd vol te houden.

"Welnu dan, omringd van zulk een wolk van getuigen, laat ons iedere belemmering en hinder van zonde wegwerpen van ons, en dan met volharding de wedloop beginnen, die voor ons ligt; het oog gevestigd op Jezus, aanvang en einde van het geloof." (Hebreeën 12:1-2)

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.