Respectvol beroep op de bisschoppen: laat ons binnen de richtlijnen naar de Mis gaan

Over de campagne

Onze campagne Mijn Onbevlekt Hart Zal Triomferen heeft het grote doel voor ogen, om 10.000 medailles in Nederland te verspreiden.
Over de Wonderdadige Medaille

Over de Wonderdadige Medaille

De belofte van Onze Lieve Vrouw:

“Al degenen die deze medaille om hun hals dragen, zullen grote genaden ontvangen. De genaden zullen overvloedig zijn voor hen die haar met vertrouwen dragen.”

Over de toewijding

Over de toewijding

Aan het Onbevlekt Hart van Maria

Door onszelf en ons gezin toe te wijden, sluiten wij aan bij de Nederlandse bisschoppen. Die hebben alle bisdommen in ons land aan het Onbevlekt Hart van
Maria toegewijd.

Steunverklaring

Steunverklaring

Om 5.300 Wonderdadige Medailles te laten insteken

Nederlanders moeten zich in deze tijd van corona-epidemie weer toevertrouwen aan Maria’s Onbevlekt Hart, zoals zij ons in Fatima gevraagd heeft.

Blog

Neem contact op

Vul het formulier hiernaast in of stuur een e-mail

Ons adres

Pastoor Rabouplein 5, 6564BP, Heilig Landstichting

     Contact opnemen

         Campagne "Mijn Onbevlekt Hart zal overwinnen" 

         info@mijnonbevlekthart.nl

Neem contact op