Thema: Kerk

De katholieke Kerk is door Jezus Christus Zelf gesticht op de rots die Petrus is. De Kerk is een volmaakte hiërarchie, hoeder van de geloofsleer en de sacramenten die noodzakelijk zijn voor de redding van onze ziel. Bedienaren van de Kerk kunnen uiteraard zondigen, maar zijzelf is de zuivere en volmaakte Mystieke Bruid van Christus.

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.