Onze Lieve Vrouw

"Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen..." Het zijn woorden die talloze malen over onze lippen gaan. Woorden van engelen en heiligen, die de lof van Onze Lieve Vrouw bezingen.

Vele titels draagt zij: de Onbevlekte Ontvangenis, de Koningin van de Hemel, de Moeder van Smarten, de Moeder Gods, Onze Lieve Vrouw van Fatima. In al haar spreken en handelen wijst zij naar haar geliefde Zoon Jezus Christus: "...en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot."

Het is Onze Lieve Vrouw die de kop van de slang plet. Zij verslaat Satan. Daarom mogen we onder haar hoede de goede strijd voeren, met op onze lippen: "Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen."

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

Afbeelding Onze Lieve Vrouw van Fatima

Met mariale meditatie van Sint-Bernardus van Clairvaux

Wonderdadige Medaille

'Wie deze medaille met vertrouwen draagt, krijgt genade in overvloed'

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.