Nalaten

Nalaten

Draagt u de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen een warm hart toe en wilt u de campagne ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan op twee manieren:

  1. U kunt Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. De campagne ontvangt (een percentage van) de goederen en het geld dat u nalaat. Dit zal volledig ingezet worden voor de verspreiding van katholieke devotie.
  2. U kunt ook een legaat opstellen. Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen krijgt dan een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld kunst of een som geld.

Al deze mogelijkheden zijn eenvoudig in uw testament vast te leggen. Een notaris kan u daarbij helpen. U heeft onderstaande gegevens nodig als u Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen in uw testament wil zetten:

Stichting Civitas Christiana
ter ontvangst van de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen
Kruisboog 31
3905 TE Veenendaal
KvK-nummer: 60350776

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting Civitas Christiana de ANBI-status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100% van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verspreiding van katholieke devotie. Een groot voordeel!

Heeft u vragen over nalaten aan de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen, mail dan naar [email protected] of bel 0318-884020.

Doneer