De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen heeft…

Moh succ 6

…14.000 gratis exemplaren van de Wonderdadige Medaille verspreid door heel Nederland en Vlaanderen. Een groot deel daarvan via priesters, die ze uitdelen aan hun parochianen.

Lees meer >>

Moh afb website synodeboek

...Het boek Het synodale proces uitgebracht, over de Synode over Synodaliteit. Internationale media schreven en uitgebreid over, de paus leverde er commentaar op.

Lees verder >>

Moh succ 5

…20.000 exemplaren van de rozenkrans verstrekt aan gelovigen. Waaronder 5.000 stuks via een missionaris in Oeganda.

Straatcampagne Benedetta

...Protestacties gevoerd tegen Benedetta. Jonge katholieke mannen voerden actie voor bioscopen waar deze blasfemische film van Paul Verhoeven werd vertoond. Met succes: de film is een financiële flop geworden!

Moh succ 2

…Rozen naar Lisieux (Frankrijk) gebracht voor elke medestander, indachtig de gelofte van Sint-Theresia van het Kind Jezus dat zij rozen van genade zou laten regenen vanuit de hemel.

Lees meer >>

Moh succ 4

…6.000 afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw van Fatima verspreid aan katholieken in Nederland en Vlaanderen.

Moh succ 3

…Straatcampagnes gevoerd voor de verdediging van het katholieke geloof. Toen linkse activisten de beeltenis van Onze Lieve Vrouw in Breda besmeurden, hebben wij publiekelijk de rozenkrans gebeden voor eerherstel.

Lees meer >>

Rosary rally header 2

...Meegedaan aan de Rosary Rally in Eindhoven, waar honderden katholieken op straat de rozenkrans baden voor de bekering van Nederland en Vlaanderen en de wereld tot het Heilig Hart van Jezus en voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Moh succ 1

…4.000 brochures met gebeden en devoties van Padre Pio gepubliceerd en verspreid in heel Nederland en Vlaanderen.

Lees meer >>

MOH Fatima boek klein

...Het boek Fatima. Geschiedenis of toekomst? gepubliceerd, het eerste boek in het Nederlands dat volledig en grondig het verhaal van de Mariaverschijningen bij Fatima vertelt. Het boek is zeer positief ontvangen, o.a. door Nederlandse bisschoppen.

VEE Heleen pand

...een nieuw pand betrokken in Veenendaal. Van hieruit wil de campagne het katholieke geloof verspreiden in heel Nederland en Vlaanderen. Het nieuwe pand is zeer geschikt voor het maken van mailings en het inpakken en verzenden van devotionalia.

Uit de achterban

Ik wil u mailen over de wonderdadige medaille, deze doet werkelijk veel met mij, en mijn dierbaren. Ik draag hem iedere dag. Het gaat echt heel goed met mijn Familie en mij, heel voorspoedig. – Dhr. D. uit Someren

Dank u voor de mooie foto van het Mariabeeld van Fatima. Ik heb een mooie lijst voor de foto besteld en geef deze een prominente plaats in huis. – Dhr. E. uit Kerkrade

De hemelse moeder laat niemand in de steek. God zegene jullie werk en gebeden. – Mevr. B. uit Raalte

Ik heb het boekje [over Fatima] grondig doorgenomen: beklijvend, verrijkend, glashelder en van buitengewone betekenis voor deze tijden. - Dhr. Van M. uit Kortrijk

Proficiat met uw mooi apostolaat voor Onze Lieve Vrouw! Ik heb zelf ook de tussenkomst van Onze Hemelse Moeder door de Wonderdadige Medaille al eens mogen ondervinden bij een abortuscentrum. - Br. M.

Ik sta achter verspreiding en help met een gift, zodat de HEILIGE MARIA in alle huisgezinnen terecht komt! Dank u wel voor de prachtige afbeelding van ons HEILIGE MARIA. - Dhr. T.H.

Doneer