Periodieke gift

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een vast bedrag schenkt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een groot deel van uw gift terug. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag.

Een voorbeeld. U heeft een modaal inkomen van € 35.000 per jaar. U schenkt jaarlijks € 500 aan Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen. U krijgt daarvan ieder jaar € 233 terug van de belastingdienst. Uw gift kost u dus netto slechts € 267, terwijl Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen € 500 kan besteden aan belangrijke acties.

Voorwaarde is dus dat u deze schenking jaarlijks doet en aangaat voor tenminste vijf jaar. U mag de schenking jaarlijks in één keer betalen of gedurende het jaar in meerdere kleinere schenkingen. We leggen de periodieke gift vast in een schenkingsovereenkomst, die u hier kunt downloaden. Vul de overeenkomst in en mail hem naar [email protected]. Wij ondertekenen hem en sturen hem naar u terug voor uw eigen administratie. U kunt ons tevens machtigen het bedrag af te schrijven, wel zo makkelijk. Vul daarvoor dit formulier in en stuur het mee.

Om een periodieke gift aan Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

Naam instelling: Stichting Civitas Christiana, t.b.v. Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen
Transactienummer: (dit vullen wij in)
RSIN nummer: 853870433

Heeft u vragen over de periodieke gift? Mail dan naar [email protected] of bel 0318-884020.

Doneer