Over ons

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen beoogt de bekering van Nederland tot Onze Lieve Heer, met de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima. In 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw in Fatima aan drie jonge zieners met een boodschap van waarschuwing en hoop voor de mensheid. Als de wereld zich niet zou bekeren, zou er volgens de Heilige Moeder veel leed, hongersnood en oorlogen komen. Om dergelijke rampen te voorkomen vroeg Onze Lieve Vrouw om gebed, boetedoening en andere maatregelen. Zij beloofde ook:

“Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

De boodschap van Onze Lieve Vrouw is vandaag tijdiger dan ooit in het licht van de vele zonden van de mensen en de afkeer van het geloof. De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen is gewijd aan het brengen van deze dringende boodschap bij de mensen thuis en op het openbare plein. Dit gebeurt met straatcampagnes, artikelen, e-mailings en het verspreiden van devoties als de rozenkrans en de Wonderdadige Medaille.