Onze Lieve Heer

"Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond!" We voelen nog de verbazing van de apostel Johannes, die dit in zijn Evangelie schreef decennia na zijn eerste ontmoeting met Jezus van Nazareth. Deze Jezus die het Vleesgeworden Woord bleek te zijn: de Messias, de Mensenzoon, de zoon van God, ja God Zélf.

Onze Lieve Heer is de Alfa en Omega, het begin en het einde. Hij is de bron van al het leven en van alle genade. En om ons na de zondeval te verzoenen met God, heeft Hij zich laten kruisigen en is Hij ten derde dage verrezen uit de dood. Geen groter teken van Gods liefde!

Alle sacramenten, alle devoties, alle heiligenverering hebben één doel: ons bij Christus brengen. Op de meest volmaakte wijze zien wij dit in Onze Lieve Vrouw, die in nederigheid niets anders wil dan ons bij haar Zoon brengen.

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

Kruisweg

Met overwegingen door Plinio Corrêa de Oliveira

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.