Nieuwe uitdaging: maak de Lijkwade van Turijn na en win een miljoen dollar

Een replica van de Lijkwade van Turijn, waarop het gezicht van Christus goed te zien is. Bron afbeelding: Flickr / giveawayboy

Nieuwe uitdaging: maak de Lijkwade van Turijn na en win een miljoen dollar

THEMA'S:

David Rolfe, een Britse producent en filmmaker, daagt mensen om de Lijkwade van Turijn te repliceren. Het linnen wordt door hem verstrekt. Voorwaarden zijn wel: de beeltenis moet holografisch zijn, zodat er een 3D-afbeelding wordt gecreëerd op een 2D- oppervlakte. Verder mogen er alleen materialen en methoden gebruikt worden die in de periode tussen 1260 en 1390 beschikbaar waren. Misschien is de uitdaging toch moeilijker te volbrengen dan gedacht.

Bewijs het maar

Is de Lijkwade van Turijn het echte doodskleed van onze Heer Jezus Christus, of is het een geraffineerde vervalsing? Wie het laatste kan bewijzen, kan een miljoen dollar krijgen.

Een kritische conclusie

Aanleiding voor de zelfverzekerde uitdaging is een koolstofdateringstest uitgevoerd door het British Museum in 1988 op de Lijkwade, in samenwerking met enkele laboratoria wereldwijd. De conclusie was dat het doek wel een Middeleeuwse vervalsing moest zijn, aangezien de testresultaten lieten zien dat het materiaal uit de 13e of 14e eeuw stamde.

De wetenschap heeft het mis

Sindsdien hebben meerdere wetenschappers deze conclusie in twijfel getrokken. Koolstofdatering was namelijk een vrij nieuwe onderzoeksmethode in 1988. Slechts zeven onderzoekscentra in de hele wereld waren in staat deze methode toe te passen. De publiciteit zou hen goed van pas komen. Rolfe vermoedt dat er eigenbelang in het spel was in plaats van oprechte nieuwsgierigheid.

Volg MOH op Telegram

Probleem van aanpak

Rolfe legt uit dat de laboratoria die meewerkten akkoord gingen met een werkwijze waarbij kleine monsters over de gehele Lijkwade zouden worden genomen om accuraatheid te verhogen. Maar de bewaarders van het reliek wilden niet de integriteit ervan schaden, en dus gaven ze slechts een klein stukje stof uit een hoek van de Lijkwade waar het al versleten was.

Ongeschikte monsters

Dit zorgde voor een probleem. In de Middeleeuwen was het namelijk zo dat pelgrims de Lijkwade gewoon mochten aanraken: dit deden ze meestal in de hoeken. Hoe strakker je het vastgreep, hoe beter. Dit zorgde ervoor dat de monsters die aan de wetenschappers werden gegeven niet steriel waren, maar nog vol zaten met Middeleeuwse sporen.

De uitdaging breidt zich uit

Aangezien de Lijkwade geen sporen vertoont van pigment, verf, inkt of andere materialen, zou de kopie toch makkelijk te maken moeten zijn? Aanvankelijk had Rolfe het British Museum uitgedaagd dit te doen na de getrokken conclusie, maar na twee jaar niets van ze gehoord te hebben, heeft hij nu heel Amerika uitgedaagd. Drie uitdagers zullen worden gekozen (hetzij individuen, organisaties of anderszins), ze zullen een stuk linnen krijgen ter grootte van de Lijkwade, en een miljoen dollar winnen als het ze lukt de afbeelding tot in de kleinste details te repliceren.

Lees ook: Nieuw bewijs bevestigt de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn

Zeker van zijn zaak

Hoe komt het dat Rolfe een miljoen dollar, verstrekt door donateurs, zo makkelijk op het spel zet? Welnu, dat komt door de compositie van de afbeelding. De geldende theorie is dat een spontane uitbarsting van een zeer hoog energiegehalte, mogelijk radiatie bevattend, de afbeelding in de Lijkwade heeft gebrand tijdens de Wederopstanding. Een gebeurtenis die, zo denkt Rolfe, zelfs met moderne technologie niet na te bootsen is, laat staan met Middeleeuwse methoden en gereedschappen.

Meer redenen tot twijfel

Niet alleen de methode is dus volgens Rolfe onmogelijk te dupliceren, ook een andere gedachtegang van de wetenschappers schijnt niet te kloppen, die dus beweren dat het een vervalsing zou zijn. Elk kunstwerk heeft een maker, en elke vervalsing dus ook. Maar voor zover we weten is er geen enkele kunstenaar uit die periode die ook maar iets had gemaakt wat hierop leek, noch een werkwijze hanteerde die een afbeelding zoals die op de Lijkwade zou kunnen creëeren, en zeker niet met gereedschap uit die tijd. Als het een vervalsing is, wie is dan de vervalser? Geen enkele skepticus kan deze vraag weerleggen: wie een uitspraak doet, moet bewijs aanvoeren.

Pogingen zijn gewaagd

Waar Rolfe sceptici nu toe probeert aan te zetten, is echter geen nieuwigheid. In het verleden zijn er al pogingen gedaan om de Lijkwade met moderne technieken te kopiëren. Men heeft getracht te wrijven, te branden; elke poging om de afbeelding perfect na te bootsen heeft tot nu toe echter gefaald. Als het niet lukt met moderne technieken en apparatuur, hoe zou iemand uit de Middeleeuwen het dan gedaan kunnen hebben?

Bestel Fatima boek

Men slaat de plank mis

Laten we in het verhitte debat niet uit het oog verliezen dat de Lijkwade mensen aan het denken kan zetten in een tijd van afvalligheid. Hoe meer de wetenschap faalt in het ontkrachten van de Lijkwade, hoe meer sceptici wellicht dichter tot God worden geroepen. Net als de heilige Thomas moeten sommigen eerst zien, en dan geloven.

Laatst bijgewerkt: 8 mei 2024 12:23

Doneer