Zal Rusland zijn ‘waarden’ door de wereld verspreiden?

Alexander Doegin tijdens zijn toespraak ten overstaan van de Patriarch van Moskou en andere Russisch-Orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders. (Beeld: YouTube)

Zal Rusland zijn ‘waarden’ door de wereld verspreiden?

THEMA'S:

De Russische filosoof en ideoloog Alexander Doegin – aanjager van de Oekraïne-oorlog – hield recent een korte, schijnbaar door en door christelijke toespraak voor de Russisch-Orthodoxe Kerk. Trap er niet in, waarschuwt Roberto de Mattei.

De drie geheimen van Fatima

In 1917 verscheen de Heilige Maagd Maria in Fatima aan drie herdertjes, Lucia dos Santos en haar nichtjes Jacinta en Francisco Marto, en vertrouwde hun een boodschap toe waarvan de inhoud op 26 juni 2000 officieel door de Kerk werd bekrachtigd. Deze boodschap bestaat uit drie delen, ook wel "geheimen" genoemd; het eerste deel toont een verschrikkelijk visioen van de hel, het tweede bevat een profetie over de toekomst van de mensheid, en het derde geeft een dramatisch visioen van het martelaarschap, tegen een achtergrond van vernietiging, dat de paus, de kerkleden en vele katholieken - religieuzen en leken - te wachten staat.

Toewijding Rusland aan Onbevlekt Hart

Het middelpunt en de interpretatiesleutel van de boodschap van Fatima wordt gevormd door deze woorden van Onze Lieve Vrouw:

"Jullie hebben de hel gezien, waar de zielen van arme zondaars heen gaan. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart vestigen. Als ze doen wat ik zeg, zullen veel zielen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog zal eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal er een ergere oorlog uitbreken tijdens het pontificaat van Pius XI. Wanneer u een nacht ziet die verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God u geeft dat hij op het punt staat de wereld te straffen voor haar misdaden, door middel van oorlog, hongersnood en vervolgingen van de Kerk en de Heilige Vader. Om dit te voorkomen zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en om de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen."

Bestel Fatima-rozenkrans

Rusland zal zijn dwalingen verspreiden

En Onze Lieve Vrouw vervolgde: "Als zij mijn verzoeken beantwoorden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn; zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de hele wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen van de Kerk veroorzaken. De goeden zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende volkeren zullen vernietigd worden. Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden en het zal bekeerd worden en de wereld zal een tijd van vrede krijgen."

Hoop op bekering van Rusland

Onze Lieve Vrouw vraagt dus om de bekering van de mensheid en bevestigt dat, als haar verzoeken worden beantwoord, Rusland zich zal bekeren en er vrede zal zijn, anders zal het "zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen van de Kerk veroorzaken". Maar dit scenario van tragedie bevat een straal van immense hoop: de bekering van Rusland en de uiteindelijke triomf van het Onbevlekt Hart van Maria.

Dwalingen van het communisme

Wat zijn de dwalingen van Rusland waarover Onze Lieve Vrouw spreekt? Volgens alle uitleggers van de boodschap zijn het de fouten van het communisme: de misdadige twintigste-eeuwse ideologie. De Sovjet-Unie is tussen 1989 en 1991 ingestort, maar het communistische gif blijft zich over de hele wereld verspreiden. China wordt geregeerd door Xi Jinping, die op 15 oktober jongstleden ter gelegenheid van het twintigste nationale congres van de communistische partij herhaalde dat het marxisme de "fundamentele ideologische leidraad" is waarop het land is gebaseerd, terwijl in Rusland Vladimir Poetin een variant van het nationale communisme voorstelt die de erfenis van Stalin verzoent met die van de tsaren.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Onze Lieve Vrouw vergist zich niet

Wat het oordeel over Poetin ook moge zijn, er is zeker geen bekering van Rusland tot het ware geloof geweest, noch een triomf van het Onbevlekt Hart van Maria. Dit betekent dat Rusland niet ophoudt zijn dwalingen over de wereld te verspreiden, en het instrument zal zijn dat God zal gebruiken om de onbekeerlijke mensheid te straffen. Onze Lieve Vrouw vergist zich niet in haar voorspellingen, ook al onttrekt zij ze soms aan het oog van de mensen.

Omkering van perspectief

Wie gelooft dat Rusland niet zijn dwalingen maar zijn "waarden" over de wereld verspreidt, keert de boodschap van Fatima om. Deze omkering van perspectief blijkt duidelijk uit de toespraak die de filosoof Aleksandr Doegin op 27 oktober in Moskou hield tijdens de vierentwintigste Wereldraad van het Russische volk, die werd voorgezeten door patriarch Kirill van de orthodoxe Kerk.

In zijn toespraak definieerde Doegin de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als: "een zeer reële oorlog. Deze oorlog is niet alleen een oorlog van legers, van mensen, het is ook een oorlog van de geest ... Het is een oorlog van de Hemel tegen de Hel. Het is een oorlog van de engelenlegers. Het is een oorlog van het leger van de aartsengel Michael tegen de duivel. ... De toespraak van onze president (Poetin) op 30 september sprak over de satanische aard van de westerse beschaving. Dit is geen metafoor. Het Westen is een ideologie. Liberalisme, globalisme, secularisme en posthumanisme zijn ideologieën. Dit is het rijk van de ideeën, niet dat van materie, lichamen en technologie. Het is vooral een absolute leugen: het is de omkering van de ware verhoudingen van de geest, van ideeën, van religieuze grondslagen."

‘Wij zijn het Heilige Rusland’

En Doegin vervolgt:Daarom botsen vandaag twee ideeën, twee legers; want engelen zijn geesten en geesten; engelen en demonen. Het slagveld is niemand minder dan Oekraïne. Aan de ene kant zijn wij het Heilige Rusland, zoals Zijne Heiligheid de Patriarch zegt, en staan wij op tegen de krachten van het absolute wereldwijde historische kwaad. Daarom spreken we steeds vaker over Armageddon, de eindtijd en de Apocalyps. Dit alles speelt zich voor onze ogen af. Wij nemen deel aan de laatste - misschien voorlaatste, dat weet niemand - en belangrijkste strijd. Zonder een spirituele, ideologische en intellectuele dimensie kunnen we niet winnen. Er is geen neutraal terrein. Er is een strijd tussen hemel en hel. En wij zijn het Heilige Rusland" (geopolitika.ru)

Bestel Fatima boek

Verwrongen filosofie

Wat we hier tegenover ons vinden is een verwrongen filosofie van de geschiedenis die het Westen verwart met zijn degeneratie. Liberalisme, globalisme en secularisme zijn rotte vruchten van een revolutionair proces dat al eeuwenlang de westerse en christelijke beschaving aanvalt, over wier authentieke wortels Doegin zwijgt. Het Westen is in feite de geografische ruimte, waaronder Europa en de twee Amerika's, die de waarden van Griekenland en Rome heeft overgenomen en die heeft bezield met het katholieke geloof. De nationale communistische filosoof vergeet de schuld aan het Westen voor de oprichting van universiteiten, de verspreiding van kennis, de artistieke, technologische en wetenschappelijke ontwikkeling van de mensheid, waarvan ook Rusland profiteert. Voor Doegin is het Westen synoniem met de politieke en media-oligarchieën die vandaag de dag dominant zijn, net zoals voor sommigen de katholieke Kerk synoniem is met het pontificaat van paus Franciscus.

Doegins onthaal bij traditionele katholieken

Het "Heilige Rusland" dat Doegin afzet tegen het Westen is het orthodoxe ‘Derde Rome’ dat sinds de zestiende eeuw de katholieke godsdienst en het pausdom als zijn ergste vijand beschouwt. Patriarch Kirill, die samen met Poetin in de KGB diende - erfgenaam van de Tsjeka, de Sovjet-terreurpolitie - wordt voorgesteld als de kampioen van het "Heilige Rusland" die de wereld moet "evangeliseren".
Maar opvallender dan de eschatologische oproep van Doegin is echter het onthaal dat hij in het Westen heeft gekregen onder katholieken die de traditie aanhangen. In Italië, bijvoorbeeld, werd zijn toespraak in zijn geheel gepubliceerd, zonder een woord van voorbehoud, door gewaardeerde vaticanisten die een apocalyptische visie lijken te delen waarin Onze Lieve Vrouw en haar rol geheel ontbreken.

Zal Rusland dwalingen of waarden verspreiden?

In 2017 vierden de traditionele katholieken het eeuwfeest van Fatima met één hart; vandaag laten ze Fatima in de steek en vervangen het door een nieuwe theologie van de geschiedenis die de triomf van het Onbevlekt Hart inruilt voor de triomf van het nationale communistische "Heilige Rusland". De heilige Maximiliaan Kolbe, die de boodschap van Fatima niet kende, zei dat de vlag van de Onbevlekte op een dag boven het Kremlin zou wapperen. "Onder haar banier zal een grote strijd worden gevoerd en wij zullen haar vlaggen hijsen op de vestingen van de koning der duisternis. En de Onbevlekte zal de Koningin worden van de hele wereld en van elke ziel, zoals de zalige Catherine Labouré voorzag." (Gli Scritti di Massimiliano Kolbe, It. tr. Città di Vita, Florence 1975-1978, vol. I, p. 550)

Is de vlag van de Onbevlekte voorbestemd om boven het Kremlin te wapperen, of die van het Kremlin boven de Sint-Pietersbasiliek? Zal Rusland zijn dwalingen of vermeende "waarden" over de wereld verspreiden? Dit is een grote vraag die op dit moment aan katholieken wordt gesteld.

Dit artikel verscheen eerder op corrispondenzaromana.it

Laatst bijgewerkt: 13 november 2022 11:25

Doneer