Thema: Fatima

1917 kennen we als het jaar van de Russische Revolutie: het begin van een wereldwijd communisme dat onvermoeibaar oorlog voert tegen de Kerk. Tot op de dag van vandaag: in China, waar één op de zes wereldburgers woont, vervolgt de Communistische Partij de Kerk op genadeloze wijze.

Maar vóór de Russische Revolutie verscheen Onze Lieve Vrouw aan drie herdertjes in Fatima, Portugal. De Koningin van de Profeten bracht ze in eigen persoon een boodschap voor geheel de mensheid. Een boodschap van bekering en boetedoening, om de talloze zonden van de mensen. Indringend waarschuwde Onze Lieve Vrouw voor de vele straffen die de mensheid zou treffen.

Maar Onze Lieve Vrouw bracht ook hoop: "Uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen". Daar mogen we in deze tijd van verwarring aan vasthouden. Daar mogen we ons geestelijk leven in verankeren!

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.