Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Maria, Moeder van God

Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

THEMA'S:

Op 1 januari vieren wij in de liturgie het feest van Maria, Moeder van God. Deze dag wordt ook gevierd onder de naam Besnijdenis van de Heer. Het is een verplichte feestdag voor katholieken in Nederland, wat betekent dat het bijwonen van de H. Mis verplicht is (hoewel van de Misverplichting soms om verschillende redenen door de bisschop wordt gedispenseerd; bij twijfel, informeer bij uw parochie).

Moeder Maria

Het gebruik van het woord "hoogfeest" is hier een benaming die gebruikt wordt voor bepaalde dagen van de liturgische kalender van de Kerk. Hoogfeesten zijn van de liturgische vieringen het hoogste in rang, hoger dan feestdagen of gedenkdagen. Door een feest te vieren dat gewijd is aan het moederschap van Maria, benadrukt de Kerk het belang van haar rol bij de menswording en het leven van Jezus, en benadrukt zij dat Onze Lieve Heer zowel waarlijk menselijk als waarlijk goddelijk is.

Waarlijk God en waarlijk mens

Dat Jezus zowel menselijk als goddelijk is, is iets wat christenen vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen. Maar in de begintijd van de kerk werd over dit geloofspunt hevig gediscussieerd. In 431 na Christus, tijdens het Concilie van Efeze, werd de titel "Maria Moeder van God," in het Grieks "Theotokus," verdedigd en vastgelegd tegen de ketterij van Nestorius. Nestorius, bisschop van Constantinopel, weersprak de titel van "Theotokus" door te beweren dat de Goddelijke en menselijke naturen van Christus maar losjes verenigd waren, en dat Maria alleen de moeder was van Zijn menselijke deel.

Lees ook: 5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Moeder van God, omdat Jezus God is

Rechtgelovige katholiek theologen verwierpen deze bewering van Nestorius en stelden dat Christus inderdaad twee naturen heeft, een goddelijke natuur en een menselijke natuur, maar dat die ondeelbaar verenigd zijn in één goddelijke persoon. Aangezien de twee naturen van Christus zodoende één enkele persoon vormen, is Onze Lieve Vrouw de moeder van de hele Persoon van Christus.Daarom wordt Maria met recht "Moeder van God" genoemd, niet in de zin dat zij boven God staat, of de bron van God is, maar in de zin dat de Persoon Jezus die zij in haar schoot heeft gedragen, inderdaad waarlijk God en waarlijk mens is.

Eén week na Kerstmis, de octaafdag

Het feest van Maria Moeder van God valt precies een week na Kerstmis, het einde van het octaaf van Kerstmis. In het Evangelie van Lucas hoofdstuk 2 vers 21, staat: "Op de achtste dag werd Jezus besneden". Daarom is een andere naam voor dit feest ook Besnijdenis des Heren. Het is passend op deze dag Maria te eren als moeder, een week na de geboorte van haar Zoon. Wanneer katholieken het Hoogfeest van Maria Moeder van God vieren, eren wij niet alleen Maria, die uit alle vrouwen in de geschiedenis werd gekozen om de vleesgeworden God geboren te laten worden, maar eren wij ook onze Lieve Heer, die ten volle God én ten volle mens is.

Bestel Fatima boek

Koningin van de Vrede

Maria de "moeder van God" noemen is de hoogste eer die we Onze Lieve Vrouw kunnen bewijzen. Net zoals met Kerstmis Jezus geëerd wordt als de "Prins van de Vrede", wordt op het Hoogfeest van Maria Moeder van God, Maria geëerd als de "Koningin van de Vrede". Paus Paulus VI noemde in zijn apostolische exhortatie Marialis Cultus (1974) het feest van Maria "een passende gelegenheid om de aanbidding van de pasgeboren Vredevorst te hernieuwen, om opnieuw te luisteren naar de blijde boodschap van de engelen (vgl. Lc. 2, 14) en om van God, door de Koningin van de Vrede, het hoogste geschenk van vrede af te smeken".

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in het Engels op americaneedsfatima.org

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatst bijgewerkt: 31 december 2021 12:50

Doneer