Noveenbrochure Sint-Jozef

Een negendaagse noveen ter ere van de aardse vader van Christus

Sint-Jozef is de aardse vader en beschermer van onze goddelijke Verlosser. De genaden die God op voorspraak van deze heilige schenkt zijn talrijk. Vele andere heiligen bevelen de krachtige voorspraak van Sint-Jozef aan.

Met behulp van deze brochure kunt u een negendaagse noveen bidden ter ere van de voedstervader van Onze Lieve Heer. Ook staan er andere gebeden tot Sint-Jozef in.

Ja, stuur mij gratis Noveenbrochure Sint-Jozef

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.