Sint-José Sánchez del Río, held voor Christus Koning

Mozaïek van de heilige José Sánchez del Río van de Cristeros-beweging. Rechts staat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Bron afbeelding: Flickr / giveawayboy,

Sint-José Sánchez del Río, held voor Christus Koning

THEMA'S:

Onze jonge heilige leefde in roerige tijden. De socialistische regering van Mexico voerde een bloedige oorlog tegen de katholieke Kerk en vurige katholieken, bekend als de Cristeros, kwamen in opstand om Christus de Koning te verdedigen. Hun heldhaftige verzet, La Cristiada, begon in 1926.

Achtergrond

De Mexicaanse grondwet van 1917 - socialistisch in de kern - leidde tot dit vreselijke conflict. Deze grondwet plaatste de kerk onder strenge controle van de staat: de katholieke prediking werd gereguleerd, er werd een vast aantal priesters per provincie toegewezen, en het bijwonen van de Heilige Mis, doopsels, huwelijken, sacramenten en geven van tienden werden voortaan streng gecontroleerd. Zelfs het luiden van kerkklokken werd belemmerd en priesters die werden betrapt op ongehoorzaamheid aan deze onrechtvaardige wetten werden verbannen of gedood.

Machtsoverdracht

De toenmalige president, Venustiano Carranza, voerde de anti-katholieke wetten niet meteen uit, maar toonde tijdelijke tolerantie. Toen Plutarco Elías Calles in 1920 aan de macht kwam, werd de nieuwe grondwet echter op brute wijze gehandhaafd. Calles stuurde meer dan tweehonderd priesters in ballingschap, samen met een aantal aartsbisschoppen en bisschoppen.

Volg MOH op Telegram

Wet van Calles

De ergste vervolging werd ontketend door de onrechtvaardige Ley Calles (de ''Wet van Calles'' van 31 juli 1926). Deze wet verbood het beoefenen van het katholieke geloof in het openbaar. Al het onderwijs werd aan de zorg van de Kerk onttrokken en onder directe staatscontrole geplaatst. Monastieke geloften werden verboden. Kloosters en vrouwelijke kloostergemeenschappen werden opgeheven en religieuzen mochten geen habijten meer dragen. Kerkelijke eigendommen werden in beslag genomen. Bovendien was het illegaal voor iedereen, vooral voor priesters, om zich uit te spreken tegen de regering of de grondwet. Priesters die hun ambt wilden uitoefenen moesten de staat om toestemming vragen. Vaak werd deze "toestemming" niet verleend. Tenslotte werden degenen die zich niet aan deze immorele wetten hielden beboet of gevangen gezet. Een "ernstige" of herhaalde overtreding leidde vaak tot executie.

Cristero-opstand

In deze onrust ontketende God een sterke reactie: de Cristeros. Onder deze katholieken treffen we de heldhaftige figuur van José Sánchez del Río. De jonge heilige werd op 28 maart 1913 geboren in Sahuayo, Michoacan. Zijn ouders, Macario Sánchez Sánchez en Maria del Río Arteaga, hadden drie oudere zonen, waarvan er twee zich bij de Cristeros aansloten.

Lees ook: De apostolische strategie van de zalige Pius IX

Jong en vastbesloten

José was getuige van de gruwelijke vervolging van de Kerk en besloot, in navolging van zijn broers, om zich aan te sluiten bij de Cristiada-beweging. Hij was echter nog zo jong dat zijn ouders terughoudend waren. Na veel smeekbeden en een bezoek aan een Cristero-officier gaven don Macario en doña Maria Jose hun ouderlijke zegen. Jose was dolblij, maar zich ook bewust van het lijden dat hij zou moeten doorstaan. Voordat hij vertrok, verklaarde hij: "Voor Jezus Christus zal ik alles doen."

Leven met soldaten

José en een vriend, Trinidad Flores, vertrokken naar een Cristero-kamp. Na een lange reis meldden ze zich bij de officier die de leiding had en kregen taken toegewezen: water dragen, vuur maken, eten en koffie serveren, afwassen, paarden voeren en geweren schoonmaken. José ging enthousiast aan het werk en de soldaten raakten al snel op hem gesteld. Hij woonde dagelijks de Heilige Mis bij en bad elke avond de rozenkrans met de soldaten. José leerde hoe hij de trompet moest bespelen voor de strijd en werd onder de hoede van generaal Luis Guizar Morfin geplaatst die hem, met de bedoeling om de jongen te beschermen, de taak van vaandeldrager gaf.

Bestel Synodeboek

Hoe hij de generaal redt

Aangezien ze in de minderheid waren en over minder wapens beschikten, gebruikten de Cristeros guerrillatactieken in plaats van veldslagen. Op 6 februari 1928 lieten de Cristeros de vijand in een hinderlaag lopen tussen Cotija en Jiquilpan. Toen het bevel werd gegeven om zich terug te trekken, openden regeringsmachinegeweren het vuur op hun positie en doorboorden de rotsen die de Cristeros dekking boden.

Het offer van José

José zag het paard van de generaal dood onder hem neervallen. Hoewel de generaal zelf niet ernstig gewond was, haastte José zich naar hem toe, sprong van zijn eigen paard en spoorde hem aan om het over te nemen: "Generaal, hier is mijn paard!" De generaal antwoordde: "Ren jongen, ren! Ga!" Maar José hield vol: "Ik ben jong; jij bent belangrijker dan ik! Leve Christus Koning!"

Lees ook: Hoe Händels Messiah ons helpt de cultus van de lelijkheid te bestrijden

Gevangenschap

Overdonderd door de zelfopoffering van de jongen nam de generaal het paard aan en vluchtte. José weigerde hetzelfde te doen en bleef achter om dekking te geven aan zijn mede-Cristeros, maar al snel had hij geen munitie meer en werd hij gevangen genomen door de regeringssoldaten. Ze duwden, sloegen, schopten en beledigden hem onder het uitspreken van smerige godslasteringen. Een andere jongen, Lorenzo "El Escurridizo", werd ook gevangen genomen. Hun executie werd onderbroken door een overheidsgeneraal die de twee jongens vroeg om zich aan te sluiten bij de anti-katholieke kant. José antwoordde zonder aarzelen:

Verrast door antwoord

"Jullie hebben me gevangen genomen omdat mijn munitie op was, maar ik heb niet opgegeven!" Verrast door het antwoord sloot de generaal José en Lorenzo op in de gevangenis van Cotija.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Achter de tralies maar altijd trouw

In zijn gevangeniscel herinnerde José zich het advies van zijn lieve moeder: heb volledig vertrouwen in de Moeder van God, Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Terwijl de vroege ochtendzon door het kleine raampje in Jose's cel scheen, schreef hij een brief aan zijn moeder, gedateerd 6 februari 1928.

Mijn lieve moeder,

Ik ben vandaag krijgsgevangen gemaakt. Ik denk dat ik spoedig zal sterven, maar dat kan me niet schelen, moeder. Leg je neer bij de wil van God. Ik zal gelukkig sterven omdat ik sterf aan de kant van onze God. Maak je geen zorgen over mijn dood, dat zou me beschamen. Zeg tegen mijn broers dat ze het voorbeeld moeten volgen dat hun jongste broer hen nalaat, en de wil van God moeten doen. Heb moed en stuur me je zegen samen met die van mijn vader.

Doe iedereen nog een laatste keer de groeten en ontvang eindelijk het hart van je zoon die zoveel van je houdt en die je wilde zien voordat hij stierf.

- José Sanchez del Rio

Lees ook: Don Bosco: Geestelijk werk is belangrijker dan sociale hulp

Opgesloten in een rovershol

Op 7 februari werden José en Lorenzo overgebracht van de gevangenis in Cotija naar de katholieke kerk in Sahuayo - waar José was gedoopt - die door de goddeloze regeringstroepen was veranderd in een stal voor dieren. Paardenmest, militaire voorraden, lege bierflesjes en etensresten bedekten de vloer. Soldaten vernielden het altaar en gebruikten het hout om vuur mee te maken. De eens zo mooie kerk was nu onherkenbaar beschadigd.

Liever dood dan tegen Christus

Het nieuws over José's gevangenschap verspreidde zich snel. Er werden pogingen gedaan om zijn vrijlating te bewerkstelligen, maar de soldaten weigerden hem te laten gaan. Jose's peetvader, Rafael Picazo, een plaatselijke politicus in Sahuayo, bezocht hem. Deze man was echter een sympathisant van het regime en hij probeerde Jose er op slinkse wijze van te overtuigen om naar de militaire school te gaan en officier te worden in het regeringsleger. José was geschokt door het voorstel en antwoordde: "Ik sterf nog liever eerst! Ik ga niet mee met die apen! Nooit met die kerkvervolgers! Als je me laat gaan, ga ik morgen terug naar de Cristeros! Leve Christus Koning! Leve de Maagd van Guadalupe!"

Bestel Wonderdadige Medaille

IJver voor het huis van God

José was woedend over het heiligschennende gedrag van zijn ontvoerders, die vechtende hanen in de kerk loslieten en ze in het heilige der heiligen lieten vechten. De kleurrijke vechtvogels liepen vrij rond en streken neer op heilige voorwerpen, waaronder het tabernakel. Maar zodra José ze zag, besloot hij de ontheiliging van het altaar te stoppen. Hij negeerde een mogelijke vergelding van de bewakers, greep de hanen en draaide hun nekken één voor één om.

Het reinigen van de Tempel

Nadat hij ze op die manier afgemaakt had, waste José zijn handen met een voddendoek, knielde neer en bad vroom met een krachtige en luide stem. Daarna ging hij rustig naar bed. Auteur Luis Laurean Cervantes zegt over deze episode: "Zoals Christus de verkopers uit de tempel had weggejaagd, zo had hij [José] de tempel van vechtende hanen gereinigd".

Lees ook: Sint-Benedictus Biscop bracht Engeland het glas-in-lood

Wens om martelaarschap

De volgende ochtend, toen Picazo zag wat José had gedaan, was hij woedend. Picazo rukte Jose aan zijn arm omhoog en schreeuwde: Besef je niet wat je hebt gedaan? Weet je niet wat een haan kost?!" José antwoordde: "Het enige wat ik weet is dat het huis van God geen stal is en ook geen boerenerf! Ik ben bereid om alles te verdragen. Schiet me nu neer zodat ik voor Onze Lieve Heer kan gaan!"

'Blijf sterk'

Lorenzo, die ook in de kerk opgesloten zat, werd bang, maar José moedigde hem aan om sterk te blijven en sprak over Christus, de Maagd van Guadalupe en de verhalen van Anacleto González Flores en Vader Miguel Pro - beiden martelaren.

De weg naar executie

Op 10 februari nam Picazo het besluit om zijn petekind te executeren. Het bevel om José Sanchez del Rio te doden werd om zes uur gegeven en de executie zelf stond gepland om half negen.

Lees ook: Sint-Agatha, grote heldin van de vroege Kerk

Laatste Communie

José mocht een laatste brief aan zijn familie schrijven, wat hij ook deed. Dertig minuten voor de executie bracht José's tante Magdalena hem eten. Op haar verzoek verstopte een priester het Allerheiligst Sacrament in het voedselpakket dat ze bereid had en José ontving in het geheim de Heilige Communie voor de laatste keer.

Afscheid

Toen nam José afscheid van zijn tante: "We zullen elkaar snel in de hemel zien." José stond op het punt om te huilen, maar hij bedwong zijn tranen omdat hij niet wilde huilen in het bijzijn van een vrouw. "...zorg voor mijn moeder. Zeg haar dat ze zich niet moet haasten [om mij te zien] omdat ik de Hemel al heb veroverd."

"Leve Christus Koning!"

Uiteindelijk was het tijd voor de executie. Picazo wilde dat de executie "stilletjes" zou gebeuren zonder een formeel vuurpeloton. In plaats daarvan sneden de soldaten met een mes in de voetzolen van Jose. Ze sloegen hem keer op keer op brute wijze, maar bij elke snede en elke harde klap schreeuwde hij: "Leve Christus Koning!"

Bestel Fatima boek

Zijn kruisweg

De bewakers lieten José tien blokken lopen, blootsvoets en bloedend, over een rotsachtig pad naar de begraafplaats waar hij begraven zou worden. Onderweg schreeuwden de soldaten godslasteringen met duivelse haat, prezen ze de goddeloze regering en probeerden ze de jongen onder druk te zetten om zijn geloof te verloochenen: "Je kunt maar beter je lesje leren!" "We zullen je doden!" "Wat een trotse en arrogante jongen!" zeiden ze. José's enige reactie was: "Leve Christus Koning!" en "Leve de Maagd van Guadalupe!".

Brute moord

Al op de begraafplaats vroeg José: "Waar is mijn graf?" omdat hij niet wilde dat een van de soldaten hem aanraakte. Eén van de soldaten zwaaide plotseling met zijn geweer en brak José's kaak met de kolf. Zonder te aarzelen staken de soldaten hem woedend met messen in zijn nek, borst en rug. Bij elke steek schreeuwde José luidkeels de naam van Christus de Koning: "Leve Christus Koning!".

Lees ook: Waarom houdt links van religie zonder consequenties?

Verzet tot het einde

José was langzaam stervende. Maar hij verzamelde nog genoeg energie om de soldaten te trotseren en zei: "Jullie hebben me veel aangedaan, maar God staat me nog steeds toe [om door te gaan]! Maar als ik niet meer kan praten en als ik dan met mijn voeten wiebel, betekent dat: 'Leve Christus Koning en de Maagd van Guadalupe!'''

Zijn laatste woorden

Een regeringsofficier naderde de stervende en bloedende jongen die op de grond lag en vroeg op een sarcastische toon: "Wat moeten we tegen je vader zeggen?" José antwoordde: "Dat we elkaar in de hemel zullen zien! Leve Christus Koning en de Maagd van Guadalupe."

Bestel Synodeboek

De kroon van martelaarschap

Overmand door woede pakte de officier zijn pistool en schoot José door het hoofd, achter zijn oor. José Sánchez del Río won op die wijze de martelaarskroon.

Een passende begrafenis

De regeringstroepen gooiden het lichaam van de jongen in de grafkuil, schepten er wat aarde bovenop en vertrokken. Luis Gomez, de begrafenisondernemer, wachtte tot de soldaten weg waren en sloot onmiddellijk de poorten van de begraafplaats. Hij rende naar het huis van pater Ignacio Sanchez, de oom van José, en vroeg de priester om de martelaar een christelijke begrafenis te geven. Luis en de priester haastten zich terug naar de begraafplaats. Ze haalden José's verminkte lichaam uit het graf en wikkelden het in een deken terwijl de priester de gebeden voor de doden bad.

Verering

Al snel wist iedereen van de martelaar. Mensen begonnen tot hem te bidden. Zijn heldhaftige leven werd al snel een voorbeeld in heel Mexico.

Lees ook: Sint-Sebastiaan, een ware katholieke held

Pauselijke erkenning

Het lichaam van de martelaar werd tot 1945 op dezelfde begraafplaats begraven. Nadat pater Miguel Serrato de plaatselijke kerk van het Heilig Hart had gerepareerd, werden de overblijfselen van de gezegende José overgebracht naar het heiligdom waar ook andere martelaren van de Cristero zijn bijgezet. Uiteindelijk werden zijn overblijfselen in 1996 overgebracht naar de parochiekerk waar hij gevangen werd gehouden. Zijn relieken worden bewaard in een houten kist in de doopkapel, dezelfde plaats waar hij gevangen werd gehouden. Op 22 juni 2004 werd hij zalig verklaard en in oktober 2016 werd hij heilig verklaard. Zijn feestdag is 10 februari, de dag waarop hij stierf.

In zijn voetsporen

Laten we de deugden van deze jonge heilige navolgen: standvastigheid, moed, geloof, heilige durf, hoop en liefde. Laten we bidden om de genade om hetzelfde enthousiasme te hebben om de wet en de rechten van God te verdedigen die vandaag worden aangevallen, en om alle ontberingen te doorstaan voor de grotere glorie van God en de Heilige Moederkerk. Heilige Jose Sanchez del Rio, bid voor ons. Leve Christus Koning!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 20 februari 2024 14:09

Doneer