De pastoor van Ars en het belang van preken tegen onzuiverheid

De pastoor van Ars en het belang van preken tegen onzuiverheid

THEMA'S:

Sint-Johannes Maria Vianney heeft niet "alleen" de titel van heilige of voorspreker. Toen paus Pius XI hem heilig verklaarde, wees hij hem aan als model voor alle parochiepriesters van de wereld. Daarom is wat de pastoor van Ars zegt een model voor anderen om soortgelijke dingen te zeggen. En wat hij deed is een model voor anderen om te doen. Laten we zijn woorden lezen, die model staan voor de priesterprediking.

Heilige Jean Marie Vianney

Citaten uit de Catechismus over onzuiverheid, geschreven door de heilige Johannes Maria Vianney: "Er zijn zielen die zo dood zijn, zo verrot dat ze zich zonder het te beseffen verbazen over hun besmetting en er niet meer vanaf kunnen komen; alles leidt hen naar het kwaad, alles herinnert hen aan het kwaad; zelfs de meest heilige dingen. Ze hebben deze gruwelen altijd voor hun ogen, vergelijkbaar met het smerige dier dat gewend raakt aan vuiligheid en er blij mee is, dat erin rolt, dat erin slaapt, dat in de smerigheid snurkt. Deze mensen zijn het voorwerp van afschuw in de ogen van God en van de heilige engelen".

Bestel Synodeboek

De pastoor vervolgt

"O, mijn kinderen! Als er geen zuivere zielen waren om God te compenseren en Zijn gerechtigheid te ontwapenen, zou je zien hoe we gestraft zouden worden. Alleen door het zien van een persoon, herken je of ze zuiver zijn. Er is in de ogen een openhartigheid en bescheidenheid die leidt tot God. Men ziet in anderen juist dat ze er allemaal ontvlamd zijn. Satan zet zichzelf in hun ogen om anderen te laten vallen en hen in het kwaad te slepen".

De rol van Satan

Je ziet dat het een prachtige uiteenzetting over de onzuiverheid, van de effecten ervan op de ziel, van hoe God het ziet. Het eindigt met deze prachtige zin over de rol van Satan. De Satan wordt in de ogen van de onreine gezonden, om naar anderen te kijken en hen naar het kwaad te leiden. De ogen van de onreine vervuilen met hun onzuiverheid.

Sluimering brengt onreinheid

Welke onreinheid? Het is niet elke onreinheid, maar het onreine dat in de sluimering zit, dat is ingezonken, dat niet meer naar buiten komt, dat niet meer verandert, dat wordt volledig geëlimineerd door onzuiverheid. Deze onreine wordt dan een verblijfplaats van Satan.

Lees ook: Onze Lieve Vrouw verschijnt in Quito: Een boodschap van moed temidden van beproevingen

Immorele mode

Je ziet in deze passage de kracht van deze prediking. Stel je voor dat je uitspraken als deze van alle preekstoelen van het christendom zou horen... Ik vraag me af of de onzuiverheid niet enorm zou afnemen. Wat zou er met de immorele mode gebeuren als dat soort dingen werden gezegd? Want een vrouw die de gewoonte heeft om een minirokje te dragen, valt in die categorie. Ze kan vijftien keer per dag communie doen, maar ze kan er niet aan ontsnappen.

Priesters prediken niet wat ze moeten prediken

Als elke predikant dat zou zeggen, hoe anders zou de wereld zijn. Waarom is de wereld dan niet zoals die zou moeten zijn? Ten eerste, omdat predikers niet prediken wat ze moeten prediken. En waarom prediken ze niet wat ze moeten prediken? Omdat ze niet zijn wat ze moeten zijn. We moeten onszelf eerlijk gezegd in die positie plaatsen.

Conflict tussen Traditie en Revolutie

Waarom herhaal ik dit, wat we zo goed weten? Het is om te laten zien - ik blijf altijd aandringen op dit punt en het zal nooit genoeg zijn om aan te dringen - dat het geen conflict is tussen onze mening en die van de predikers. Het is een conflict tussen twintig eeuwen Kerkelijk doceren, twintig eeuwen van prediking van de ware moraal en van het praktiseren daarvan door de heiligen, van de voortdurende heiligverklaring van exquisiete modellen van heiligheid, die protesteren tegen wat er vandaag de dag gebeurt.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Mystieke Bruid

Dan is er in ons standpunt geen individuele mening die tegen de mening van een instituut ingaat, maar is er wel trouw aan de twintig eeuwen die zich uitstrekken tot in de nacht van vandaag. Er is trouw aan de erfenis van de heiligen, aan de erfenis van de martelaren, aan de pausen, aan de erfenis van de herders; aan de erfenis van alles wat de Mystieke Bruid van onze Heer Jezus Christus, de katholieke Kerk, is. En het is in de naam van dit, en voor de trouw daaraan, dat we protesteren. Onze strijd is niet van individuen tegen individuen, maar is een strijd van trouw tegen ontrouw.

Twintig eeuwen Kerkgeschiedenis

Deze woorden van de pastoor van Ars drukken dit goed uit en het is om deze reden dat ik ze herhaal. Ik wil dat u dat zelf ondervindt, dat u - om een moderne uitdrukking te gebruiken - de ervaring opdoet dat dit niet alleen een mening is van A, B of C, of van mij, maar dat het veel meer is dan dat: het is trouw aan twintig eeuwen katholieke Kerkgeschiedenis. Dat is wat ik hier denk dat fundamenteel is om te zeggen.

Dit artikel is ontleend aan een informele lezing van professor Plinio Corrêa de Oliveira. Het is vertaald voor publicatie zonder zijn revisie.

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 13:15

Doneer