Moge tijdens deze advent genade regenen op een zondige wereld

Moge tijdens deze advent genade regenen op een zondige wereld

THEMA'S:

Advent: Van het Latijnse ad-venio, het komen tot. "Dauwt, hemelen, van boven gij wolken, beregene de rechtvaardige: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten."

Honger naar het goddelijke

Deze woorden van de adventshymne, Rorate caeli, weerspiegelen de verlangens van de oude Vaders naar de komst van een Verlosser die onze ongerechtigheden zou uitwissen en ons zou redden. Woorden als deze kunnen ook een honger opwekken naar wonderlijke, goddelijke dingen die ver boven de aardse overwegingen uitstijgen. Geen vluchtige verrukking die de wereld kan bieden is te vergelijken met de diepe en geestelijke vreugde die deze hemelse onderwerpen met zich meebrengen.

Bovennatuurlijke werkelijkheid

Dergelijke gedachten raken ons omdat God ons een natuurlijk vermogen heeft gegeven om Hem en de bovennatuurlijke werkelijkheid te kennen. Onze zielen zuchten voor Hem en de superieure overpeinzingen die onze verlangens zullen bevredigen. Tevergeefs zoeken we naar schoonheid, geluk en welzijn zonder dit hogere rijk van transcendentie in de bovennatuurlijke orde aan te raken.

Bestel Fatima boek

Streven naar expressie

Ieder wezen streeft ernaar om tot zijn volledige expressie te komen. Bijvoorbeeld, een plant moet zich ontwikkelen volgens de juiste dimensies, kleur en eigenschappen. Van het zaadje tot het jonge boompje en vervolgens tot de volwassenheid, een boom streeft naar de volledige expressie van zijn wezen. Dit overkomt ons ook. We hebben van nature de neiging om ons te ontwikkelen op basis van onze capaciteiten, begeertes en verlangens.

Tegendeel

Wanneer we door onze boosaardigheid niet de neiging hebben om die goede en hemelse dingen te doen die in onze natuur passen, dan grijpen we naar het tegendeel. We worden aangetrokken tot afschuwelijke en verachtelijke dingen die onze meest diepgewortelde en ongebreidelde passies begunstigen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Aanbidding van de duivel

Velen hebben vandaag de dag dit duistere pad afgedaald. Het gevoel van ware geestelijke vreugde lijkt de wereld te hebben verlaten, en een aards en macaber feest absorbeert steeds grotere aantallen mensen. We kunnen zeggen dat dit duistere schouwspel de mensheid voorbereidt op de aanbidding van de duivel.

Verlangen naar de komst van de Heiland

Maar vanuit de diepte van onze decadentie en verlatenheid kunnen we dezelfde verlangens voelen als de Vaders van weleer. Zij verlangden naar de komst van de Heiland. Zo kunnen hymnen als de Rorate caeli tot onze zielen spreken ten midden van de duistere angst.

Lees ook: Strijder voor Maria's triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

Vurig om genaden vragen

Deze advent moeten we Onze Lieve Vrouw vurig om genaden vragen die zullen neerdalen als de dauw in de nacht, om de sublieme Bijbelse woorden van deze hymne, die ons terugroepen tot God, te bevruchten en te doen opbloeien. We hebben genaden nodig die de door onze moderne wereld verwoeste mensen zullen raken, genaden van herstel.

Losmaken van de wereld

Deze hemelse dauw zou de mensheid geven wat ze nu afwijst. We hopen dat het een proces op gang zal brengen waardoor we ons kunnen losmaken van de macabere egocentrische wereld van rusteloze onmatigheid en die de meest diepgaande en eeuwige orde van dingen zullen omarmen die schittert als de ster van Bethlehem. We zullen dan de opluchting en vreugde voelen van het verlaten van deze kwade wereld en het vervullen van de nobelste verlangens van onze ziel.

Bestel Fatima boek

Licht van Christus

De hymne eindigt met de verzekering dat "Ik zal u redden. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser." Daarom moeten we bij deze advent met een vasthoudende vurigheid vragen dat de poorten van de hemel opengaan en opnieuw het lumen Christi, het licht van Christus op de aarde laten schijnen, waardoor de triomf en de heerschappij van het Onbevlekt Hart van Maria begint.

Dit artikel is een vertaling van “During this Advent, May Grace Rain on a Sinful World” en is eerder gepubliceerd op www.returntoorder.org.

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2022 15:39

Doneer