Sint-Agatha, grote heldin van de vroege Kerk

Miniatuur van het martelaarschap van Sint-Agatha (ca. 235-251) uit de Bodmer Codex 127, daterend van ca. 1200. (Beeld via pliniocorreadeoliveira.info)

Sint-Agatha, grote heldin van de vroege Kerk

De heilige Agatha, feestdag 5 februari, is een grote heldin van de vroege Kerk. Zij weet haar naam vernoemd in de lijst van grote heiligen, die elke dag worden aangeroepen in de Canon van de Heilige Mis (in Nederland is het oudste nog functionerende klooster in de gelijknamige Brabantse plaats naar haar vernoemd, -red.)

Van adellijke komaf

Ze behoorde tot een van de edelste families van Sicilië. Als rijkste erfgename van het land richtte de aandacht van gouverneur Quintianus zich op haar en omdat hij haar ervan verdacht een katholiek te zijn, liet hij haar arresteren.

‘Jezus, neem bezit van mij’

Agatha besefte al snel wat God van haar verlangde. Ze bad: "Jezus Christus, Heer van alle dingen, U ziet mijn hart en kent zijn verlangen. Neem bezit van mij en van alles wat mij toebehoort. U bent de Herder, mijn God, ik ben uw schaap. Maak mij waardig om de duivel te overwinnen.”

Volg MOH op Telegram

Oneerbare voorstellen

De gouverneur, die haar alleen van naam kende, was getroffen door haar schoonheid en was nog meer verbaasd dat zo'n buitengewoon begaafd persoon ver weg van alle wereldse beslommeringen leefde. Omdat hij de kuisheid van deze jonge vrouw niet kon inschatten en overmand werd door een hevige hartstocht, deed Quintianus haar oneerbare voorstellen, die Agatha met kracht afwees. Zij verklaarde dat hij onder geen beding bij haar in de buurt mocht komen.

Poging Agatha te corrumperen

Nog onwetend van de weerstand van wie zich met de sacramenten voeden, deed hij alsof hij zijn plannen opgaf, maar stelde als voorwaarde dat de maagd zou worden overgedragen aan Aphrodisia, een vrouw met een vreselijke reputatie, zodat zij haar zou kunnen bederven. Maar omdat Aphrodisia in een maand van vergeefse pogingen niets had bereikt, vroeg ze uiteindelijk aan Quintianus om zo’n haar beschamend schepsel uit haar huis te halen.

‘Dienst aan Christus is vrijheid’

En zo begon het martelaarschap van de Siciliaanse edelvrouw. Toen Quintianus haar naar zijn hof had geroepen, zei hij tegen haar: "Schaam je je niet om je te verlagen tot de slavernij van het katholicisme, terwijl je tot een adellijke familie behoort?" Op deze slaaf van ondeugden antwoordde Agatha: "De dienstbaarheid van Christus is vrijheid en gaat boven alle rijkdom van koningen".

Bestel Synodeboek

Het martelen begint

Op deze woorden gaf de elegante Romein de jonge edelvrouw een klap in het gezicht. Onder bedreiging van ergere dingen werd ze in een varkensstal gegooid. De volgende dag gaf de tiran de opdracht om de maagd op een platform te leggen, haar ledematen uiteen te trekken en haar hele lichaam te verbranden met roodgloeiende koperen platen, haar borsten te doorboren met ijzeren tangen en vervolgens af te snijden.

Liederen van dankbaarheid

Omdat ze ondanks alle verminkingen niet stierf, werd ze teruggebracht naar de gevangenis, waarbij de bewaker haar uitdrukkelijk beval geen rust te nemen. Tijdens de nacht verscheen de apostel Petrus aan haar in een droom, prees haar voor haar moedige houding en genas haar in de naam van Onze Heer Jezus Christus. Agatha, die wakker werd, helemaal genezen en met al haar organen intact, zong liederen van dankbaarheid tot God.

Palm van het martelaarschap

Toen ze haar hoorde zingen, kwamen de bewakers nieuwsgierig naderbij en vluchtten van schrik omdat ze geen schandelijk verminkt lichaam vonden. Agatha's metgezellen adviseerden haar om te vluchten. Maar ze wilde de palm van het martelaarschap niet opgeven.

Bestel Fatima-rozenkrans

Agatha maakt rechter woedend

Vier dagen later werd ze opnieuw voor haar onrechtvaardige rechter gebracht, die zijn verbazing over wat hij zag niet kon verbergen. Maar in plaats van zich te laten overweldigen door het bewijs, werd hij woedend en, ziedend van haat, beval hij haar onmiddellijk naakt uit te kleden en over glasscherven te rollen om haar vervolgens in de kolen te gooien.

Volk komt in opstand

Terwijl de jonge vrouw deze vernederende en pijnlijke beproeving onderging, schudde de aarde en stortte een enorme muur in op de vrienden van de tiran die naar de marteling keken en bedolf hen. Bij het zien van zoveel wonderen kwam het volk zelf in opstand tegen de wreedheid van de rechter.

Dubbele marteling zonder te sterven

Agatha, opnieuw in de gevangenis, vroeg God om haar mee te nemen naar zijn heerlijkheid. God luisterde naar haar en wat het gloeiend hete ijzer niet kon doen, deed het gebed van de vrouw, die twee martelingen doormaakte zonder te sterven.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en verscheen eerder in druk in het tijdschrift Legionário van 4 februari 1940.

Laatst bijgewerkt: 5 februari 2024 08:50

Doneer