29 juni: feestdag van Sint-Petrus en Sint-Paulus

29 juni: feestdag van Sint-Petrus en Sint-Paulus

THEMA'S:

Petrus, die Simon werd genoemd, was een visser uit Galilea. Jezus gaf hem de naam Petrus, wat "Rots" betekent, omdat hij de rots zou worden waarop Christus Zijn Kerk zou bouwen.

Eerste paus

Onder de Twaalf was Petrus de eerste om de goddelijkheid van Christus te erkennen en om openlijk te belijden dat Jezus de langverwachte Messias was. Door Onze Heer uitverkoren om Zijn kudde te hoeden, leidde hij de apostelen als de eerste paus.

Getuigen

Petrus en de apostelen Jacobus en Johannes werden vaak door Onze Heer apart genomen en waren getuigen van de meer diepgaande geheimen van Christus' goddelijkheid: Zijn transfiguratie op de berg Tabor, Zijn lijdensweg in de Hof. Petrus' drievoudige verloochening van Onze Heer in de nacht na het Laatste Avondmaal vervulde hem met intens verdriet.

Sint Petrus sleutels

De apostel Petrus krijgt uit handen van Christus de sleutels van Zijn koninkrijk.

Ondersteboven gekruisigd

Petrus werd hoofd van de Kerk in Rome en werd gemarteld in het jaar 64. Hij werd op zijn eigen verzoek ondersteboven gekruisigd, omdat hij beweerde dat hij niet waardig was om als zijn Heer te sterven. Hij werd begraven op de Vaticaanse heuvel, en de Sint-Pietersbasiliek is boven zijn graf gebouwd.

Verblind door een licht uit de hemel

Paulus staat bekend als de apostel van de heidenen. Voordat hij de naam Paulus kreeg, was hij Saulus, een Joodse Farizeeër die ijverig christenen vervolgde in Jeruzalem. Saulus was op weg naar Damascus om christenen te vervolgen toen hij omringd werd door een licht uit de hemel. Hij werd verblind en viel van zijn paard. Toen hoorde hij een stem tot hem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" Hij antwoordde: "Wie bent U, Heer?" Christus zei: "Ik ben Jezus, die gij vervolgt."

Sint Paulus paard

De apostel Paulus was onderweg naar Damascus toen een fel licht uit de hemel hem verblindde en hij van zijn paard viel.

Saulus wordt Paulus

Saulus ging verder naar Damascus, waar hij werd gedoopt en zijn gezichtsvermogen werd hersteld. Hij nam de naam Paulus aan en bracht de rest van zijn leven door met het verkondigen van het Evangelie aan de heidenen. Paulus werd gevangen genomen en naar Rome gebracht, waar hij in het jaar 67 werd onthoofd. Hij ligt begraven in Rome in de Basiliek van de H. Paulus buiten de Muren.

Zij waren als één

Sprekend over Petrus en Paulus, zei Augustinus van Hippo over hen: "Beide apostelen delen dezelfde feestdag, want deze twee waren één; en hoewel zij op verschillende dagen hebben geleden, waren zij als één. Petrus ging eerst, en Paulus volgde. En zo vieren wij deze dag die voor ons heilig is gemaakt door het bloed van de apostelen. Laat ons omhelzen wat zij geloofden, hun leven, hun arbeid, hun lijden, hun prediking en hun geloofsbelijdenis."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022 15:08

Doneer