Waarom houdt links van religie zonder consequenties?

Michael Johnson, nu voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, sprak over het "bederf" van zijn land en refereerde aan Sodom. De media vielen over hem heen vanwege die religieuze verwijzingen. (Foto: Wikipedia)

Waarom houdt links van religie zonder consequenties?

We leven in een tijd van inconsequente religie. Dat betekent dat de meeste mensen niet geloven dat God handelt in de echte wereld. Als Hij al handelt, dan wordt dat beschouwd als een persoonlijke, enigszins subjectieve aangelegenheid. Men gelooft dat grote gebeurtenissen in de wereld buiten Gods bereik liggen.

Consequentieloze religie in trek

Evenzo stelt de inconsequente religie dat wat we op aarde doen weinig invloed heeft op God in de hemel. We kunnen niets doen dat God kan beledigen, aantrekken of bewegen. Het is alsof een onzichtbare, maar zeer reële barrière kerk en staat, mens en goddelijk, natuurlijk en bovennatuurlijk, deze wereld en de volgende scheidt. Religie zonder consequenties past perfect bij de manier waarop de seculiere en links-liberale wereld religie reduceert tot irrelevantie en lege sentimenten. Linksliberalen zijn er dol op omdat het uiteindelijk het idee van persoonlijke zonde uitwist.

Als religie wél gevolgen heeft

Niet alle mensen volgen dit verwaterde christendom. Sommigen geloven dat religie echte gevolgen heeft. Zij geloven in Gods zeer actieve rol en liefdevolle Voorzienigheid in het vormgeven van het persoonlijke en openbare leven. Zij geloven ook dat we God kunnen beïnvloeden, bewegen en beledigen. Onze daden kunnen dus goede of slechte gevolgen hebben. is niets onlogisch of bizar aan consequente religie, integendeel. De aanhangers moeten alleen toegeven dat een rechtvaardige en liefdevolle God consequent is; Hij beloont het goede en straft het kwade. Op die manier handelt God in de samenleving en overlaadt de gelovigen met zegeningen en beproevingen als een middel voor hun heiliging. Hij kan ook de plannen van de goddelozen in de war sturen.

Volg MOH op Telegram

Enige logische Godsgeloof

Het is in feite de enige logische manier om in een echte God te geloven. Een christen die gelooft in een God die niet kan handelen naar aanleiding van gebeurtenissen aanbidt een machteloze God. Een god die onverschillig kijkt naar de goede en slechte daden van zijn schepselen is inconsistent. De logische christen aanbidt dus een Almachtige God die betrokken is bij Zijn schepping. Deze interactie tussen hemel en aarde is de enige coherente positie over God. Om deze reden wekt consequente religie de woede op van links-liberale ideologen, die religie irrelevant willen houden. Ze proberen elke publieke manifestatie ervan te vermijden. Wanneer een belangrijk persoon religie serieus neemt, kunnen we een vuurstorm van protest verwachten.

Getuigenis van speaker Michael Johnson

Zo barstte er een vuur (en zwavel) storm los toen bekend werd dat congreslid Michael Johnson (R-La.) zich kort voordat hij voorzitter van het Huis werd, uitsprak over de nijpende situatie van het land en daarbij gebruik maakte van de taal van religie met gevolgen. Hij sprak over een "tijd van oordeel" voor "een verdorven Amerika" en riep de herinnering op aan de verwoeste Bijbelse stad Sodom. Hij vroeg: "Zal God toestaan dat onze natie een tijd van oordeel binnengaat voor onze collectieve zonden?" In een gebed dat ons vermogen om een beroep te doen op zijn genade weerspiegelt, zei Johnson, nu derde in de rij voor het presidentschap van Amerika: "We hebben berouw over onze zonden, individueel en collectief. En we vragen U om ons niet het oordeel te geven dat we duidelijk verdienen."

De collectieve zonden van de natie

Deze en andere verwijzingen naar de gevolgen van de zonden van de natie stellen duidelijk dat onze daden God beledigen en dat God tegen ons kan optreden. Johnson erkent ook dat zonde niet alleen persoonlijk is. Naties kunnen collectief zondigen wanneer ze dingen accepteren die tegen Gods wet ingaan. Sint-Augustinus leert ons zelfs dat naties, omdat ze in de hemel niet worden beoordeeld op hun eeuwige bestemming, op aarde worden beloond en gestraft voor hun collectieve goede of slechte daden. Wie vrede in de samenleving wil, doet er goed aan ervoor te zorgen dat die samenleving deugd beoefent en zonde vermijdt. Dat zijn de overwegingen van de nieuwe spreker over religie met consequenties. Zijn critici kunnen niet buiten hun linkse hokje denken en bedenken daarom allerlei nationalistische complotten om de standpunten van de heer Johnson te verklaren.

Bestel Synodeboek

Liberalen irrelevant maken

Uitspraken als deze zijn niets nieuws. De Kerk heeft altijd dit standpunt ingenomen over God en Zijn daden op aarde. Zulke uitspraken zijn consistent met het christendom. Ironisch genoeg geven links-liberalen die religie met consequenties confronteren zichzelf dezelfde bevoegdheden die ze God ontzeggen. Ze onderdrukken deze religie op brute wijze op het openbare plein en verhinderen dat religieuze mensen invloed hebben op het overheidsbeleid. Religie die consequenties heeft. boezemt angst in bij hen die tragisch genoeg geen geloof hebben. Wanneer ze zien dat sommigen vast geloven in een liefdevolle en Almachtige God, voelen ze de kracht van religie en dan zijn zij degenen die plotseling irrelevant worden.

Dit artikel is eerder verschenen op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 23 januari 2024 02:02

Doneer