Christelijke beschaving

Onze Lieve Heer Jezus Christus heeft zijn Kerk gesticht op de rots die Petrus is. De Kerk heeft de christelijke beschaving in de wereld gebracht. Onder haar hoede zijn kathedralen gebouwd en universiteiten gesticht. Door haar inspiratie hebben katholieken kruistochten gevoerd en ontdekkingsreizen ondernomen. Dit om alles te herstellen en nieuw te maken in Christus (Ef. 1:10).

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.