Sint-Benedictus Biscop bracht Engeland het glas-in-lood

'Sint-Benedict Biscop was duidelijk een heilige die zijn natie versierde.' (Beeld: raam in de Bauchon Chapel of Our Lady of Pity van Norwich Cathedral)

Sint-Benedictus Biscop bracht Engeland het glas-in-lood

De heilige van de dag van 12 januari is de volgende: De heilige Benedictus Biscop, die uit een adellijke christelijke familie in Northumberland in 621 geboren werd, kreeg zijn opleiding aan het hof van de koning van Engeland.

Afscheid van militair leven

Hij ging in het leger en blonk vooral uit in het hanteren van wapens. Koning Oswi koos hem als zijn officiële adjudant en in de veldtochten van deze vorst nam Benedictus een prominente rol in. Nadat hij onderscheidingen en bewijzen van waardering had ontvangen voor zijn moed in de strijd en zijn loyaliteit aan de koning, nam Benedictus afscheid van het militaire leven en ging hij het religieuze leven in. Na een pelgrimstocht naar Rome keerde hij terug naar Engeland en wijdde zich enkele jaren aan studie en gebed.

Benedictus wordt benedictijn

Daarna deed hij zijn professie in de Orde van Sint-Benedictus. Hij stichtte talrijke kloosters en wakkerde de vurigheid aan in de kloosters waar de trouw aan de regel was afgenomen. Hij was een grote helper voor de heilige Theodorus [van Tarsus, aartsbisschop van Canterbury, +690] en [diens opvolger] de heilige Adrianus (+710) bij hun activiteiten in Engeland.

Volg MOH op Telegram

Hij organiseert de liturgie

Het was de heilige Benedictus Biscop die in de kerken op het Engelse eiland glas-in-loodramen en schilderingen introduceerde, evenals gewijde muziek en zang. Hij stuurde architecten en kunstenaars uit Italië om de tempels te bouwen en te versieren. Om religieuze plechtigheden te regelen schreef hij een boek: ‘Over de viering van feesten’. Sint-Benedictus stierf in 690 aan een pijnlijke verlamming die zijn geduld zwaar op de proef stelde.

Heilige stichters van naties

Om te beginnen met het bekijken van de figuur van Sint-Benedictus Biscop tijdens de periode van zijn leven waarin hij religieus was, is het interessant om zijn speciale missie op te merken. Met andere woorden, hij was een religieus die ten tijde van zijn geboorte behoorde tot het tijdperk van de heiligen die naties stichtten. Deze heiligen die naties stichtten werden vervangen of opgevolgd door heiligen die naties organiseerden.

Echte katholieke inspiratie

Hij was duidelijk een heilige die zijn natie versierde. Hij stichtte de artistieke manifestaties van het religieuze leven in Engeland door kunstenaars uit Italië te sturen met een echte katholieke inspiratie, door gebrandschilderde ramen te sturen, door muziek te sturen, door een orde te scheppen in de religieuze feesten , die in die tijd de enige bekende feesten waren, en zo elementen van schoonheid in het religieuze leven te introduceren.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Van Kerk naar samenleving

Schoonheidselementen die zich later van het religieuze naar het burgerlijke leven zouden verspreiden. Want in alle bewegingen in de geschiedenis van het christendom beginnen dingen in het religieuze leven en verspreiden ze zich van het religieuze leven naar het burgerlijke leven. En zo was hij de versierder van het Engeland van zijn tijd.

Zinvolle versiering

Deze versierende bisschop was echter geen versierder van verwekende versieringen, van dwaze versieringen, van zinloze versieringen. Deze versierselen hadden de twee grote inspiratie-elementen die elke ware versiering moet hebben: allereerst meditatie, reflectie, de diepgang van iemand die het leven van een contemplatief leidt en die met alle diepgang nadenkt over deze versiering, waardoor schoonheid een rijkdom aan inhoud en een rijkdom aan expressie krijgt, waardoor het niet alleen iets is dat het oog en oor behaagt, maar iets dat tot de geest spreekt.

Heiligen die weten te strijden

Aan de andere kant riep dit versieren herinneringen op aan de oude krijger. Het zijn de sterke mannen, de mannen die weten hoe ze moeten vechten, de ondernemende mannen, de mannen met initiatief, die de dageraad en de opkomst van de kunst voorzitten. De zachte mannen, de mannen in lompen, de mannen die een afschuw hebben van vechten, dat zijn degenen die leven in de tijd van het verval van de kunst en die het verval van de kunst voortbrengen. De heiligen die diep mediteren, diep nadenken en weten hoe ze strijders moeten zijn, zij staan aan de oorsprong van elke ware artistieke opbloei.

Dit is de les die we kunnen trekken uit het leven van Sint-Benedictus Biscop.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en gebaseerd op een conference die prof. Plinio op 11 januari 1966 heeft gehouden.

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024 11:09

Doneer