Media

De media zijn de kranten, radio, televisie, het internet, die de massa benaderen met nieuws, commentaar en vertier. Er zijn christelijke media, maar de hoofdstroom van de media is seculier, atheïstisch en gericht tegen de boodschap van Onze Lieve Heer, geboren uit de maagd Maria.

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.