De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen doordringt Nederland van de boodschap van bekering en hoop die Onze Lieve Vrouw in Fatima gegeven heeft.