Vlaamse bisschoppen, geef géén kerkelijke 'zegening' aan homoseksuelen!

Vlaamse bisschoppen, geef géén kerkelijke 'zegening' aan homoseksuelen!

De bisschoppen van Vlaanderen proberen het homoseksuele "huwelijk" door te drukken door officiële "zegeningen" en "vieringen" te geven aan openlijk homoseksuele paren. Een document dat op 20 september 2022 werd uitgegeven en gepubliceerd in naam van de Vlaamse bisschoppen, bevat een voorstel voor een viering om homoseksuele verbintenissen in te zegenen. De formulering stelt openlijk dat homoseksuele paren "trouw" en "toegewijd" zijn aan elkaar, en de viering is zo gemaakt dat hij lijkt op een huwelijk.

Kardinaal Wim Eijk heeft zijn Belgische collega's al opgeroepen het besluit te heroverwegen. De kardinaal schrijft: "Situaties die vanuit moreel oogpunt objectief verkeerd zijn [d.w.z. een zonde] kunnen niet gezegend worden. Gods genade schijnt niet op de weg van de zonde."

Homoseksuele handeling zijn in strijd met Gods geboden. Daar kan nooit zegen op rusten. Daarom roepen we de Vlaamse bisschoppen op om hun besluit in te trekken en géén kerkelijk 'zegening' te geven over homoseksuele relaties!

Lees meer