Sint-Bernadette van Lourdes: de ongeletterde molenaarsdochter aan wie Onze Lieve Vrouw verscheen

Sint-Bernadette van Lourdes

Sint-Bernadette van Lourdes: de ongeletterde molenaarsdochter aan wie Onze Lieve Vrouw verscheen

THEMA'S:

De heilige Bernadette Soubirous was arm, nederig en onaanzienlijk. Juist daarom verscheen Onze Lieve Vrouw aan haar in de grot bij Lourdes.

De jeugd van Bernadette

Wij moderne mensen kunnen ons amper voorstellen in wat voor omstandigheden Bernadette haar jeugd doorbracht. Geboren in 1844 in een molenaarsgezin, groeide ze in armoede en honger op. Haar vader werd constant geplaagd door geldzorgen. Een tijdje was het gezin zelfs dakloos.

Astma en cholera

Bernadettes jeugd werd getekend door ziekte. Als peuter kreeg ze cholera. Ze lag ook vaak met astma op bed. De ziekte werd nog erger toen het gezin door financiële tegenvallers moest verhuizen naar een voormalige gevangenis, waar het vocht van de muren droop.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Ze kon niet eens lezen en schrijven

De molenaarsdochter ging niet naar school. Daar was geen geld voor. Bovendien werd zij beschouwd als traag van begrip. Op veertienjarige leeftijd kon zij nog steeds niet lezen en schrijven. Zij sprak geen Frans, alleen het Occitaanse dialect.

Pas met 14 jaar deed ze Eerste Communie

Veelzeggend is dat Bernadette pas op deze leeftijd Eerste Communie mocht doen. De pastoor vond dat zij toen pas voldoende begrip had van de werkelijke tegenwoordigheid van Onze Lieve Heer in het Allerheiligst Sacrament.

Lees ook: Wat kunnen we van de ouders van heiligen leren?

Vurig streed ze tegen zonde

De wereld hield haar voor dom, maar Bernadette had de eenvoud van een duif, was goed, geduldig en niets dan eerlijk. Ze was zich bewust van haar zondigheid en streed energiek om te groeien in deugd en heiligheid.

De Mariaverschijning bij Lourdes

Op 11 februari 1858 liep Bernadette met haar zus en twee vriendinnen over stenen om de rivier de Gave over te steken om stokken te verzamelen voor brandstof in de grot van Massabielle.

Ze zag een lichtgevende dame

Aarzelend om in het koude water te waden, zat de astmatische Bernadette op een rots toen een plotselinge windvlaag haar omhoog deed kijken. In de grot zag ze een lichtgevende dame, gekleed in het wit met een blauwe sjerp om haar middel, gouden rozen aan haar voeten en een rozenkrans over haar arm.

Bestel Fatima-rozenkrans

Achttien Mariaverschijningen

Het bericht over het visioen veroorzaakte opschudding en mensen begonnen Bernadette te vergezellen naar de grot in Lourdes, waar in totaal achttien verschijningen plaatsvonden in een periode van twee maanden.

"Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis"

Op 25 maart 1858 openbaarde de Maagd zich als "de Onbevlekte Ontvangenis", vier jaar na de definitie van dit dogma. De boodschap van de Maagd was er een van gebed en persoonlijke bekering en ze vroeg ook om de bouw van een kerk.

Lees ook: Waarom vieren we de Onbevlekte Ontvangenis?

De fontein stroomde overvloedig

Bij een van de verschijningen begon Bernadette plotseling te graven in de grot, waaruit een fontein tevoorschijn kwam die overvloedig stroomt tot op de dag van vandaag.

Bernadette werd tegengewerkt

Zoals iedere heilige ondervond Bernadette veel tegenwerking. Vrijmetselaars zaaiden ongeloof over haar getuigenissen. Dorpsgenoten twijfelden aan haar verstand. Binnen de clerus was er scepticisme.

Onderzoekscommissies ondervragen haar

Het kleine meisje - ze kwam niet boven de 1.40 meter - moest voor onderzoekscommissies van de Kerk én de wereldlijke overheid haar verhaal vertellen. Ervaren ondervragers brachten haar niet van haar stuk. Zij hield vast aan haar verhaal.

Tojetti bernadette olv lourdes

Schilderij van de negende Mariaverschijning aan Bernadette in de grot bij Lourdes. Kunstenaar Virgilio Tojett maakte hierbij gebruik van precieze beschrijvingen door de ziener, die toen (1877) nog leefde.

Bernadette was oprecht

De molenaarsdochter kreeg het verwijt een profiteur en een fantast te zijn. Uit alles wat we weten over Bernadette blijkt echter dat zij volkomen oprecht was. Als zij de boel had willen flessen, dan was zij daar überhaupt niet geslepen genoeg voor.

"Zo was het niet"

Genoeg ‘vrienden’ wilden Bernadette ‘helpen’ bij het sensationeler maken van haar getuigenissen. Telkens antwoordde zij dan: “Zo was het niet.”

Zelfs in het klooster werd ze dwarsgezeten

In 1866 trad Bernadette, inmiddels begin twintig, in bij de zusters van Nevers, een lang gekoesterde wens. Ze leerde lezen en schrijven. Haar oversten behandelden haar met excessieve strengheid, want zij wilden niet dat Bernadette naast haar schoenen ging lopen. De zuster verdroeg de pesterijen met een engelengeduld.

Lees ook: Sint-Benedictus van Nursia zegende de gifbeker, die in duizend stukken brak

Bernadette bood zich aan als "slachtoffer"

Ondertussen ging de gezondheid van Bernadette achteruit. Zij leed veel voor de bekering van zondaars. Zij bood zich aan God aan als "levende gekruisigde", verbonden met Onze Lieve Vrouw in het mystieke werk van de Verlossing.

Sint-Lidwina van Schiedam

Bernadette doet hier in meerdere opzichten denken aan Sint-Lidwina van Schiedam, de Nederlandse heilige. Ook Lidwina leed ernstig onder ziekte. Ook Lidwina bood zich aan als "slachtoffer" voor de Kerk om Gods toorn over het zondig volk af te wenden. En Lidwina leed evenzeer onder de (dikwijls onbedoelde) tegenwerking van mensen in haar omgeving.

Lees ook: Lourdes en het menselijk lijden

Haar lichaam is nooit vergaan

Op 16 april 1879 overleed Bernadette Soubirous op de leeftijd van 35 jaar. Haar laatste woorden waren: “Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares..." Wonderlijk genoeg is haar lichaam nooit vergaan.

Nog steeds bezoeken miljoenen de Lourdes-grot

Op 8 december 1933 verklaarde paus Pius XI haar heilig. De grot in Lourdes, waar Onze Lieve Vrouw aan Bernadette verscheen, wordt nog altijd jaarlijks door miljoenen pelgrims bezocht.

Lees ook: Reliek H. Bernadette maakt rondreis door Nederland

Laatst bijgewerkt: 11 april 2024 08:09

Doneer