Wat kunnen we van de ouders van heiligen leren?

Het heilige gezin van Louis en Zelie Martin, ouders van Sint-Theresia van Lisieux.

Wat kunnen we van de ouders van heiligen leren?

THEMA'S:

Wat weten we van de gezinnen waar heiligen in geboren werden en opgroeiden? Wat weten we van hun ouders? Niet van alle heiligen is hier iets over bekend, maar van velen wel.

Eerste van zestien kinderen

Sint Franciscus van Sales was het eerste kind van Madame de Boisy. De heilige Paulus van het Kruis was het eerste van zestien kinderen. De (toekomstige) heilige in het gezin is niet altijd de oudste. Sint Bernardus was het derde kind van zeven. De heilige Thomas van Aquino was het zesde kind van zijn ouders. De heilige Theresia van Lisieux was de laatste van negen kinderen. De heilige Ignatius van Loyola was de laatste van dertien.

Grote gezinnen

Opvallend is dat veel heiligen uit een groot gezin komen. Wat een glorie zou de Kerk zijn misgelopen als de ouders van deze kinderen naar hun egoïstische verlangens hadden geluisterd, in plaats van open te staan voor de gave van het leven en het ouderschap van deze kleine wezens. Dan zouden deze kinderen, die voorbestemd waren om heiligen te worden, niet zijn geboren. Het doet denken aan het gesprek tussen twee vrouwen, de één vrijwillig kinderloos, de ander omringd door fijne kinderen. De eerste vrouw legde aan de tweede uit dat ze gewoon niet gebonden wilde zijn. De tweede, de moeder reageerde met het klassieke argument: "En stel dat jou vader en moeder ook zo hadden geredeneerd, waar zou jij dan nu zijn?"

Bestel Fatima boek

Het gezin als leerschool van heiligheid

Dat we vaak zien dat heiligen uit grote gezinnen komen heeft twee redenen. Ten eerste omdat er geen heiligheid kan zijn zonder een gewoonte van afzien en opoffering en deze gewoonte wordt veel gemakkelijker verworven in een groot gezin waar ieder zichzelf moet vergeten om aan anderen te denken; waar het schuren van karakter tegen karakter het egoïsme doet afnemen; waar de ouders geen tijd (en geld) hebben om hun kroost te verwennen met een dwaze toegeeflijkheid die hen bederft. Ten tweede omdat God de genade van een heilige roeping geeft, bij voorkeur, daar waar een omvattende beoefening van deugdzaamheid is, waar deugdzaamheid in ere wordt gehouden, waar de ouders niet bang zijn voor moeilijkheden maar vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid.

Meer heiligen uit grote gezinnen

De heilige Vincent de Paul was één van vijf kinderen en de heilige Vincent Ferrer was er één van acht. De heilige Aloysius Gonzaga en de heilige Bernadette waren ook allebei één van acht kinderen. De zalige Eustachius van Lieshout één van elf. In het ouderlijk gezin van de pastoor van Ars waren er zes kinderen; in dat van de heilige Margaretha Maria Alacoque zeven. De heilige Benedictus Joseph Labre was de oudste van vijftien. In het gezin waarin de heilige Catharina van Siena opgroeide, waren er tweeëntwintig kinderen uit hetzelfde huwelijk. En hoeveel andere voorbeelden zouden we nog kunnen vinden!

Family tree

Stamboom, een familie "boom". Het wrijven van karakter tegen karakter doet de zelfzucht afnemen en is een leerschool tot heiligheid.

Een Bretonse legende

Er bestaat een charmante Bretonse legende die een even mooie les bevat...

Op een dag waren Amel, de visser, en zijn vrouw Penhov, die verse vis naar de monniken bracht, met hun kind vertrokken om de netten binnen te halen. Ze werden verrast door de vloed. Het water kwam steeds hoger en hoger en hoger. "Vrouw, dit is ons laatste uur; zet je twee voeten op mijn schouders; zo zul je het langer uithouden. ...en mijn gedachtenis liefhebben." sprak Amel. Penhov zijn vrouw deed wat hij vroeg en Amel zonk in het zand als een paal die er met een hamer was ingeslagen. Penhov greep haar kind en tilde het boven zich uit en zei: "Zet je twee voeten op mijn schouders; zo zul je het langer uithouden. En heb de herinnering aan je vader en moeder innig lief." Ook de moeder zonk onder water en weldra was alleen het gouden haar van het kind nog zichtbaar boven het water. Een engel van God kwam voorbij.

Kinderen die ouders naar de hemel helpen

De engel greep het haar van het kind en trok eraan, terwijl hij zei: "Ongelooflijk, wat ben jij zwaar!" Een ander blond hoofd verscheen, dat van Penhov, die de voeten van haar jongen niet had losgelaten. "Wat zijn jullie allebei zwaar!" Toen verscheen ook Amel, die de voeten van zijn vrouw niet had losgelaten. Door het kind waren vader en moeder gered! Wie weet of sommige ouders de hemel zullen binnengaan, omdat een engel hun kind bij de haren grijpt! Wat een mooie introductiebrief voor de Hemel is een kind. En vooral een heilig verklaard kind!

Een eerdere versie van dit artikel werd gepubliceerd op americaneedsfatima.org onder de titel “Parents of Saints”.

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 15:27

Doneer