Maria: Mater Mea, Fiducia Mea - Vertrouwen in Maria

Onze Lieve Vrouw van Vertrouwen. Bron afbeelding: Flickr / Borazslo.

Maria: Mater Mea, Fiducia Mea - Vertrouwen in Maria

THEMA'S:

In Rome, in de kapel van het Pauselijk Grootseminarie van Sint-Jan van Lateranen, wordt al meer dan twee eeuwen een beeld van de Heilige Maagd Maria vereerd dat bekend staat onder de titel ''Onze Lieve Vrouw van Vertrouwen (Madonna della Fiducia)''. Dit kleine beeld, waarop Onze Lieve Vrouw liefdevol het Kind Jezus in haar armen houdt, heeft een grote theologische en spirituele betekenis.

Vertrouwen

Wat is vertrouwen eigenlijk? Thomas van Aquino bespreekt het in Artikel 6 van Vraag 129 van de Summa Theologiae, Secunda-Secundae. Dit artikel is gewijd aan "grootmoedigheid". Grootmoedigheid is wat we grootheid van gedachten en edelheid van karakter en geest noemen.

Grootmoedigheid

De dominicaanse theoloog pater Antonio Royo Marin definieert grootmoedigheid als "de deugd die iemand ertoe aanzet om grootse, schitterende en eervolle dingen te doen in elke vorm van deugd (Theologie van de christelijke perfectie, Edizioni Paoline, Rome 1965, p. 704)." Vertrouwen, dat een vorm van grootmoedigheid is, is zeker een uitdrukking van standvastigheid, maar het verzet zich niet alleen tegen het kwaad, het streeft naar een groot goed: daarom, legt Sint-Thomas uit, "aangezien standvastigheid de mens juist verhardt tegen het kwaad, terwijl grootmoedigheid hem verhardt in het bereiken van het goede, is het duidelijk dat juist vertrouwen meer onder grootmoedigheid valt dan onder standvastigheid (q. 129, art. 6, ad 2)''.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Hoop versterkt door standvastigheid

Vertrouwen of zelfvertrouwen is dus de deugd van de grootmoedigen, van hen die de deugd van standvastigheid uitoefenen omdat ze het grotere goed nastreven, maar het is ook de deugd van hen die hopen, omdat ze de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden tegemoet treden in de overtuiging dat ze zullen overwinnen en die moeilijkheden zullen overwinnen. Uit deze vereniging van standvastigheid en hoop ontstaat, in grootmoedige en edelmoedige harten, de deugd van het vertrouwen, die ook gedefinieerd kan worden als een hoop die versterkt wordt door standvastigheid. Daarom definieert Sint-Thomas vertrouwen als volgt: "spes roborata ex aliqua firma opinione": vertrouwen is "hoop versterkt door een vaste overtuiging (Summa Theologiae, q. 129, art. 6, ad 3)''.

Vertrouwen is de voltooiing van hoop

Hoop is een theologische deugd die ons naar God doet neigen, ons in zijn goedheid en almacht grondvest. Vertrouwen gaat verder dan hoop, of liever gezegd, het is een sterkere, intensere hoop, die zich met meer perfectie overgeeft aan Gods Wil. Het verschil tussen hoop en vertrouwen, zegt pater Thomas de Saint-Laurent (1879-1949) in zijn beroemde Boek van vertrouwen, is er niet een van aard, maar alleen van graad en intensiteit. "Het onzekere licht van de dageraad en het verblindende licht van de zon op het middaguur maken deel uit van dezelfde dag. Zo behoren vertrouwen en hoop tot dezelfde deugd: het ene is slechts de volledige ontwikkeling van het andere."

Lees ook: Zoals Onze Lieve Vrouw handelt met de herdertjes van Fatima, zo ook met de mensheid

Vertrouwen, en niets dan vertrouwen

In Italië is het Boek van vertrouwen van pater De Saint-Laurent verschillende keren opnieuw uitgegeven door Edizioni Fiducia, die in hun naam hulde willen brengen aan een deugd die zo weinig bekend is onder christenen, maar zo belangrijk is voor ons geestelijk leven. "Het is vertrouwen, niets dan vertrouwen, dat ons naar de Liefde moet leiden!" schrijft de heilige Theresia van het Kind Jezus (Verzamelde werken, Libreria Editrice Vaticana, p. 197), die met een grootmoedig hart zelfs zegt: "Ik voel altijd hetzelfde moedige vertrouwen om een grote heilige te worden, omdat ik niet vertrouw op mijn eigen verdiensten, want die heb ik niet, maar ik hoop op Hem die de Deugd is. Hij alleen is het die, tevreden met mijn zwakke inspanningen, mij tot Hem zal verheffen en, mij bedekkend met Zijn oneindige verdiensten, mij tot een heilige zal maken (Werken, p. 210)''.

Een gebed om vertrouwen

Vertrouwen is een spirituele gave waar we met nadruk om moeten vragen door te bidden. Een van de mooiste gebeden om vertrouwen te verkrijgen is dat van Sint-Claude de La Colombière (1641-1682), dat als volgt luidt:

Bestel Fatima boek

Heer, draag mijn zorgen

"Mijn Heer en mijn God, ik ben er zo van overtuigd dat U zorgt voor iedereen die op U hoopt en dat er niets ontbreekt aan degenen die alles van U verwachten, dat ik besloten heb om in de toekomst zonder zorgen te leven en al mijn zorgen op U uit te storten."

Vertrouwen verliezen in U? Nooit!

"Mensen mogen mij beroven van al mijn bezittingen en mijn eer; ziekte mag mij beroven van mijn kracht en middelen om U te dienen; door de zonde mag ik zelfs Uw genade verliezen, maar ik zal nooit en te nimmer mijn vertrouwen in U verliezen. Ik zal het bewaren tot het einde van mijn leven en de duivel zal er met al zijn pogingen nooit in slagen om het van mij af te nemen."

Lees ook: 10 februari: Sint-Scholastica en het onbeperkte vertrouwen op God

Niet vertrouwen op jezelf

"Laat anderen hun geluk verwachten van rijkdom en hun verstand; laat hen ook vertrouwen op de onschuld van hun leven, de strengheid van hun boetedoeningen, de hoeveelheid van hun goede werken en de vurigheid van hun gebeden; voor mij is al mijn vertrouwen mijn eigen vertrouwen; vertrouwen dat nog nooit iemand heeft misleid. Daarom heb ik de absolute zekerheid dat ik eeuwig gelukkig ben, omdat ik het onwankelbare vertrouwen heb dat te zijn en omdat ik dat alleen van U hoop.''

Vastberaden ondanks eigen zwakte

''Uit mijn droevige ervaring moet ik helaas erkennen dat ik zwak en wispelturig ben; ik weet hoe verleidingen de meest gevestigde deugden kunnen tegenwerken; toch kan niets, zolang ik dit vaste vertrouwen in U behoud, mij angst aanjagen; ik zal veilig zijn voor alle tegenslagen en ik zal zeker blijven hopen, omdat ik hoop op diezelfde onveranderlijke hoop.''

Bestel Fatima-rozenkrans

Onwankelbaar vertrouwen in de Heer

"Tenslotte, mijn God, ben ik er ten diepste van overtuigd dat het vertrouwen dat ik in U heb nooit te veel zal zijn en dat wat ik van U zal krijgen altijd meer zal zijn dan waar ik op hoopte. Ik hoop ook, Heer, dat U mij zult steunen in gemakkelijke zwakheden; U zult mij steunen in de hevigste aanvallen; U zult mijn lusteloosheid laten zegevieren over mijn gevreesde vijanden.''

Eeuwige liefde

"Ik heb er zo een vertrouwen in dat U altijd van mij zult houden en dat ik op mijn beurt ook altijd van U zal houden. En om dit vertrouwen van mij tot de hoogste graad uit te dragen, o mijn Schepper, hoop ik op U van Uzelf, nu en tot in eeuwigheid."

Lees ook: Nieuwe digitale toewijding brengt mensen dichter bij Onze Lieve Vrouw

Vraag altijd als eerste om vertrouwen

Vertrouwen geeft ons de zekerheid dat onze gebeden verhoord zullen worden, en het eerste waar we om moeten vragen is juist vertrouwen, dat ons onfeilbaar alle spirituele goederen zal opleveren waar we om vragen en zelfs de materiële, voor zover ze geen afbreuk doen aan de spirituele goederen, waartoe alles geordend moet worden. Niets zal echter verloren gaan van onze gebeden, samengevat door de aanroeping "Mater mea, fiducia mea".

Geen gebed tot de Moeder Gods onbeantwoord

De beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Vertrouwen die in het Romeinse seminarie wordt vereerd, drukt ons in haar liefdevolle en troostende blik deze waarheid uit: niets wordt ontzegd aan wie op Onze Lieve Vrouw vertrouwt. Alles, in haar en voor haar, is mogelijk voor ons.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op rorate-caeli.blogspot.com

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2024 19:12

Doneer