26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

De heilige Theresia van Lisieux

26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

THEMA'S:

De heilige Theresia van Lisieux is tegenwoordig één van de populairste heiligen. Lees hier haar mooiste uitspraken.

God roept wie hij kiest

 • "Liefdadigheid gaf me de sleutel tot mijn roeping."
 • "Ik wil gegeseld en gekruisigd worden zoals U, mijn Echtgenote; levend gevild worden zoals de heilige Bartholomeüs; in kokende olie gegooid worden zoals de heilige Johannes; en vermalen worden door de tanden van wilde beesten zoals de heilige Ignatius van Antiochië, opdat ik brood zou worden dat God waardig is."
 • "God geeft zelfs in dit leven het honderdvoudige aan hen die alles hebben verlaten uit liefde voor Hem."
 • "Jezus roept niet zij die waardig zijn, maar zij die Hij verkiest te roepen."
 • "Hoe kan een hart dat in beslag genomen wordt door menselijke liefde, volledig verenigd zijn met God? Ik ben er zeker van dat het niet mogelijk is. Ik heb zoveel mensen gezien die aangetrokken werden door dit valse licht, er naartoe vliegen zoals motten doen en hun vleugels verbranden, dan fladderen, gewonden terug naar Jezus, het Eeuwige Vuur dat brandt zonder te verteren."

Bestel Fatima boek

'Jezus gaf mij kracht door zwak voor mij te worden'

 • "Ik heb vaak op retraites en elders horen zeggen dat een onschuldige ziel nooit zoveel van God houdt als een berouwvolle ziel, en wat verlang ik ernaar te bewijzen dat dat niet waar is.
 • "Door klein en zwak voor mij te worden, maakte [Jezus] mij sterk en vol moed, en met de armen die Hij mij gaf, ging ik van de ene overwinning naar de andere, en begon te 'rennen als een reus'" (Ps.18:16).
 • "Ik leerde uit ervaring dat vreugde niet huist in de dingen om ons heen, maar in het diepst van de ziel, dat men haar zowel kan hebben in de somberheid van een kerker als in het paleis van een koning".
 • "Omdat Jezus mij had doen inzien dat het kruis het middel was waardoor Hij mij zielen zou geven, hoe vaker het op mijn weg kwam, hoe meer het lijden mij aantrok.
 • "Ik nam mij toen voor om in de geest aan de voet van het kruis te blijven, de dauw van het hemelse leven op te vangen en het aan anderen te geven."

Lees ook: Het kruis omarmen: zijn onze vrome verlangens slechts ijdele illusies?

'Alles is waardeloos zonder liefde'

 • "Jezus, mijn Goddelijke Echtgenoot, geef dat ik altijd mijn doopkleed vlekkeloos mag houden. Neem mij liever weg uit deze wereld dan dat ik mijn ziel laat bezoedelen door één kleine vrijwillige fout."
 • "Ik vraag slechts één genade: dat ik U nooit mag beledigen."
 • "Jezus, laat mij voor U sterven, als martelaar; schenk mij het martelaarschap van ziel of lichaam, of beter nog, schenk mij beide!"
 • "Ik begreep dat alles wat we bereiken, hoe briljant ook, niets waard is zonder liefde."
 • "Ik ben volkomen tevreden met jarenlang lijden naar lichaam en ziel, als dat God zou behagen. Ik ben in het geheel niet bang om lang te leven; ik ben bereid om door te vechten."
24700 AU

Sint-Theresia van Lisieux als kloosterlinge.

'Ik behoor geheel toe aan Jezus'

 • "De Heer is de rots waarop ik sta. Hij leert mijn handen om te vechten en mijn vingers om oorlog te voeren. Hij is mijn Beschermer, en ik heb op Hem gehoopt'" (Ps. 143:1,2).
 • "Sinds lange tijd behoor ik mezelf niet meer toe; ik heb mezelf geheel aan Jezus gegeven. Hij is vrij om met mij te doen wat Hij wil."
 • "De genade die ik het meest waardeer is de genade van het begrijpen van het voorschrift van naastenliefde in al zijn volheid."
 • "Ware liefde voedt zich met opoffering en wordt zuiverder en sterker naarmate onze natuurlijke bevrediging wordt ontkend."
 • "Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk goed te doen aan de zielen, hen meer van God te doen houden en hen te vormen naar eigen ideeën, maar in de praktijk merkt men dat men niet meer goed kan doen aan de zielen zonder Gods hulp dan de zon te doen schijnen in de nacht."

Lees ook: In tijden van nood, bid de rozenkrans!

"Liefde bewijst zichzelf door daden

 • "De kracht van het gebed is zeker wonderbaarlijk. Men zou het kunnen vergelijken met een koningin die altijd vrije toegang heeft tot de koning en alles kan krijgen wat zij vraagt."
 • "Jezus heeft mij de enige weg gewezen die leidt naar de Goddelijke Oven van liefde; het is de weg van kinderlijke zelfovergave, de weg van een kind dat, voor niets bevreesd, slaapt in de armen van zijn vader."
 • "Onverschilligheid en ondankbaarheid zijn alles wat [Jezus] vindt onder de discipelen van de wereld; zelfs onder de Zijnen vindt Hij zo weinigen die zich zonder voorbehoud overgeven aan de tederheid van Zijn oneindige liefde."
 • "Uw echtgenote te zijn, mijn Jezus; karmelietes te zijn; door mijn vereniging met U moeder van de zielen te zijn, dat moet toch voldoende zijn? Toch voel ik de roep om meer roepingen: ik wil strijder worden, priester, apostel, dokter van de Kerk, martelaar, er is geen heldendaad die ik niet zou willen verrichten. Ik voel me zo dapper als een kruisvaarder, klaar om te sterven voor de Kerk op het slagveld."
 • "... Ik wilde alle patriottische dingen doen die de heldinnen van Frankrijk hadden gedaan, vooral de heilige Jeanne d'Arc."
 • "Liefde bewijst zichzelf door daden."

Dit artikel is een vertaling van "26 Quotes by Saint Thérèse of Lisieux to Inspire You" en is eerder gepubliceerd op tfp.org.

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:35

Doneer