De voorrechten van de maand maart

Bloeiende bloemen aan het begin van de lente in maart. Bron afbeelding: Flickr / davidyuweb

De voorrechten van de maand maart

THEMA'S:

Van alle maanden van het jaar heeft de maand maart speciale voorrechten.

Een maand vol gedachtenis

Volgens de Bollandisten werd in maart de wereld geschapen, vond in maart de Aankondiging van de Heer plaats en werd de Verlosser verwekt, en gebeurden in maart het lijdensverhaal en de dood van Onze Lieve Heer. De liturgie viert het belangrijkste Mariafeest, de Annunciatie, op 25 maart en wijdt 19 maart aan de heilige Jozef, beschermer van de Kerk en de Heilige Familie. De heilige Benedictus van Nursia en de heilige Thomas van Aquino, twee sterren aan het firmament van de Kerk, worden ook herdacht door de Romeinse liturgie in maart.

Een pijnlijke maand voor Satan

De Franse schrijver Ernest Hello (1828-1885) bevestigt, in navolging van de oudste tradities, dat de eerste strijd en overwinning van het universum plaatsvond op 25 maart, de dag waarop God het universum schiep en Sint Michaël Satan en de opstandige engelen versloeg en hen in de hel wierp.

Volg MOH op Telegram

Bloed, brood en wijn

Eveneens volgens de oudste traditie werd Abel, de eerste martelaar, op 25 maart vermoord, en op 25 maart offerde Melchizedek brood en wijn aan de Allerhoogste, in dat mysterieuze offer dat de Eucharistie voorafschaduwde.

Oorsprong van de naam

De naam "maart" komt van het Latijnse Martius, de god Mars, aan wie de Romeinen deze maand wijdden. De kalender van het oude Rome begon met de maand maart, gewijd aan Mars, de god van de oorlog en de lenteoogsten. 1 maart was daarom het equivalent van ons nieuwjaar en februari was de laatste maand van het jaar.

Kalenderhervormingen

Een hervorming van de Romeinse kalender werd uitgevaardigd door Julius Caesar en ingevoerd in 46 voor Christus. Vanaf dat moment werd de kalender Juliaans genoemd, als eerbetoon aan de stichter. De Gregoriaanse kalender, ingevoerd door Paus Gregorius XIII op 4 oktober 1582, respecteerde vele regionale tradities, die teruggingen tot de Middeleeuwen, volgens welke het jaar in maart begon; de verschillende dateringssystemen werden "stijlen" genoemd.

Lees ook: Sint-David, de beschermheilige van Wales

Florence innoveert

In 1748 stelde Franciscus Stefanus van Lotharingen vast dat vanaf 1759 1 januari de eerste dag van het jaar zou zijn in Florence, zoals te lezen is op een gedenkplaat in de Loggia dei Lanzi.

Verschillende Europese tradities

Tot de val van de Doorluchtige Republiek Venetië in 1797 werd het begin van het jaar gesteld op 1 maart, volgens een gewoonte die de Venetiaanse "stijl" of meer veneto werd genoemd. Volgens de Florentijnse en Pisaanse stijl, evenals in Wenen, Engeland en Ierland, begon het jaar op de dag van de Incarnatie, dat wil zeggen vanaf de conceptie van Jezus, vastgesteld negen maanden voor Zijn geboorte, en dus op 25 maart.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Het einde der tijden

De Bollandisten geloven ook dat het einde van de wereld in maart zal plaatsvinden. De wereld zal worden geoordeeld in dezelfde maand waarin hij werd geschapen; de eeuwen van de katholieke Kerk zullen eindigen in de vallei van Josafat, waarmee een mysterieus goddelijk ontwerp in vervulling gaat, volgens welk niets in het universum toevallig is.

Geen toeval

Deze gedenkdagen, zegt Hello, zijn geen toeval; ze reageren op elkaar, als een echo van de ene berg naar de andere: "We volgen de uren van de klok des tijds. De nacht die de Hebreeën de woestijn in leidde bestond uit licht en schaduw. Het gigantische plan dat schepping, verlossing en voltooiing omvat, is afwisselend donker en helder. De hand die de mensheid leidt, laat de sluier waarachter de mysterieuze en plechtige harmonieën schuilgaan, soms zakken en tilt hem soms op."

Dit artikel was eerder gepubliceerd op robertodemattei.it

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2024 13:35

Doneer