Sint-Patrick, de Apostel van Ierland

Sint-Patrick, de Apostel van Ierland

Op de 17e maart valt het feest van Sint-Patrick. Hierover is daags tevoren, op 16 maart 1967, de volgende conference opgetekend van de oprichter van TFP, prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Zijn losse spreekstijl is daarbij zoveel mogelijk gehandhaafd.

Ontvoerd naar Ierland

Morgen is het de zeventiende maart, en vieren we het feest van Sint-Patrick. In het boek van Ernest Hello, Physionomies de Saints (1875) staan enkele biografische gegevens over zijn figuur: "Sint-Patrick is zonder twijfel een van de meest bijzondere heiligen, met het meest bijzondere leven dat we kennen. Op 12-jarige leeftijd werd hij ontvoerd door piraten en meegenomen naar Ierland." Iedereen die door piraten werd ontvoerd, werd tot slaaf gemaakt. "Daar werd hij herder en kreeg hij de gave van het gebed. Hij zou knielen in het midden van het veld en bidden, omringd door zijn dieren". U weet dat het gras in Ierland buitengewoon groen is, het is beroemd groen en het bedekt een groot deel van Ierland. Zozeer zelfs dat de oude dichters Ierland vergeleken met een smaragd die in de zee ten noorden van Europa bleef steken.

Geschiedenis en fantasie komen samen

Stel je voor wat een prachtig tafereel dat is: Sint-Patrick, klein, maar al een heilige, een arme en nederige herdersjongen, biddend op het prachtig groene Ierse gras en de dieren die hem omringen, hetzij om hem te beschermen, hetzij om hem te aanschouwen. Dit zijn scènes uit de hagiografie van de Middeleeuwen, die goed zijn voor Fioretti, voor illuminaties, voor glas-in-loodramen van kathedralen, voor van alles en nog wat. Want geschiedenis en fantasie komen daar samen om een prachtig aspect van de kracht te realiseren van de openhartigheid, de kracht van het gebed, de kracht van de onschuld wanneer die gesterkt wordt door charismatische gaven die van God komen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Behandeld als een vijand

"Na zes jaar… Dus, zes jaar op die mooie pastorale manier. ... verliet hij dat gebied op verschillende reizen vol avonturen en werd weer slaaf". Ik bedoel, hij was erin geslaagd om te ontsnappen en weer een slaaf te worden. "Eindelijk kwam hij aan in het klooster van Sint-Maarten van Tours. En omdat hij altijd had gevoeld dat zijn roeping... Sint-Maarten van Tours ligt in Frankrijk... ... in Ierland was, ging hij op weg om het te evangeliseren. Maar zo vreemd was de manier waarop Patrick werd geleid, dat hij ondanks zijn verlangens, zijn heiligheid en zijn ijver en de bovennatuurlijke oproep die hij ontving, volledig faalde. Hij werd behandeld als een vijand".

Heiligheid stuit altijd op tegenslagen

Hier zie je dan iets geweldigs! Hoe God zijn heiligen beproeft door hen aan vele kanten te laten lopen zonder het doel te bereiken dat God zelf voor ogen heeft. Op een bepaald moment valt dit doel hun in handen. Dan begrijpen we ook hoe de TFP moeilijkheden ondervindt, hoe het natuurlijk is dat we in ons apostolaat tegenslagen hebben. Het zijn geen heiligen die snel vooruitgang boeken in hun pseudo-apostolaat, want niemand doet apostolaat behalve zij die heiligen zijn, of tenminste zij die naar heiligheid neigen en de heiligheid bewonderen met heel de oprechtheid van hun ziel. "Het uur was nog niet gekomen en Ierland was nog niet klaar. Patricius keert terug naar Gallië... Dat is het oude Frankrijk... waar hij drie jaar doorbracht onder leiding van Sint-Germanus van Auxerre. Daarna trok hij zich terug in de eenzaamheid van het eiland Lérins."

Algemene vergadering van strijders

"Daar gaf paus Sint-Celestinus I (+432) hem de apostolische zegen. Daarna vertrok hij weer naar Ierland, waar hij in 432 aankwam, en ging vervolgens naar de algemene vergadering van de strijders van Hibernia". Hibernia was de oude naam van Ierland. Stel je dat prachtige tafereel eens voor, midden in de zachte natuur van Ierland, een algemene vergadering van krijgers om te beraadslagen over de zaken van de natie. Zij waren de edelen - de krijgers waren de edelen van de natie - en zij kwamen naar deze vergaderingen in al hun wapens gehuld. En ze stemden met hun wapens; en als de stemming niet lukte, vochten ze ook met hun wapens. Dat wil zeggen, ze waren er klaar voor, het was het regime van de barbarij. Deze vergadering kwam bijeen, het college van de Druïden kwam ook bijeen, dat waren de heidense priesters van Gallië en Ierland, die van hetzelfde ras waren, en tenslotte werd Sint-Patrick voorgesteld.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Patrick had kracht van heiligheid

Hij vertelt dat hij het religieuze en politieke centrum van de natie frontaal aanviel. "Voor al zijn vijanden bijeen, predikte hij het geloof." Je ziet hoe onbevreesd hij was. Hij was een heilige en had de kracht van de heiligen. "Vanaf dat moment volgden wonderen elkaar snel op. Hele koninklijke families werden bekeerd". Natuurlijk, koninklijke families moet men begrijpen: zij waren de stamhoofden. Federaties van stammen. We moeten niet denken, zelfs niet een beetje, aan een prinses zoals de dochters van Louis XV die geschilderd zijn door Natier, wanneer we denken aan deze koninklijke prinsessen. We moeten denken aan onze Paraguaçu [1]. We moeten aan onze Paraguaçu denken, blonde Paraguaçu's, maar echte Paraguaçu's. Stel je tenslotte de wreedheid van deze horden voor; Sint-Patrick komt aan en preekt, en preekt van voren af aan, en vertelt alle waarheden. De krijgers beginnen na te denken, dan berouwvol, de vrouwen beginnen hun houding te veranderen, bewondering voor de heilige ontwaakt, en dan de doop van hele koninklijke families gevolgd door hun respectievelijke stammen. U ziet wat een prachtig tafereel, wat een werkelijk prachtige dageraad van genade.

Liederen van de barden

"Dat Ierland snel het eiland van de heiligen wordt". Zo staat Ierland al eeuwen bekend. "In dat land waar hij ooit een slaaf was geweest, wandelt Patrick nu als een triomfantelijke veroveraar. Koningen en volkeren en ook dichters komen naar hem toe, want Ierland is een van de oudste vaderlanden van de poëzie." U weet dat de citer waarop de Ierse en Welshe barden zongen, zelfs deel uitmaakt van de Ierse vlag, het is een kleine harp. Zie je, wat een schoonheid, het is de grootste zanger die Ierland heeft gehad sinds het christelijk werd. "De Homerus van Hibernia boog de oude helden voor de banier van de onbekende God. Dan, zegt de oude auteur..." - en zie de schoonheid van de gedachte: ... de liederen van de barden werden zo mooi door bekering, ze profiteerden zozeer van hun schoonheid - nu komt het mooie - dat de engelen van God aan de rand van de hemel leunden om ze te horen."

‘Zoete lente van het geloof’

Dit idee van barden die op aarde zingen en de hemel die openstaat, als ware het een dakraam, zwermen engelen die naar die stem luisteren, heeft een onmiskenbare poëzie die haar een werkelijk buitengewone geur en aantrekkingskracht verleent, zoals een zekere schrijver uit de 19e eeuw goed omschreef toen hij de Middeleeuwen de "zoete lente van het geloof" noemde. [2] Hoe als de lente is het allemaal! Het is een energie die geboren wordt, die alle dynamiek heeft om te groeien, die alle hindernissen overwint, die alles verlicht als een zon die opkomt, of als een goed seizoen dat begint. U ziet hoe anders de situatie is, de dynamiek van dit apostolaat zo vaak in onze dagen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Piraten

"Ondertussen verwoestten piratenaanvallen Ierland. Patricius schreef naar Corotidus, hoofd van de bende". Het waren piraten - wat een schrik voor die mensen! - in schepen uit Denemarken, Noorwegen en Zweden - hoe veranderd van die tijd in deze; zij waren de koningen van de zee! - Hele naties die de zee opgingen, in kleine eskaders, met van die schepen met monumentale voorsteven, met van die mooie, snelle zeilen, die de zeeën bevoeren en hun horden op de stranden lieten landen en op pad gingen om de volkeren, de landen te verwoesten.

Vluchteling onder barbaren

Toen was daar een zekere Corotidus - als ik het goed uitspreek - en Patrick schreef het volgende: "Patricische onwetende zondaar, maar de gekroonde bisschop van Hibernia.” Zie hoe mooi het idee is dat de bisschop gekroond is als een koning. “... een vluchteling onder de barbaarse volkeren vanwege zijn liefde voor God, schrijf ik deze brieven met mijn eigen hand om die over te brengen aan de soldaten van de tiran.” Meteen ‘tiran’. "Dwingt de goddelijke barmhartigheid die ik liefheb mij niet om zo te handelen om diegenen te verdedigen die mij nog niet zo lang geleden gevangen namen en de dienaren en dienstmeisjes van mijn vader versloegen?"

Sint-Patricks vervloeking

Dat wil zeggen dat de heilige Patrick daar de plannen van de Voorzienigheid onder ogen ziet en die laat zien. Hij voorspelt dat het koningschap van zijn vijanden minder stabiel zal zijn dan wolk en rook. In de aanwezigheid van God en zijn heiligen voegt hij eraan toe: "Ik bevestig dat de toekomst zal zijn zoals ik die heb voorzien." Hij dreigt daarom dat het geen zin heeft om aan te vallen, omdat zij zullen verliezen wat zij proberen te veroveren. "Enkele maanden later stierf Corotidus, getroffen door mentale hallucinaties, in wanhoop." Kun je je de wanhoop van Corotidus voorstellen, mensen sturen, zichzelf slaan, dan gek worden? Het was het resultaat van Sint-Patrick's vloek.

Bestel Fatima boek

Sarabande van rondrennende demonen

"Patricks vijanden vielen dood, zijn vrienden stonden weer op. De graven leken een domein waar hij de baas over was." Als je de baas bent over het graf, als je op die manier de deur van de dood opent en sluit, wat dan? "Bij zijn aankomst in Ierland maakten de demonen, zegt een historicus uit de twaalfde eeuw, een cirkel waarmee ze het hele eiland omsloten om zijn doorgang te versperren. Patrick hief zijn rechterhand op, maakte het kruisteken en ging verder". Prachtig onderwerp voor een illustratie, nietwaar? Een bootje met Sint-Patrick voorop, met één voet verder naar voren en de andere achter, een enorme, breekbare aureool van heiligheid en een sarabande van rondrennende demonen

....die halsoverkop in zee vallen

Om de demonen te schilderen roepen we de hulp in van de kunst, die het echt schildert zoals het is. Sint-Patrick met een zegen de demonen die de zee in rennen, vuur dat uit hun benen komt terwijl ze halsoverkop in zee vallen; zeemonsters die van alle kanten verschrikt wegrennen, want demonen zijn zelfs voor monsters angstaanjagend. En Sint-Patricks kleine bootje dat sereen voor anker ligt in Ierland, hij gaat naar beneden, bindt het bootje vast en gaat het pad op... Het spijt me dat ik niet weet hoe ik beelden moet schilderen om dat soort dingen op te roepen.

Afschuwelijk afgodsbeeld

"Toen wierp hij de afgod van de zon omver, waaraan kinderen als aan de oude Moloch werden geofferd." Dat zou ik nog veel liever willen schilderen. Een afschuwelijk afgodsbeeld, rechtopstaand, bloeddorstig, een moeder die doodsbang is om haar kind af te staan, afschrikwekkende aanbidders voor het afgodsbeeld, naast de resten van dode kinderen; Sint-Patrick die binnenkomt - tweede schilderij - en gewelddadig spreekt; derde schilderij: hij slaat het afgodsbeeld neer; vierde schilderij: de bevolking viert feest. Het wordt er niet beter op. Dit is de manier om vooruitgang te boeken. Maar daarvoor, heren, moet je wel een heilige zijn.

Bestel Fatima-rozenkrans

Napoleon: geen behoefte God te zijn

Eens werd Napoleon gevraagd - en je kunt je de domoor voorstellen die de vraag stelde - waarom hij zich niet als God liet gelden. Napoleon gaf dit antwoord: kijk, beste man, na Jezus Christus is er maar één manier om God te zijn: het kruis opnemen, naar Golgotha gaan en gekruisigd worden. En daar heb ik geen behoefte aan. Want na Hem neemt niemand een andere God nog serieus. - Dit is erg waar. Dus ook, om deze dingen te doen moet men heilig zijn. Als we heiligen waren, zouden we misschien zulke dingen kunnen doen.

De mysterieuze grot van Sint-Patrick

"Het vagevuur van Sint-Patrick is een heilige traditie onder de Ieren... De Ieren zeiden eens tegen Sint-Patrick: u kondigt voor de andere wereld grote vreugden of groot verdriet aan, maar wij hebben geen van beide gezien. U zegt het wel maar wij zien het niet. Wat zijn woorden waard? Zijn het slechts woorden? We zullen onze gewoontes en onze religie niet opgeven tenzij we met onze eigen ogen zien wat u belooft. Patricius bad, en geleid door zijn engel kwam hij bij een grot, die later berucht en beroemd werd, op een klein eiland in het meer van Derg in de provincie West Ulster.” Dit is echt grote klasse: een grot op een eiland. Het eiland is al iets dat zich onderscheidt, dat zich onderscheidt van de rest, dat zijn eigen prestige heeft.

‘Engelen in ongehoorde stoet’

Deze grot op het eiland is een grot omgeven door een dubbel mysterie: het mysterie van de duisternis en de barrière van de wateren, in afzondering geplaatst. Daar gaat hij dan. "In deze grot zag hij de taferelen van de andere wereld: aan de ene kant verschenen de engelen met een ongehoorde stoet van pracht en praal, aan de andere kant de gezichten van de afgoden en alle monsters die het afgodische Ierland had aanbeden, gevolgd door verschrikkingen en gruwelen die men zich niet kan voorstellen. De boetvaardige vrijwilligers die hun vagevuur op aarde opeisten, werden daar twee dagen lang opgesloten, en niemand kent het precieze verhaal van de achtenveertig uur die zij daar doorbrachten."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Sint-Patrick maakte Ierland slangenvrij

"Aan de staf van Sint-Patrick wordt de kracht toegeschreven om slangen weg te slaan. Deze dieren zijn, naar het schijnt, onbekend in Ierland en hun afwezigheid wordt toegeschreven aan een bijzondere zegen: de zegen van de staf die Sint-Patrick in zijn handen hield." De figuur van deze heilige lijkt een beetje op die schepen die men ver van zijn vaderland ziet: een tijdlang volgt het zicht ze duidelijk; maar de hemel en de zee gaan aan de horizon in elkaar over en weldra lijkt het schip tegelijkertijd in de vervloeiende hemel en zee te verdwijnen. Zo ook Sint-Patrick in de lucht en op de zeeën van Ierland. Het is een prachtig leven waaraan niets meer valt toe te voegen.

Noten

[1] Catarina Álvares Paraguaçu was een Tupinambá-indiaanse, afkomstig uit het gebied waar nu de staat Bahia ligt. Volgens de akte van haar doop, die plaatsvond in juni 1528, in Saint-Malo, Frankrijk, en gevonden in Canada, was haar echte naam "Guaibimpará" en niet "Paraguaçu" (een naam die "grote zee" betekent), zoals geschreven door broeder José de Santa Rita Durão in zijn gedicht Caramuru. Zij zou door haar vader, de cacique, als vrouw zijn aangeboden aan de Portugese schipbreukeling Diogo Álvares Correia, bekend als Caramuru, die zeer vooraanstaand was onder de Tupinambás van Bahia. Zij nam de christelijke naam Catarina do Brasil aan. Zij wordt beschouwd als de biologische moeder van een groot deel van de Braziliaanse natie. Zij stierf op hoge leeftijd rond 1586 en stelde een testament op dat nog steeds bestaat en waarin zij haar goederen naliet aan de Benedictijnse monniken. Haar stoffelijk overschot ligt in de kerk van Graça, in Salvador.
[2] ‘ô doux printemps de la foi’ - Histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie,
Montalembert, Jacques Lecoffre et Cie, Neuvième édition, Parijs, 1861, blz. 253.

Deze tekst is eerder verschenen op www.pliniocorreadeoliveira.info.

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2023 11:04

Doneer