De tranen van Don Bosco en het uur van de waarheid

De relieken van de heilige Don Bosco worden van dichtbij bewonderd door gelovigen. Bron afbeelding: Flickr / catholicism

De tranen van Don Bosco en het uur van de waarheid

THEMA'S:

Onder de duizenden reizigers die elke dag het Termini-station in Rome bevolken, stoppen sommige bij de nabijgelegen Basiliek van het Heilig Hart aan de Via Marsala. De kerk werd gebouwd in opdracht van Pius IX, die de eerste steen van het nieuwe gebouw legde in 1870, maar door de annexatie van Rome door het Koninkrijk Italië werden de werkzaamheden al snel onderbroken. In 1880 vertrouwde Leo XIII, die de achting en genegenheid van zijn voorganger voor Don Bosco (1815-1888) deelde, hem de moeilijke taak toe om fondsen te vinden om de bouw van de kerk te voltooien.

De aanhouder wint

Don Bosco deinsde niet terug voor deze taak, ondanks zijn leeftijd, slechte gezondheid en de ernstige financiële problemen van zijn eigen congregatie. Sommigen stellen zich voor dat heiligen alleen in goddelijke dingen verzonken zijn, vrij van materiële problemen. Dit is niet het geval. Tegenover schijnbaar onoverbrugbare moeilijkheden gaan de heiligen door, met overgave aan de goddelijke voorzienigheid die hen in staat stelt elke uitdaging te overwinnen. Dankzij de vasthoudendheid van de heilige Johannes Bosco kon de bouw worden hervat en voltooid door architect Francesco Vespignani in 1887.

Het verblijf van de heilige

Tijdens zijn twintigste en laatste verblijf in de Eeuwige Stad, van 30 april tot 18 mei 1887, ter gelegenheid van de inwijding van de tempel van het Heilig Hart van Jezus, verbleef Don Bosco in enkele kleine kamers aan de achterkant van de basiliek, die vandaag de dag bekend staan als de "kamertjes van Don Bosco", die prachtig zijn om te bezoeken. Het vertrek, die nu één ruimte vormt, werd toen verdeeld in twee kleine kamers, gescheiden door een muur.

Don Bosco verricht wonderen

De eerste kamer werd door Don Bosco gebruikt als studeerkamer om mensen te ontvangen die hem wilden ontmoeten. De aangrenzende kamer werd ingericht als slaapkamer, met de toevoeging van een altaarkast voor de privé viering van de Heilige Mis door de heilige, die op dat moment erg moe was en in een precaire gezondheidstoestand verkeerde. Don Bosco verrichtte hier twee wonderbaarlijke daden die ertoe bijdroegen dat zijn reputatie als "heilige" nog tijdens zijn leven werd bevestigd - hij bevrijdde een seminarist van zijn doofheid, wat zijn roeping in gevaar bracht, en genas een dame wier arm al jaren verlamd was.

Volg MOH op Telegram

Een bijzondere gebeurtenis

Maar er is nog een wonder waar we het over willen hebben: tegen het einde van Don Bosco's leven, op 14 mei 1887, toen hij in Rome was voor de wijding van de Heilig Hartkerk. De Memoires van Don Bosco vertellen de episode als volgt:

Door emotie overmand

"Die ochtend wilde Don Bosco naar de kerk gaan om te celebreren bij het altaar van Maria, Hulp der Christenen. Niet minder dan vijftien keer stopte hij tijdens het goddelijk offer, overmand door emoties en tranen vergietend. Don Viglietti, die hem assisteerde, moest hem af en toe afleiden zodat hij verder kon gaan. Wie had niet willen weten wat zo'n emotie had veroorzaakt? Toen Don Viglietti hem zag terugkeren naar zijn gebruikelijke kalmte, vroeg hij het hem. Hij antwoordde: ‘’Ik had het tafereel voor mijn ogen toen ik tien jaar oud was en droomde van de Congregatie. Ik kon in wezen mijn moeder en broeders zien en horen die de droom betwijfelden’’…

Lees ook: Sint-José Sánchez del Río, held voor Christus Koning

Alles werd duidelijk

Toen had Onze Lieve Vrouw tegen hem gezegd: Te zijner tijd zul je alles begrijpen. Tweeënzestig jaar van hard werken, opofferingen en strijd waren voorbijgegaan sinds die dag, toen een plotselinge bliksemflits hem met de bouw van de Heilig Hartkerk in Rome de bekroning onthulde van de zending die hem aan het begin van zijn leven op mysterieuze wijze had overschaduwd. Hoe lang en moeizaam was de reis geweest van de Becchi di Castelnuovo naar de zetel van de Vicaris van Jezus Christus! Hij voelde op dat moment dat zijn persoonlijke werk ten einde liep, hij zegende de goddelijke voorzienigheid met tranen in zijn ogen en richtte zijn zelfverzekerde blik op het verblijf in de eeuwigheid."

Te zijner tijd

Links van het altaar van tranen, met daarboven een groot schilderij met de beeltenis van Maria, Hulp der Christenen, de overwinnares van Lepanto, bevindt zich een plaquette met de tekst: "Johannes Bosco, die op 16 mei 1887 bij dit altaar de eucharistie vierde, zag men vaak stoppen en huilen, terwijl hij met een wonderbaarlijke blik het enorme panorama van zijn leven overzag, vervat in de woorden die Onze Lieve Vrouw hem vertelde in zijn droom toen hij negen jaar oud was: TE ZIJNER TIJD ZUL JE ALLES BEGRIJPEN.

Bestel Fatima boek

De aardse pelgrimstocht van Don Bosco eindigt

Zijn hele leven lang had Don Bosco altijd geprobeerd om de wil van God te doen, ook al begreep hij niet welke weg de Heer voor hem uitstippelde. Nu werd die weg hem op wonderbaarlijke wijze duidelijk en Don Bosco huilde van vreugde en ontroering. De beroemde "droom van de negenjarige" onthulde hem de volle betekenis van zijn lange aardse zending. Op 18 mei vertrok hij vanuit Rome naar Valdocco, waar hij op 3 januari 1888 bij zonsopgang stierf, 74 jaar oud. Pius XI verklaarde hem zalig op 2 juni 1929 en heilig op Paaszondag, 1 april 1934.

God is altijd en overal aanwezig

Zoveel dingen in ons leven die onverwacht komen en onverklaarbaar lijken, ver weg of in strijd met onze verlangens, onthullen hun betekenis pas aan het einde van ons leven. Alles zal ons duidelijk worden in het uur van onze dood, zo niet eerder, zoals Don Bosco op wonderbaarlijke wijze overkwam. Het uur van de dood is het uur van de waarheid, waarin we zullen begrijpen wat we nu onmogelijk kunnen begrijpen, maar ook wat we hadden kunnen of moeten begrijpen en niet wilden begrijpen toen we de waarheid verwierpen, die God zelf is - mysterieus voor onze blik maar altijd aanwezig in ons leven. Ons leven wordt niet geleid door toeval, maar door een wonderbaarlijk plot van gebeurtenissen dat door God is ontworpen en dat alleen vraagt om onze overgave aan de goddelijke voorzienigheid.

Lees ook: Week van de Lentekriebels: de onkuisheid voorspeld door Onze Lieve Vrouw

Doe altijd de wil van God

Het verzoek dat ieder van ons kan doen als we knielen aan de voeten van Maria, Hulp der Christenen is om altijd en alleen de wil van God te doen, zelfs als we die niet begrijpen, zodat we op een dag, net als Don Bosco, tranen van vreugde mogen huilen op het allerhoogste uur van de onthulling van de waarheid.

Dit artikel was eerder gepubliceerd op voiceofthefamily.com

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2024 07:07

Doneer