Waarom juni toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus

Het Heilig Hart van Jezus zoals afgebeeld op een glas in lood-raam in Lourdes. Bron afbeelding: Flickr / paullew

Waarom juni toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus

THEMA'S:

Elk jaar op de derde vrijdag na Pinksteren – dit jaar op vrijdag 7 juni – viert de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Maar waar komt het vandaan en wat houdt het in?

Oorsprong van de devotie

De Heilig-Hartdevotie heeft al een lange geschiedenis. De eerste die in de nieuwe tijd (vanaf 1600) de Heilig-Hartdevotie verspreidde, was de H. Johannes Eudes, geïnspireerd door de H. Franciscus van Sales en privé-openbaringen aan de H.H. Gertrudis en Mechtildis van Helfta. De Heilig-Hartdevotie brak echt door tussen 1673 en 1675, toen de H. Margaretha-Maria Alacoque meerdere visioenen had over het Heilig Hart van Jezus.

De betekenis

De Heilig-Hartdevotie staat voor de verering van het Heilig Hart van Jezus, dat wordt gezien als het symbool van zijn immense liefde en mededogen voor de mensheid. Deze devotie benadrukt de menselijke natuur van Christus en zijn diepe liefde voor alle mensen. Gelovigen die deze devotie beoefenen, richten zich op de liefde en het lijden van Christus en zoeken zijn genade en barmhartigheid. Deze devotie omvat vaak gebeden, litanieën en het onderhouden van de eerste vrijdagen van de maand, waarin men speciaal eer betuigt aan het Heilig Hart.

Volg MOH op Telegram

De beloftes van het Heilig Hart

Voor de vereerders van het Heilig Hart zijn twaalf beloftes verbonden:

 1. Ik zal hun alle gunsten geven, welke zij nodig hebben in hun levensstaat.
 2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
 3. Ik zal hen troosten in al hun noden.
 4. Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en in het bijzonder in het uur van de dood.
 5. Ik zal hun overvloedig zegen schenken bij alles wat zij ondernemen.
 6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en de onmetelijke oceaan van de barmhartigheid vinden.
 7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
 8. De ijverige zielen zullen spoedig tot grote volmaaktheid komen.
 9. Ik zal de plaatsen zegenen waar de beeltenis van mijn Hart tot verering zal worden uitgesteld.
 10. Aan de priesters zal Ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
 11. De naam van degenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
 12. De almachtige liefde van mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdagen van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige sacramenten sterven.

In 1765 werd door Paus Clemens XIII de derde vrijdag na Pinksteren officieel vastgesteld als plaatselijk feest. Pas in 1856 werd het liturgische feest door de Z. Paus Pius IX uitgebreid naar de gehele Kerk en verheven tot hoogfeest.

Lees ook: Gertrudis de Grote hoorde Heilig Hart van Jezus kloppen

Een traditionele wijding

De maand juni is traditioneel toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Gedurende deze maand richten gelovigen zich speciaal op de verering van het Heilig Hart door middel van gebeden, litanieën en andere devotionele praktijken. Dit kan onder andere het bidden van de Heilig-Hartlitanie, het deelnemen aan speciale H. Missen en het ontvangen van de Heilige Communie op de eerste vrijdagen van de maand omvatten.

Het toppunt van de maand

Het hoogtepunt van deze devotiemaand is het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Dit feest is een tijd van reflectie op de onvoorwaardelijke liefde van Christus en een gelegenheid voor gelovigen om hun eigen toewijding en liefde voor Hem te verdiepen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Uitbreiding van spiritualiteit

Tijdens juni worden vaak ook specifieke beloftes en geestelijke oefeningen aangemoedigd om de band met het Heilig Hart te versterken. Veel kerken en gemeenschappen organiseren in deze maand extra gebedsmomenten, aanbiddingen en andere activiteiten om de devotie tot het Heilig Hart te bevorderen.

Een mooie gelegenheid

Deze maand biedt een bijzondere gelegenheid voor gelovigen om de liefde van Jezus te herontdekken en te ervaren, en om zichzelf opnieuw toe te wijden aan een leven van liefde, barmhartigheid en mededogen in navolging van het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven.

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2024 12:12

Doneer