Protesteren tegen satanisme werkt! Satancon geannuleerd voor 2024

Christus verslaat de duivel. Detail van de koepel in de basiliek van de nationale kapel van het Onbevlekt Hart, Washington D.C., Verenigde Staten. Bron afbeelding: Flickr / paullew

Protesteren tegen satanisme werkt! Satancon geannuleerd voor 2024

THEMA'S:

Toen de Satanistische Tempel (ST) aankondigde dat het "de grootste conferentie van satanisten in de geschiedenis" zou houden in Boston van 28 tot 30 april 2023, vonden velen het zinloos om te protesteren. Het voorname evenement dat 800 deelnemers trok, genoot de steun van de massamedia en het links-liberale establishment.

Een strijdbare kern

Veel katholieken waren het niet eens met de oproep om niets te doen. Ze voelden de noodzaak om te protesteren en hun afschuw en afwijzing van dit satanistische festival, dat wordt aangekondigd als "een weekend van godslastering", te laten blijken. Ze waren het oneens met de overeenstemming dat protesten alleen maar de aandacht vestigen op deze zeer publieke evenementen. Sterker nog, het gebrek aan protest vestigt alleen de aandacht op de afwezigheid van vurige zielen.

Volg MOH op Telegram

Het kwaad hield geen stand

Gelukkig kwamen de katholieken massaal opdagen om te protesteren tegen de conferentie van 2023. Het protest in groten getale had zijn effect. De Satanistische Tempel kondigde op haar Instagrampagina (31 december 2023) aan dat de groep in 2024 geen Satancon zou houden.

De doeltreffendheid van protest

De macabere groep beweerde dat "de voortdurende strijd tegen de theocratie" haar energie en middelen heeft opgeslokt. Daarom meldde het organisatiecomité dat "we na rijp beraad hebben besloten om ons volgende Satancon-evenement uit te stellen tot 2025".

Lees ook: Maria: Mater Mea, Fiducia Mea - Vertrouwen in Maria

Organisatoren in moeilijkheden

Massale protesten hebben het houden van deze satanistische bijeenkomsten bemoeilijkt. Organisatoren worden niet alleen geconfronteerd met protesterende katholieken en verhoogde veiligheidsverplichtingen, maar ook met terughoudende hotels die bang zijn voor negatieve publiciteit.

Landelijk verzet

Terwijl de aankondiging de annulering van Satancon 2024 benadrukt, wordt ook toegegeven dat er elders tegenstand is. Impliciet in de bekentenis is dat Satancon niet gehouden kan worden omdat er landelijk zoveel oppositie is in de "voortdurende strijd tegen de theocratie".

Bestel Fatima-rozenkrans

Ga altijd de straat op

Overal waar ST-initiatieven zoals naschoolse "Satanclubs" de kop opsteken, komen protesten op gang die tijd en middelen kosten om te bestrijden. Dus zowel de lokale protesten tegen de ST-programma's als de nationale inspanning zijn zeer effectief gebleken. Protesten, groot en klein, werken. Laat niemand het tegendeel beweren. Het afgelaste Satancon 2024 is het bewijs.

Redenen om te protesteren

Er zijn vele redenen waarom er geprotesteerd moet worden tegen Satancon-evenementen. Ze omvatten gruweldaden zoals een workshop om mensen te leren hoe ze abortus in een satanisch ritueel kunnen veranderen, een satanische "marktplaats", "doopvontceremonies" en een satanische "trouwkapel". Hun openlijke bespotting van de Kerk en haar sacramenten maakt deel uit van de satanistische inspanningen om hun agenda te normaliseren in de samenleving en in het publieke domein.

Lees ook: ‘In Hoc Signo Vinces’: Hoe Franse jongeren het kruis opheffen in de hele natie

Het massale protest van 2023 en de noodzaak van waakzaamheid

Tegen dit godslasterlijke programma verzette zich afgelopen april een menigte gelovige katholieken uit het hele land. Ze kwamen samen in Boston om dagelijks vreedzame, krachtige en gebedsvolle rozenkransbijeenkomsten van eerherstel te houden. De protesten waren een manier om de doopgeloften om Satan en al zijn werken af te wijzen in praktijk te brengen.

Een indrukwekkende verschijning

De bijeenkomsten werden georganiseerd door de American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property (TFP) en haar campagne America Needs Fatima. TFP Student Action streamde de rally's live op haar krachtige kanaal. Daarnaast speelde de TFP-band met trommels, bazuinen, fluiten en doedelzakken mariale en patriottische hymnen, waarbij de gebedsstrijders meezongen. Plaatselijke katholieken hebben een maandelijkse bijeenkomst gehouden op de locatie van het hotel om de protesten het hele jaar door voort te zetten.

Bestel Fatima boek

De grote misleider

Hoewel Satancon 2024 is geannuleerd, heeft de groep bevestigd dat het wel van plan is om in 2025 een evenement te houden. Tegelijkertijd moeten degenen die de situatie in de gaten houden op hun hoede zijn omdat het ledenaantal sinds de Instagram-post mogelijk niet accuraat is. Satan staat bekend als de vader van de leugen (Johannes 8:44).

Dit artikel was eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 8 april 2024 16:09

Doneer