Jonge katholieken voeren straatcampagne tegen Antwerpse 'Regenboogmissen'

Jonge vrijwilligers verzetten zich tegen de 'Regenboogmissen' in het bisdom Antwerpen.

Jonge katholieken voeren straatcampagne tegen Antwerpse 'Regenboogmissen'

THEMA'S:

De Heilige Mis stelt onze Heer Jezus Christus tegenwoordig, Die vrij van iedere smet Zijn leven gaf om ons te redden van de zonde. Dat maakt het bijzonder blasfemisch dat in het bisdom Antwerpen 'Regenboogmissen' georganiseerd worden, ter promotie van ernstige zonde. Jonge katholieken van TFP Student Action Europe laten het er niet bij zitten en voeren straatcampagne.

'Regenboogeucharistieviering'

"Ben je homo, hetero, lesbisch, bi, trans, jong of oud, man of vrouw, of voel je je nog anders, of misschien weet je het nog niet zeker, of word je liever niet in een vakje gestoken…?" schreef het bisdom Antwerpen op zijn website op 20 november 2023. "Dan ben je zeker welkom in onze regenboogeucharistieviering (..)."

Volg MOH op Telegram

Homoseksuele handelingen zijn 'intrinsiek ongeordend'

Deze 'regenboogvieringen' zijn in strijd met de katholieke moraal, leer en eenheid. De catechismus van de katholieke Kerk stelt duidelijk in nummer 2357: "Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat "homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn". Ze zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden."

Ware barmhartigheid is waarschuwen tegen zonde

Sommige geestelijken onderwijzen het exact tegenovergestelde, met alle schade voor zielen van dien. Barmhartigheid, begrip en liefde worden opgevoerd als excuses voor pro-lhbt retoriek. Ware barmhartigheid en liefde betekent evenwel waarschuwen tegen de desastreuze gevolgen van zonde.

Lees ook: Bij de Lijkwade van Turijn: 'Zijn ogen zijn gesloten in afkeer van onze zonden'

Open brief aan bisschop Bonny

De jonge katholieken van TFP Student Action Europe hebben voor de 'Regenboogviering' een open brief verspreid in het bisdom Antwerpen. "Binnen enkele dagen hebben we bijna 5.000 pamfletten uitgedeeld," zegt een vrijwilliger na flyeren in de regen. "Zeker zullen sommige katholieken ons helpen verzet te plegen en te protesteren." De open brief werd ook aan het bisschoppelijk paleis van mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, overhandigd.

'De Kerk wordt aangevallen'

Na het flyeren trokken de jonge katholieken naar de kerk waar de 'Regenboogviering' plaatsvond. Buiten de kerk baden zij de rozenkrans voor eerherstel. Zij citeerden de catechismus, de heiligen en de theologen van de Kerk over de ware aard van de zonde van sodomie. "Wij als gelovige katholieken kunnen het niet uitstaan dat onze Heilige Moederkerk aangevallen en vernederd wordt", zeiden ze. "Zelfs vanuit haar eigen boezem."

Hooggeplaatste priester ijverde voor pedofilie

Het bisdom Antwerpen is notoir in het faciliteren van seksuele zonde. Priester Jef Barzin, als deken van Antwerpen een hoge functionaris in het bisdom, was volgens Wikipedia jarenlang deelnemer aan de Oecumenische Werkgroep Pedofilie. Die wilde "de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie" en pedofielen een ontmoetingspunt geven om "elkaar te bemoedigen".

Week van de Lentekriebels

Het is belangrijk om te zien dat de 'Regenboogmis' niet op zichzelf staat. Het is onderdeel van een breder lhbt-offensief. Die valt niet alleen parochiekerken aan, maar ook scholen. Helaas zien we zelfs in katholieke basisscholen de zeer zondige lesmethode Week van de Lentekriebels gebruikt worden.

Student, strijd mee!

Ben je student en katholiek? Wil je meestrijden voor God en Onze Lieve Vrouw, tegen de Revolutie? Meld je dan aan bij TFP Student Action Europe!

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2024 10:35

Doneer