Pater Pio over abortus: "Mijn strengheid verdedigt de kinderen die komen"

De heilige pater Pio

Pater Pio over abortus: "Mijn strengheid verdedigt de kinderen die komen"

THEMA'S:

Wat zeggen de heiligen over abortus? Veel heiligen leefden in tijden waarin het legaliseren van abortus ondenkbaar was. Niet de heilige pater Pio (1887-1968). Hij waarschuwde indringend voor de abortusgolf - maar gaf tegelijk de pro-lifers de hoop in de overwinning.

Biechtvader onder druk

De catechismus van de katholieke Kerk leert dat menselijk leven begint bij verwekking. Ongeboren kinderen hebben daarom recht op leven. Abortus is een groot onrecht dat tot God om wraak roept. Het is bovendien altijd een trauma. Wat een vrouw meemaakt die geen moeder wil worden, raakt iedereen in haar omgeving. Er kan zulk een sterke emotionele betrokkenheid ontstaan dat men een verkeerde beslissing probeert te rechtvaardigen. Een biechtvader kent dit probleem ook heel goed. Hij kan het vernietigen van een mensenleven natuurlijk nooit goedpraten, maar kan onder grote druk gezet worden.

Lees ook: Hoe de zielen uit het vagevuur Padre Pio om hulp smeekten

Waarom zo streng?

Pater Pellegrini had altijd een enigszins gespannen relatie met pater Pio. Op een ochtend vroeg hij pater Pio waarom hij die ochtend de absolutie geweigerd had bij een vrouw die een abortus had ondergaan. Waarom was hij zo streng voor deze ongelukkige vrouw? Pater Pio’s antwoord was: de dag dat de mensen, uit angst voor lichamelijke gevolgen en financiële offers, de afschuw voor abortus verliezen, is een verschrikkelijke dag voor de mensheid. Dat is precies wat er gebeurd is, ergens in de jaren 1950 – 1960. We zijn de afschuw voor abortus verloren. Nu zitten we in bijna alle landen met meer of minder liberale wetten die abortus toestaan.

'Abortus is zelfmoord'

Pater Pio werd nog duidelijker. Hij greep zijn gesprekspartner bij de pij en duwde zijn andere hand tegen zijn hart, alsof hij pater Pellegrini’s hart wilde bemachtigen. Pater Pio: “Abortus is niet alleen moord, maar is ook zelfmoord. Wanneer we iemand zien die het waagt deze beide misdaden gelijktijdig te plegen, moeten we dan niet de moed bezitten om hen ons geloof te tonen. Willen we ze redden of niet?”

1200px Alvord Desert floor

Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Ramendoctor

De wereld als woestenij

“Waarom zelfmoord?”, vroeg pater Pellegrini. Waar pater Pio op reageerde met een niet ongewone uitbraak van heilige toorn, die echter door zachtmoedigheid en goedheid verzacht werd. “U zou zich deze zelfmoord kunnen voorstellen wanneer u met de ogen van het verstand een wereld zou voorstellen vol oude mensen, een wereld die van kinderen ontvolkt is, een wereld die uitgebrand is, een woestenij.”

'As in het gezicht werpen'

Pater Pio vervolgde: “Wanneer u nadenkt zou u de dubbele misdaad onderkennen in abortus. Abortus verminkt ook het leven van de ouders. Die ouders”, en dat klinkt voor ons misschien erg hard, “zou ik met de as van hun verwoeste levensvrucht (kind) bestrooien, om zo zodoende vast te pinnen op hun verantwoordelijkheid, hen de mogelijkheid ontnemend om zich te beroepen op onwetendheid. Een foetus mag niet met valse piëteit begraven worden, dat zou een afschuwelijke huichelarij zijn. Zijn as moet men de moorddadige ouders in het gezicht werpen.”

Bestel Fatima-rozenkrans

'Ik zou medeschuldig zijn'

Pater Pio rechtvaardigde zijn heftige woorden. “Wanneer ik hun geweten zou laten slapen, zou ik me mede schuldig maken aan hun misdaad.” Pater Pio zag deze ongelofelijke misdaad met de ogen van Jezus heel duidelijk. En hij verdedigde zijn gedrag, waarbij hij de vrouwen en mannen die niet echt oprecht berouw hebben van hun zonde, van de biechtstoel wegstuurde.

'Ik verdedig de kinderen die komen'

Pater Pellegrini wierp tegen dat we mensen na abortus niet onnodig hoeven te kwellen door hen de strengheid van de Kerk voor te houden. Moeten we niet eerst de angstige waanvoorstellingen uit hun hoofd halen? Een herkenbaar bezwaar. Hoe vaak hoor je niet dat die arme vrouwen zoveel lijden en dat we toch vooral barmhartig moeten zijn. Maar pater Pio verdedigde zichzelf: “Mijn strengheid verdedigt de kinderen die nog komen moeten in de wereld en is altijd een daad van geloof en van hoop op onze ontmoeting met God hier op aarde.”

Lees ook: ‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

"Zicht op de overwinning"

En toen zei pater Pio iets belangrijks voor ons als pro-lifers. Iets dat grote hoop geeft in de zo moeilijke strijd: “Helaas zal deze strijd onze krachten uiteindelijk overstijgen,“ we worden immers tegengewerkt en vaak merken we geen resultaat van ons werk. “Maar we moeten desondanks volhouden, want deze zekerheid van de nederlaag op papier, ontneemt ons niet het zicht op de overwinning van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.”

Grote aansporing

Als dat geen grote aansporing is voor ons, voor iedereen die zich al jaren lang onvermoeibaar inzetten voor het ongeboren leven. Deze grote heilige voorzag dat die dubbele moord van abortus eens overwinnen wordt en geen plaats meer heeft op aarde.

Dit artikel verscheen eerder op stirezo.nl.

Padre pio 27

Pater Pio hoort biecht.

Postscriptum: Een principieel, geen persoonlijk standpunt

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen geeft in dit artikel de uitspraken van de heilige Pater Pio weer, die hij deed in een twistgesprek met een medepater. Daarbij betrof het vrouwen die niet slechts abortus pleegden, maar met onoprecht berouw daarvan absolutie vroegen in de biechtstoel. In de katholieke leer is dit een ernstige zonde. Immers: "Bedriegt u niet: God laat niet met Zich spotten." (Galaten 6:7) In deze context moeten de heftige uitspraken van Pater Pio gezien worden.

Wij geven de woorden van Pater Pio weer niet uit persoonlijke animositeit jegens personen die abortus (laten) plegen. Wel om de principiële verwerpelijkheid van abortus te onderstrepen. Onze intentie is om bewustzijn te kweken voor de beschermwaardigheid van de ongeboren kinderen, en om zielen naar God, Schepper van al het leven, te leiden.

Laatst bijgewerkt: 20 september 2023 14:44

Doneer