‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

Het huis van Maria in de basiliek van Loreto (Foto: Wikimedia)

‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

THEMA'S:

De wetenschap bevestigt: Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth naar Loreto. Dit zou gebeurd zijn van 9 op 10 mei 1294. Vandaag dus precies 728 jaar geleden.

‘Ongelofelijke verplaatsing van het huis van Maria’

Maar hoe verhief het Heilige Huis zich van zijn fundamenten en dook het ongeschonden weer op, ruim 3000 kilometer verderop, waar het vandaag nog is? Op een conferentie georganiseerd door het Cultureel Centrum Amici del Timone in Staggia Senese, Italië, getiteld ‘Het verhaal van de ongelooflijke verplaatsing van het Huis van Maria van Nazareth naar Loreto’ werd een onderwerp behandeld dat een uitdaging is voor de techniek. Het Heilige Huis, geboortehuis van Onze Lieve Vrouw en de plaats waar de aartsengel Gabriël haar de Menswording aankondigde, bevindt zich namelijk al vele eeuwen in de stad Loreto (Santa Casa di Loreto), in de Italiaanse regio Marche, tegenover de Adriatische Zee.

Ruim 3000 kilometer verderop weer opgedoken

De Aankondiging vond echter plaats in Nazareth, in het Heilig Land, waar de fundamenten van het Heilig Huis tot op de dag van vandaag bewaard zijn. Wanneer men de afmetingen en de kenmerken van het Huis van Loreto vergelijkt, komen zij perfect overeen; maar daar houden de gelijkenissen en overeenstemmingen niet op. Hoe is het Heilige Huis als het ware van zijn fundamenten opgestegen en ruim 3000 kilometer verderop weer opgedoken, waar het tot op de dag van vandaag ongeschonden staat? Volgens historisch bewijsmateriaal vond de verhuizing plaats in de dertiende eeuw; maar hoe kon dit gebeuren gezien de gebrekkige technologische middelen van die tijd?

Bestel Fatima-rozenkrans

Van het ene continent naar het andere

De verhuizing wordt toegeschreven aan het handelen van engelen. Dit is officieel erkend door pausen en gesteund door heiligen. Dergelijke gezaghebbende bevestigingen zijn echter niet bedoeld om de materiële procedure te verklaren, die een voorwerp ter grootte van een huis praktisch van de ene dag op de andere van het ene continent naar het andere gebracht heeft. Deze overbrenging is echter bevestigd door historische, documentaire en archeologische bewijzen. Opnieuw, tot veler verbazing, bevestigt de wetenschap de Kerk.

Talrijke documenten en ooggetuigenverslagen

Prof. Giorgio Nicolini, die zijn leven van studie en onderzoek aan deze zaak heeft gewijd, sprak op de conferentie. Op basis van deze wetenschappelijke bewijzen bewees hij onomstotelijk de waarheidsgetrouwheid van de wonderbaarlijke overbrenging. Tijdens zijn lezing toonde professor Nicolini het bestaan aan van talrijke documenten en ooggetuigenverslagen van de overbrenging, die de wetenschap en de menselijke methode niet kunnen verklaren. Hij stelde ook een chronologie op van de verandering van plaats.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Chronologie van de overbrenging naar Loreto

1. Op 9 mei 1291 stond het Heilige Huis nog in Nazareth.

2. In de nacht van 9 op 10 mei 1291 legde het bijna 2000 mijl af en bereikte Tersatto (nu Trsat), in de regio Dalmatië, in wat nu een voorstad is van Rijeka, Kroatië. Vandaag dus precies 728 jaar geleden.

Bij die gelegenheid zond Nicolò Frangipane, de leenheer van Tersatto, persoonlijk een delegatie naar Nazaret om na te gaan of het Heilige Huis inderdaad van zijn oorspronkelijke plaats was verdwenen. De afgezanten stelden niet alleen de verdwijning vast, maar vonden ook de fundering waarop het huis was gebouwd en waarvan de muren als één blok waren weggenomen. Rond deze fundamenten werd in Nazareth de Basiliek van de Aankondiging gebouwd. In Loreto staat het Heilig Huis stevig, zonder fundering, direct op de grond.

3. In de nacht van 9 op 10 december 1294 verdween het Heilig Huis uit Tersatto en landde "op verschillende plaatsen" van Italië. Negen maanden lang verbleef het op een heuvel met uitzicht op de haven van Ancona, die daarom Posatora werd genoemd, van het Latijnse posat et ora (neerzetten, of landen, en bidden).

Op deze plaats werd een kerk gebouwd als gedenkteken, zoals destijds werd opgetekend en ondertekend door een priester "Don Matteo", waarschijnlijk een ooggetuige.

Twee grafstenen herinneren ook aan deze gebeurtenis. De ene stamt uit dezelfde tijd als de gebeurtenis en is geschreven in oud Volkslatijn (een voorstadium van het Italiaans). De andere, uit de zestiende eeuw, is geschreven in de volkstaal en is een kopie van de oudste.

De oudste grafsteen van Posatora vermeldde reeds Onze-Lieve-Vrouw van Loreto, wat duidelijk maakt dat de inscriptie werd aangebracht na het vertrek van het Huis van die plaats.

4. In 1295, na negen maanden in Posatora, verhuisde het Heilig Huis naar een bos dat toebehoorde aan een vrouw genaamd Loreta, in de buurt van de stad Recanati. Daar komt de naam Loreto vandaan.

5. Tussen 1295 en 1296 werd het Heilig Huis, na acht maanden op deze plaats te hebben doorgebracht, op wonderbaarlijke wijze overgebracht naar een boerderij op de berg Prodo die toebehoorde aan twee broers van de familie Antici.

6. In 1296, na vier maanden in deze boerderij te hebben doorgebracht, vertrok het Heilig Huis en landde op een openbare weg op de berg Prodo die Recanati met Ancona verbond, waar het tot op de dag van vandaag is gebleven.

Bestel Wonderdadige Medaille

Het ‘vliegende’ Heilige Huis

Talloze andere elementen getuigen van de historische waarheid van deze onverklaarbare verplaatsing van het Heilig Huis. In Ancona werden drie kerken gebouwd - twee nog bestaande - die getuigen dat ooggetuigen de "vliegende" Santa Casa in Ancona zagen aankomen en in Posatora zagen stoppen. Bovendien keerden in Forio, op het eiland Ischia, vissers terug die handel dreven met Ancona en vertelden over de gebeurtenissen die in 1295 hadden plaatsgevonden. Hun berichten brachten de inwoners van de stad ertoe een basiliek op te richten, gewijd aan Santa Maria di Loreto. Ook zij hebben met eigen ogen het Heilig Huis in Ancona gezien.

Erkend door pausen

Verschillende bisschoppen van de regio keurden de verering van de miraculeuze overbrengingen goed. Eeuwenlang hernieuwden de pausen de goedkeuringen totdat Urbanus VIII in 1624 definitief 10 december uitriep tot het Feest van de Overbrengingen van het Heilig Huis van Maria, de Moeder Gods. Verscheidene pausen, waaronder Paulus II, Julius II, Leo X, Pius IX, Leo XIII en Pius XI documenteerden hun erkenning van de overbrenging. Deze respectieve documenten worden, afgezien van hun religieuze aspect waarin de pausen de gebeurtenis als bovennatuurlijk erkennen, door de historische wetenschap als waardevolle documenten aanvaard.

Bewezen dat Heilig Huis uit Heilig Land stamt

Professor Nicolini heeft de materialistische mentaliteit - agnostisch, atheïstisch of protestants - die de authenticiteit van het Heilige Huis dat in Loreto wordt vereerd in diskrediet wil brengen, scherp veroordeeld. In zekere zin heeft dit verzet dieper gaande studies aangemoedigd, die uiteindelijk hebben bewezen dat het Heilige Huis werkelijk uit het Heilige Land afkomstig is. Bewijzen hiervan zijn onder andere de chemische samenstelling van het materiaal waarmee het huis is gebouwd, de vorm ervan en vele architectonische details.

Bestel Fatima boek

Denkbeeldige familie

Sommigen, die de overbrenging door engelen ontkenden, gingen zo ver dat ze een verhaal verzonnen dat een denkbeeldige prinselijke familie uit Epirus genaamd Angeli het huis zou hebben ontmanteld en het steen voor steen zou hebben vervoerd op verzoek van de kruisvaarders die de vernietigende opmars van de moslims onder ogen moesten zien. Deze ‘familie’ zou het huis vervolgens in Loreto herbouwd hebben. Een dergelijke operatie, met de transportomstandigheden van de dertiende eeuw, zou echter een wonderbaarlijker prestatie zijn geweest dan de overbrenging door engelen.

Wat fantasievolle tegenstanders verzinnen

De stenen en bakstenen worden bijeengehouden met een mortel waarvan de fysische en chemische samenstelling alleen in Palestina wordt gevonden en precies in de streek rond Nazaret. Ze komen niet voor in de regio Marche of waar dan ook in Italië. Bovendien, als het huis is ontmanteld en herbouwd op de ene plaats na de andere op zijn reis - zoals wordt beweerd door de fantasievolle tegenstanders - dan is het onbegrijpelijk hoe het de exacte geometrische verhoudingen van het huis in Nazaret heeft kunnen behouden, waarvan de fundamenten tot op de dag van vandaag perfect overeenkomen met de muren van Loreto.

Glazen vloer

Evenmin zou het mogelijk zijn geweest dat niemand heeft gezien of gehoord dat het huis werd afgebroken en later weer opgebouwd, vooral niet in de korte tijdspanne van één nacht in het centrum van het heiligdom in Nazareth en vervolgens opnieuw in Kroatië en Italië. Nog onverklaarbaarder is het feit dat het Heilig Huis uiteindelijk aan de overkant van een oude zandweg tot rust is gekomen. Op deze weg ontstond door het langskomen van dieren en wagens op natuurlijke wijze spoorvorming in het midden van de rijweg, waardoor de bermen omhoog kwamen en aan weerszijden greppels werden gevormd. Zo kwam het huis terecht, waarvan de drie muren, zonder fundering, deels op de grond en deels op de open lucht steunen. Vandaag kunnen pelgrims dit zelf zien door een glazen vloer.

Lees ook: Hoe de paus Onze Lieve Vrouw overtuigde om het Heilig Huis van Loreto te renoveren

Een huis dwars over de weg?

Bovendien had het stadsbestuur van Recanati reeds in die tijd de bouw van huizen op de openbare weg verboden en de afbraak bevolen van alle gebouwen die in strijd met de verordening waren bevonden. Hoe kon iemand dan een huis dwars over de weg hebben herbouwd zonder dat iemand het merkte? Een andere grote hindernis komt voort uit het gebrek aan middelen in die dagen om een heel huis te vervoeren, zelfs als het steen voor steen en steen voor steen werd afgebroken. Het zou een paar ton wegen. Vervoer over de weg zou waarschijnlijk onhaalbaar zijn geweest vanwege de vertraging en het aantal wagens, dieren en mannen dat nodig zou zijn geweest. Vervoer over zee zou weliswaar haalbaarder zijn, maar ook te tijdrovend en gevoelig voor verlies door stormen.

Engelen zijn eenvoudigste verklaring

Nog gecompliceerder zou het zijn om de muren in segmenten te snijden en deze intact mee te nemen op een reis van 3000 kilometer mijl en die vervolgens weer aan elkaar te lijmen zonder sporen van de verbindingen achter te laten. Deze materiële factoren, zo verklaarde Prof. Giorgio Nicolini, maken een dergelijk transport met de toenmalige technische middelen onmogelijk. Uit de lange en gedetailleerde demonstratie van professor Nicolini blijkt duidelijk dat het veel redelijker is te geloven dat de vertaling door engelen het resultaat is van een wonderbaarlijk werk van God, voor Wie immers niets onmogelijk is, en Die veel grotere wonderen heeft verricht. Dat mensenhanden zo’n overbrenging tot stand zouden hebben gebracht, zou beschouwd moeten worden als een gebeurtenis die nog wonderbaarlijker is dan die welke door het werk van engelen is verricht.

Dit artikel is een vertaling van Science Confirms: Angels Took the House of Our Lady of Nazareth to Loreto door Luis Dufaur en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2022 20:12

Doneer