Heilige Catharine Labouré: zoveel belangrijker dan zij schijnt

De H. Catharina Labouré ontving in 1830 verschijningen van de H. Maagd Maria, naar aanleiding waarvan de devotie van de Wonderdadige Medaille ontstond. (Foto: America Needs Fatima)

Heilige Catharine Labouré: zoveel belangrijker dan zij schijnt

De Heilige Catherine Labouré, maagd; zij ontving de openbaring van de Wonderdadige Medaille van de Onbevlekte Moeder Gods. Zij was een Zuster van Liefde uit de congregatie gesticht door Sint-Vincentius a Paolo. Een relikwie van haar wordt vereerd in onze kapel. Negentiende eeuw. Feestdag 28 november.

Catharine Labouré

Aangezien er een speciaal feest is voor de Wonderdadige Medaille (op 27 november, red.), hoeft daar vandaag niets over gezegd te worden, omdat het onderwerp al op de juiste dag is behandeld. Er zou wel iets te zeggen zijn over de heilige Catherine Labouré. Wat gezegd zou kunnen worden, lijkt me, zou een vergelijking inhouden tussen het leven van de heilige Catherine Labouré, die - met alle respect - in relatie tot Onze Lieve Vrouw de vrouwelijke figuur was die misschien wel de grootste rol in de geschiedenis heeft gespeeld.

Verspreider devotie Onze Lieve Vrouw

En van de heiligen was het de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort die de grootste rol speelde in de geschiedenis van de devotie tot Onze Lieve Vrouw. Het grote verschil in het leven en de missie van elk van hen, in dienst van hetzelfde doel, namelijk de verspreiding van de devotie tot Onze Lieve Vrouw. De heilige Louis-Marie, missionaris, zwierf van plaats naar plaats, predikte, werd bestreden, vocht ook, schreef boeken en verscheen daarom voortdurend in het openbaar.

Volg MOH op Telegram

Montforts leven doorstraalt de geschiedenis

Voortdurend was hij in de kerken van een kleine provinciale streek, die het hoekje van het universum was waar hij mocht blijven om zijn missie te verkondigen. Maar, door zo'n voorbeeld te stellen en op zo'n manier te prediken, bleef vandaaruit zijn leven de hele geschiedenis doorstralen. Zodat dit voortdurend aanwezig is in alles wat er over Onze Lieve Vrouw gezegd wordt.

Catharine Labouré: schijnbaar zo onbeduidend…

De heilige Catherine Labouré was het tegenovergestelde: ze was zo onbekend, zo flets, zo onbeduidend dat haar eigen zusters in habijt lange tijd niet wisten dat zij het was die die devotie van de Wonderdadige Medaille had ontvangen. De overste zei dat een zuster begunstigd was met dit, dat, enzovoort, enzovoort; maar ze wisten niet om wie van de zusters in het klooster het ging. Alleen de biechtvader wist het, zelfs de overste niet.

Instrument van de Voorzienigheid

Ze slaagde er ook in om de devotie tot Onze Lieve Vrouw enorm te verspreiden. De allerheiligste Maagd Maria wilde dat dit via haar zou gebeuren. Maar ze had de juiste middelen tot haar beschikking, zodat de heilige Catharine in feite een menselijk instrument van dit werk was. In tegenstelling tot de heilige Louis de Montfort bleef zij echter volkomen onbekend.

Bestel Wonderdadige Medaille

Aan de kant geschoven

Het is merkwaardig op dit punt op te merken dat zij echter wel een missionaire rol had, die bijvoorbeeld verschilt van de rol van de heilige Bernadette Soubirous. Deze laatste ontving die openbaringen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, iedereen wist wie begunstigd was met die verschijningen, maar zij deed niets meer dan die informatie ontvangen en doorgeven; de wonderen deden de rest. De heilige Catherine de Labouré deed dat niet: ze moest aandringen, ze moest veel werk verzetten om het voor elkaar te krijgen, en ze werd veel meer genegeerd dan de heilige Bernadette. Ze werd echt aan de kant geschoven.

Gepast om in de schaduw te blijven?

Natuurlijk is het commentaar daar van toepassing: hoe verschillend Gods wegen zijn, hoe God de dingen zo kan regelen dat hij, volgens deze of gene ziel, de dingen op de ene of de andere manier laat gebeuren. Dit is een zeer legitieme opmerking, zeer waar en ook zeer bekend. Hier wil ik echter een aspect van het probleem benadrukken dat we beter moeten leren kennen: op welke manier is het gepast voor een vrouw om in de schaduw te blijven? Als ze in de wereld leeft, blijft ze in de omgeving van het gezin; en als ze in het klooster leeft, blijft ze daar zonder te verschijnen en zonder een grote publieke opdracht uit te voeren.

Mannen geroepen tot openbaar optreden

Het is bij uitzondering dat vrouwen in de geschiedenis van de Kerk bekend staan om het uitvoeren van publieke missies. Wanneer de Voorzienigheid hen voor iets groots wil gebruiken, blijven ze aan de zijlijn staan en leven ze in afzondering, buiten het oog van de openbaarheid, in tegenstelling tot mannen, die juist geroepen zijn om daar te verschijnen en een publieke actie uit te voeren.

Bestel Synodeboek

Voorzienigheid blijft trouw aan zichzelf

Dit laat ons weten dat, zelfs binnen de niveaus van genade, één de manier is waarop een vrouw zou moeten handelen, omdat het in overeenstemming is met haar natuur, haar morele karakter en haar rol binnen het algemene plan van de Schepping. En een andere is de manier waarop mannen zouden moeten handelen. Dus zelfs op dit sublieme terrein, zo doordrenkt van het bovennatuurlijke, waar de dingen gemakkelijk anders zouden kunnen zijn, is de Voorzienigheid trouw aan de orde die zij zelf heeft ingesteld en die zij zelf zou kunnen overwinnen door een besluit of door een vastberadenheid.

‘Emancipatie’ in werkelijkheid onderwerping

Dit doet ons beseffen hoe verkeerd de moderne beschaving is door vrouwen in het openbare leven te werpen, die in verband te brengen met het burgerlijke leven, hen zeer vooraanstaande posities te laten innemen, zelfs in het apostolaat; door hun functies toe te vertrouwen die normaal voorbehouden zouden zijn aan mannen. Wat doorgaat voor de ‘emancipatie van de vrouw’ is in feite de onderwerping van de vrouw aan een reeks taken die niet in overeenstemming zijn met haar natuur.

Gezonde vrouwelijkheid

Zo komt de figuur van de heilige Catherina Labouré nog duidelijker voor ons naar voren. Zij was geroepen om dit voorbeeld van gezonde vrouwelijkheid te geven, dat met zoveel respect werd bekeken dat de Voorzienigheid een vrouw als zij wilde gebruiken als instrument om een werk te verrichten dat onvergelijkbaar superieur is aan dat van zoveel leiders van de katholieke actie...

Bestel Fatima-rozenkrans

Zorgvuldige analyse van heiligenlevens

De Voorzienigheid wilde dat de heilige Catherina Labouré zeer vrouwelijk zou blijven, want wat de Voorzienigheid wil is dat elke sekse een specifieke taak heeft die verschilt van de andere, aangepast aan het verschil in natuur, aan het verschil in voorzienige rollen die voor de een en de ander bestaan. Deze overweging helpt ons ook om te zien hoe een zorgvuldige analyse van het leven van de heiligen en van de katholieke leer gebruikt kan worden om de standpunten van de revolutie - in dit geval het feminisme - te bestrijden. Maar aan de andere kant, hoe ver zijn we verwijderd van het gebruik van deze voorbeelden om deze punten te maken...

Vrome gemeenplaatsen volstaan niet

Als ik hier een opmerking zou maken die abstraheert van dit aspect van het leven van de heilige Catharina, en me zou houden bij de respectabele en eerbiedwaardige heilige gemeenplaatsen, over Gods ondoorgrondelijke ontwerpen enz. enz. dan zou dit iets goeds uitdrukken, maar het zou niet verhinderen dat het allerlei kwaad blijft doen. Daarom moeten we eerst het ene zeggen en dan het andere. En weten hoe we alles in termen van de revolutie moeten zien om het contrarevolutionaire werk te kunnen doen.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en gebaseerd op een conference die prof. Plinio op 30 december 1964 heeft gehouden.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2024 13:50

Doneer