De geest van boete en waarom we die nodig hebben

Een jongen bidt al knielend voor de Heer de Rozenkrans. Bron afbeelding: Pexels / @cottonbro

De geest van boete en waarom we die nodig hebben

THEMA'S:

Als je vandaag de dag een gesprek wilt stoppen, hoef je alleen maar deze woorden te zeggen: "boete en kastijding." Als bij toverslag kun je na het uitspreken van deze twee woorden een speld horen vallen. Hoe komt dat?

Reparatie

Hoewel het waar is dat we de fysieke pijn van boetedoening willen vermijden, wat een realiteit is, is de mensheid geneigd om tegen boetedoening te zijn vanwege het principe erachter. Namelijk de erkenning van het feit dat de mens een zondaar is. De zondaar moet boete doen door te lijden in verhouding tot het genot dat hij niet had moeten hebben, maar wel heeft gehad, omdat de zonde een belediging is voor de Goddelijke rechtvaardigheid en majesteit.

Terugbrengen van balans

Boete is daarom een soort restitutie. Net zoals een dief die geld steelt dit moet terugbetalen, zo moet ook de zondaar die ongeoorloofde genoegens steelt waar hij geen recht op heeft iets terugbetalen vanuit het oogpunt van de ontwerpen van de Goddelijke voorzienigheid. Volgens de weegschaal van de Goddelijke gerechtigheid gebeurt dit door te lijden in verhouding tot het kwaad dat werd aangericht.

Volg MOH op Telegram

Niet zomaar lijden

In de daad van boetedoening vinden we een erkenning van de zonde, de ernst van de zonde en Gods beledigde majesteit. We beseffen dat onze belediging niet gestild kan worden met lege woorden en ideeën, maar met zelfbeheersing en zelfopgelegd lijden als genoegdoening voor wat gedaan is.

Verzet tegen huidige mentaliteit

Belangrijker nog is dat boetedoening ons eraan herinnert dat we verwekt zijn in de erfzonde en dus ongeordende instincten hebben die overwonnen en bestreden moeten worden. Zelfs als er geen sprake is van eigen schuld, is het vaak raadzaam, en dikwijls zelfs onmisbaar, om de impulsen van deze ongeordende zintuigen de kop in te drukken door iets te doen dat de verlangens van het vlees doorbreekt en zo boete te doen. Er is niets dat meer tegen de moderne mentaliteit ingaat dan het idee dat de mens zwak is, geneigd tot het kwade en moet vechten tegen zijn instincten en zintuigen.

Lees ook: Zalige Jordanus van Saksen: voorbeeld van een waarlijk moedig man, een man Gods

Boetedoening is niet welkom

Kijk naar een moderne film, sla een roman open of ga een openbare plaats binnen en we zien dat het idee van boetedoening ver weg is. Menselijke trots, nog meer dan sensualiteit, verzet zich tegen boetedoening.

Een teken van nederigheid

Een van de kenmerken van een echte contrarevolutionair is juist de geest van boetedoening te bezitten. Deze geest is zelfs kostbaarder dan de boetedoening zelf. Neem bijvoorbeeld een lekenbroeder in een religieuze orde, die een boetekleed draagt omdat de regel van zijn orde dat voorschrijft. Hij aanvaardt deze boetedoening standaard en raakt er na verloop van tijd aan gewend.

Bedwingen van de trots

Als deze lekenbroeder geen duidelijk beeld heeft van wat boetedoening werkelijk is, loopt hij het risico op een dwaalspoor te raken. Hij beoefent de boetedoening in feite minder dan een leek die niet in staat is om een haarhemd te dragen, maar die wel deze geest van boetedoening heeft. God wil dat we de juiste geest, principes, de ideeën van boetedoening hebben en niet alleen de concrete daden. Als boetedoening in de juiste geest wordt gedaan, straft het vooral onze trots en doet het ons buigen voor de realiteit van menselijke ellende in het algemeen en ook voor onze individuele ellende.

Bestel Fatima boek

De juiste houding

De juten zak en andere soortgelijke hulpmiddelen in de Kerk zijn kostbare schatten. Ze zijn echter bijzonder waardevol wanneer ze gebruikt worden als een element om een houding van wantrouwen tegenover zichzelf en vechten tegen zichzelf op te roepen. Deze geest van boetedoening kenmerkt de contrarevolutionair en veroorzaakt afkeer bij de revolutionair.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op americaneedsfatima.org

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2024 07:04

Doneer