Josefa Menéndez: de mystica die pijn leed in de hel -- en terugkeerde

Zuster Josefa Menéndez

Josefa Menéndez: de mystica die pijn leed in de hel -- en terugkeerde

THEMA'S:

"Goud wordt gezuiverd in vuur. Zo zuivert en versterkt lijden de ziel... Liefde en lijden verenigen een ziel met God en maken haar één met Hem." - Jezus aan Zr. Josefa Menéndez

Josefa Menéndez: een echte ster in Gods ogen

We leven in tijden waarin "beroemdheden", wier persoonlijke morele levens niets anders zijn dan een lange reeks schandalen en slecht voorbeeld, als de "sterren" worden beschouwd, alleen maar omdat ze in films verschijnen of miljoenen op hun bankrekening hebben staan. Maar God, die het laatste woord heeft, ziet en beoordeelt ons anders. Dit verhaal is het verhaal van Josefa Menéndez, een echte ster in de ogen van God. We nodigen je uit om haar verhaal biddend te lezen en erover te mediteren. We hopen dat het al onze lezers zal helpen om de leugens en stelregels van de wereld af te wijzen en zich tegelijkertijd te richten op de eeuwige Waarheid en de realiteiten waarmee we allemaal te maken zullen krijgen in het zware, maar eeuwig lonende werk van onze verlossing en die van anderen.

Beginjaren

Op het eerste gezicht was er niets bijzonders aan Josefa Menéndez. Ze vertoonde zeker geen tekenen dat ze op de een of andere manier geschikt was voor zo'n hoge missie als het brengen van een boodschap van Jezus aan de wereld. Zuster Josefa werd op 4 februari 1890 geboren in Madrid, Spanje, in een christelijk gezin. Op twintigjarige leeftijd besloot ze in te treden bij de religieuzen van het Heilig Hart, maar door economische problemen moest ze bij haar familie blijven. Op 5 februari 1920, dertig jaar oud, trad ze in het noviciaat van de Sociëteit van het Heilig Hart in Poitiers, Frankrijk. Twee jaar later legde ze haar geloften af. Ze was slechts drie jaar religieuze zuster voor haar dood en bereikte nooit een hogere rang in de gemeenschap dan die van novice.

Poitiers1

Poitiers, Frankrijk, waar zuster Josepfa drie jaar novice was.

Schijnbare zwakheden

Zuster Josefa was gereserveerd van aard; ze hield ervan om zich op stille plekjes te verstoppen. En ze heeft nooit de Franse taal geleerd, of zelfs maar geprobeerd te leren, die de mensen om haar heen spraken. Al deze hindernissen samen leken op het eerste gezicht onoverkomelijk voor de verkondiging van een boodschap die Satan zou doen beven. In werkelijkheid waren deze schijnbare zwakheden echter tekenen van Gods voorliefde. Hoewel ze slechts een eenvoudige novice was, vaak gereserveerd en tamelijk zachtmoedig, zou ze later een onoverwinnelijke wilskracht tonen.

Ze vernederde zichzelf voor God

In het verblindende licht van de goddelijke openbaringen kroop zuster Josefa alleen maar dieper in haar kleinheid en hoe dichter God bij haar kwam, hoe meer ze zichzelf vernederde. Haar oversten hadden zelden een gehoorzamere en volgzamere onderdaan ontmoet, of iemand die zich gretiger onderwierp aan hun gezag, meer bereid om zichzelf op te offeren.

Lees ook: Sint-Dismas: van rover tot heilige

Tot in haar diepte werd Josefa gezuiverd

In haar devoties, zoals in al het andere, was ze niet overdreven; ze was oprecht, recht door zee en eenvoudig. Ze was geestelijk gezond en had een goed ontwikkelde spiritualiteit en devotie. De bovennatuurlijke genaden en gaven, waarvan het gewicht vaak verpletterend was, zuiverden haar tot in de diepte, hoewel haar geestelijk evenwicht soms werd verstoord door de buitengewone visioenen en mededelingen. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen, die vaak bestonden uit visioenen van een afdaling in de hel en alle lichamelijke sensaties die daarmee gepaard gingen, vereisten een bijna bovenmenselijk uithoudingsvermogen. Dit alles was in werkelijkheid de beste garantie voor haar superieuren dat haar communicaties goddelijk van oorsprong waren.

Nederige taken

Haar dagelijks leven in het klooster was heel gewoon omdat ze haar nederige taken en karweitjes met gratie en nederigheid uitvoerde. Ze gaf de voorkeur aan vegen boven elk ander karweitje vanwege de eenvoud ervan en de mogelijkheid om herinneringen op te halen. Al die tijd schonk God ongekende genaden aan Zijn nederige dienares.

Jezus spreekt tot zuster Josefa

Het was vanwege de alledaagsheid van haar leven dat Onze Lieve Heer tegen zuster Josefa zei: "Jijzelf zult Mijn teken zijn ... Ik zal je de brandende geheimen van Mijn Hart openbaren en vele zielen zullen er baat bij hebben. Ik wil dat je alles wat Ik je vertel opschrijft en bewaart. Het zal gelezen worden als je in de Hemel bent. Denk niet dat Ik gebruik van je maak vanwege je verdiensten, maar Ik wil dat zielen beseffen hoe Mijn Macht gebruik maakt van arme en ellendige instrumenten."

Josefa Menéndez sterft

Zuster Josefa Menéndez stierf een heilige dood op 33-jarige leeftijd op 29 december 1923. Pas na haar dood hoorden haar religieuze zusters van alle buitengewone genaden die God haar had geschonken.

'Schrijf alles op'

"Ik wil dat je alles wat ik je gezegd heb opschrijft en bewaart." Toen Onze Lieve Heer deze woorden tot Zuster Josefa sprak, deed ze precies zoals ze deed met elke opdracht van een overste. Ze gehoorzaamde. De vrucht van haar inspanningen is een werk van spirituele diepgang dat zelden wordt gezien. Haar geschriften, getiteld De weg van de goddelijke liefde, bestaan grotendeels uit de inhoud van haar schriften, die ze in gehoorzaamheid aan Onze Lieve Heer had gevuld met de openbaringen van zijn Heilig Hart, plus delen van haar biografie.

Josefamenendez

Josefa Menéndez als jonge vrouw en als kloosterzuster.

Gretig werden haar geschriften gelezen

Op 13 november 1923, kort voor haar dood, had Onze Lieve Heer tegen zuster Josefa gezegd: "Mijn woorden zullen licht en leven zijn voor een onberekenbaar aantal zielen en Ik zal hun bijzondere genaden van bekering en verlichting schenken." Deze woorden zijn geverifieerd, want zodra het eerste deel van de geschriften van zuster Josefa verscheen, werd het gretig gelezen en verspreid, en het werd al snel verschillende keren herdrukt, terwijl brieven uit alle delen van de wereld getuigen van de diepe indruk die het teweegbracht en van de bijzondere genaden die volgden op het overbrengen van de boodschap.

In talloze talen

Binnen een paar maanden was het boek vanuit het oorspronkelijke Spaans vertaald in het Frans, daarna in het Portugees, Italiaans, Engels, Chinees en Hongaars en zo hielp het de wens van Onze Lieve Heer te vervullen dat zijn oproep tot de weg van liefde en toewijding aan zijn Heilig Hart overal bekend zou worden.

Tijdens Fatima

Ten tijde van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima ontving zuster Menéndez haar eigen boodschappen van Jezus. Onze Lieve Vrouw verscheen aan de kinderen van Fatima van mei tot oktober 1917. Op de dag dat het grootste wonder van de moderne tijd - het Wonder van de Zon - plaatsvond, was zuster Menéndez slechts 1.000 kilometer verderop, misschien wel de vloeren van het klooster aan het vegen. Ze zou toen ongeveer 27 jaar oud zijn geweest.

Bestel Fatima boek

Visioen van de hel

In Fatima zei Onze Lieve Vrouw tegen de kinderen dat ze offers moesten brengen voor de zielen van arme zondaars. Op 13 juli liet de Heilige Moeder van God deze jonge kinderen zelfs een visioen van de hel zien "waar de zielen van arme zondaars heengaan die niemand hebben om voor hen te bidden". Het visioen was angstaanjagend. Dit is wat Lucia, de oudste van de drie zieners, schreef over het visioen dat ze die dag zag:

De herdertjes van Fatima zagen de hel

"Onze Lieve Vrouw liet ons een grote vuurzee zien die onder de aarde leek te liggen. Ondergedompeld in dit vuur waren demonen en zielen in menselijke gedaante, als doorzichtige brandende sintels, allemaal zwart of geblakerd brons, ronddrijvend in de vuurzee, nu eens de lucht in geheven door de vlammen die uit henzelf kwamen samen met grote rookwolken, dan weer aan alle kanten terugvallend als vonken in een enorm vuur, zonder gewicht of evenwicht en onder kreten en gekerm van pijn en wanhoop, die ons deden huiveren van angst. De demonen waren te onderscheiden door hun angstaanjagende en weerzinwekkende gelijkenis met angstaanjagende en onbekende dieren, allemaal zwart en doorzichtig. Dit visioen duurde slechts een ogenblik. Hoe kunnen we ooit onze lieve hemelse Moeder dankbaar genoeg zijn, die ons al had voorbereid door in de eerste verschijning te beloven dat ze ons naar de hemel zou brengen. Anders zouden we, denk ik, gestorven zijn van angst en schrik."

Josefa werd naar de hel gebracht

Vergelijk dit verslag van de hel met dat van zuster Josefa. Meer dan eens werd ze naar de hel gebracht om het lijden van de verdoemde zielen van dichtbij mee te maken en te voelen. In september 1922, slechts vijf jaar na de verschijningen van Fatima, schrijft ze het volgende in haar notitieboekje:

Bestel Wonderdadige Medaille

Josefa wordt gemarteld in de hel

"Mijn ziel viel in afschuwelijke diepten, waarvan je de bodem niet kunt zien, want die is immens. Toen werd ik in een van die vurige holten geduwd en als het ware tussen brandende planken gedrukt, en scherpe spijkers en gloeiende ijzers leken mijn vlees te doorboren. Het voelde alsof ze mijn tong eruit probeerden te trekken, maar dat lukte niet. Door deze marteling kreeg ik zo'n pijn dat mijn ogen uit hun kassen leken te schieten. Ik denk dat dit kwam door het vuur dat brandt, brandt. . geen vingernagel ontsnapt aan de angstaanjagende kwellingen, en de hele tijd kun je zelfs geen vinger bewegen om verlichting te krijgen, of van houding veranderen, want het lichaam lijkt platgedrukt en [toch] in tweeën verdubbeld. Geluiden van verwarring en godslastering houden geen moment op."

Ondraaglijke stank

"Een misselijkmakende stank verstikt en bederft alles, het is als het verbranden van bedorven vlees, vermengd met teer en zwavel... een mengsel waarmee niets op aarde kan worden vergeleken.. hoewel deze martelingen verschrikkelijk zijn, zouden ze draaglijk zijn als de ziel vrede had. Maar zij lijdt onbeschrijfelijk.. Alles wat ik heb geschreven," concludeerde ze, "is slechts een schaduw van wat de ziel lijdt, want geen woorden kunnen zo'n verschrikkelijke kwelling uitdrukken."

'Je mag lijden om te redden'

Onze Lieve Vrouw, iemand die nooit een probleem voorstelt zonder ook een oplossing te bieden, leerde de kinderen in Fatima de kracht van het offer om zielen van de verdoemenis te bevrijden. Ook zuster Josefa kreeg van Onze Lieve Vrouw dezelfde 'economie van genade' te zien. Uit haar dagboek (27-31 juli 1921) vinden we een verhaal over de zielen in het vagevuur. De Allerheiligste Maria zei tegen Josefa: "Je mag lijden om een van mijn lieve dochters te redden... Jezus wilde haar voor zichzelf, maar ze reageerde niet op de Goddelijke oproep, ze zal morgen sterven. Wat een troost voor mijn moederlijk hart als ze niet in de hel valt!"

Lees ook: Hoe contemplatie ons kan helpen de huidige morele crisis op te lossen

Onze Lieve Vrouw legde glimlachend haar hand op Josefa's hoofd

Zuster Josefa bad de hele nacht en de volgende dag werd ze geterroriseerd door helse geluiden. Geschokt en bang zocht ze haar toevlucht bij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Plotseling werd alles rustig, Onze Lieve Vrouw legde glimlachend haar hand op het hoofd van Josefa en zei: "Ze heeft al rekenschap afgelegd van haar leven; arm kleintje, wat een strijd heeft ze moeten doorstaan! Toen de duivel zag dat haar ziel hem ontvluchtte, probeerde hij haar de vrede te ontnemen en wat heeft hij haar laten lijden! Hij was woedend op jou, omdat je me hielp haar van hem weg te trekken. Ze stierf met veel berouw en haar einde was sereen; nu is ze in het vagevuur."

Een Weesgegroet op zaterdag

De volgende nacht werd Josefa wakker en hoorde een stem zeggen: "Ik ben de ziel die Onze Lieve Vrouw u gevraagd heeft te redden." Josefa antwoordde: "Welke devotie tot Onze Lieve Vrouw heb je gekoesterd om haar bescherming te verkrijgen?" De ziel zei: "Vanaf het moment dat ik mezelf had overgegeven aan de zonde was mijn enige devotie elke zaterdag een Weesgegroet te bidden." Drie dagen later steeg die ziel op naar de Hemel, dankzij de smeekbeden van Josefa.

Onze Lieve Heer verlangt naar de zielen die Hem afwijzen

De uiteindelijke missie die Onze Lieve Heer voor zuster Josefa had, kan samengevat worden in deze boodschap aan haar: "Het is ook Mijn bedoeling om de zielen te tonen dat Ik nooit genade weiger, zelfs niet aan hen die schuldig zijn aan zware zonden; noch scheid Ik hen van de goede zielen die Ik met voorliefde liefheb. Ik bewaar hen allen in Mijn Hart, opdat allen de hulp mogen ontvangen die nodig is voor hun zielstoestand."

Bestel Fatima-rozenkrans

Bij leven wisten weinig mensen van haar visioenen

Door haar geschriften in De weg van de goddelijke liefde moest ze de wereld de kracht van Gods Barmhartigheid tonen voor de waarlijk berouwvolle mensen. De duivel haatte Josefa hiervoor; hij wist hoeveel zielen er uiteindelijk gered zouden worden door haar werk. Haar missie was eigenlijk helemaal volbracht na haar dood, omdat maar heel weinig mensen echt wisten welke boodschappen de Heer haar gaf. Deze boodschappen zouden echter al snel gepubliceerd worden en zelfs ondersteund worden door de aanbeveling van de toekomstige paus Pius XII.

Josefa heeft een speciale voorspraakkracht

Vandaag de dag is de cruciale rol die zuster Josefa speelde in het goddelijke plan bijna uit het geheugen verdwenen. Toch herinnert de Heer zich het heldhaftige lijden dat zij heeft doorstaan om Zijn Boodschap van Barmhartigheid bekend te maken. Als beloning voor haar verachtelijke nederigheid heeft de Heer haar een speciale voorspraakkracht gegeven, net als de heilige Judas, de patroonheilige van de wanhopige gevallen. Het is bewezen dat ze grote gunsten kan verkrijgen voor iedereen die haar aanroept, vooral voor zielen met uitzonderlijke noden. Tot nu toe heeft ze nog niet de populariteit genoten van de heilige Theresia van het Kind Jezus. Toch is ze gereserveerd voor de dierbare vrienden van Christus en degenen met de meest wanhopige noden.

Troost geven in kleine dingen

Wie de wonderbaarlijke kracht van zuster Josefa wil ervaren, moet zich met teder vertrouwen tot haar wenden. Ze kan bijna onmiddellijk troost geven in kleine dingen als men er de tijd voor neemt en zich rustig in een geest van gebed tot haar wendt. Met een lieve en zachte stem kan ze u troosten met een antwoord of u vrede schenken. Als je geval wanhopiger is, moet uw gebed serieuzer en ijveriger zijn; u zou de prachtige noveen hieronder kunnen bidden.

Lees ook: In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Spreek Josefa aan als een goede vriend of vriendin

Net als Jacinta van Fatima is zij heel krachtig tegen de verleidingen of kwellingen van de duivel. Wend u tot haar als je verzocht of gekweld wordt en vertel haar dat de duivel het koninkrijk van haar Heer Jezus (oftewel uw ziel) aanvalt. Ze zal je bijna onmiddellijk hulp bieden. Alleen al de gedachte om Josefa aan te roepen zorgt ervoor dat de duivel op de vlucht slaat. Praat met Josefa zoals u met een goede vriend of vriendin zou doen. Haar geest is vriendelijk, zachtaardig en zeer meelevend. Ze zal u echt op wonderbaarlijke manieren helpen! Vergeet niet om haar op gepaste wijze te bedanken voor elke gunst die ze voor u verkrijgt.

Noveen

O Jezus, vol van genade en naastenliefde, slachtoffer voor de zondaars,
zo bewogen door liefde voor ons dat U wilde sterven aan het kruis,
ik smeek U nederig om de
dienares van God en slachtofferziel, zuster Josefa Menéndez, te
verheerlijken in de hemel en op aarde,
die trouw deelnam aan Uw lijdensweg
en Uw lijden deelde, om de weg te bereiden voor
toewijding aan Uw barmhartigheid,
voor het heil van de zielen
en voor de glorie van Uw hemelse Vader.
Met vertrouwen smeek ik U om mij,
door haar voorspraak, de Genade van: ______________.

Gevolgd door één tientje van de rozenkrans voor de zaak van zuster Josefa Menéndez.

Heilig Hart

Het Heilig Hart van Jezus wil ons redden

Fragmenten uit De Weg van Goddelijke Liefde door Josefa Menéndez

"De wereld kent de barmhartigheid van Mijn Hart niet. Ik wil hen verlichten door jou.... Ik wil dat jij de apostel van Mijn liefde en barmhartigheid bent." (..) "Ik zou willen dat zij [die leven met zonde] begrijpen dat het niet het feit van in zonde zijn is dat hen van Mij zou moeten afhouden. Ze moeten nooit denken dat er geen remedie voor hen is, noch dat ze voor altijd de liefde hebben verspeeld die eens hun.... was. Nee, arme zielen, de God die al Zijn Bloed voor jullie heeft vergoten heeft niet zulke gevoelens voor jullie!"

Witter dan sneeuw

"Komt allen tot Mij en vreest niet, want Ik heb u allen lief... Ik zal jullie wassen in Mijn Bloed en jullie zullen witter worden dan sneeuw. Al jullie overtredingen zullen worden ondergedompeld in het water waarin Ik jullie zal wassen, en niets zal de Liefde van Mijn Hart voor jullie kunnen losrukken."

Geef niet toe aan wanhoop

"O, jullie allemaal die doordrenkt zijn van zonde, en die min of meer lang als zwervers en voortvluchtigen hebben geleefd vanwege jullie misdaden ... als de overtredingen waaraan jullie schuldig zijn geweest jullie harten hebben verhard en verblind ... als jullie, om een van jullie hartstochten te bevredigen, in slechte wegen zijn verzonken ... Ach, wanneer de motieven of medeplichtigen van jullie zonde jullie hebben verlaten, en jullie de toestand van jullie ziel beseffen, o dan, geef niet toe aan wanhoop! Want zolang er nog een levensadem over is, kan een mens zijn toevlucht nemen tot genade en om vergiffenis vragen."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

God wil niet de hel voor de mens

"Als je nog jong bent, als de schandalen van je leven je al verlaagd hebben in de ogen van de wereld, wees dan niet bang... Zelfs als er reden is om je als een misdadiger te behandelen, om je te beledigen en te verstoten... jouw God heeft niet de wens om je in de vlammen van de hel te zien vallen... Integendeel, Hij verlangt er vurig naar dat je tot Hem komt, zodat Hij je kan vergeven. Als je niet met Hem durft te spreken, kijk Hem dan tenminste aan en laat de zuchten van je hart tot Hem komen, en je zult meteen merken dat Zijn vriendelijke en vaderlijke hand is uitgestrekt om je naar de bronnen van vergeving en leven te leiden."

In één seconde het eeuwig leven terugkopen

"Mocht het gebeuren dat je het grootste deel van je leven hebt doorgebracht in goddeloosheid en onverschilligheid, en dat de plotselinge nadering van het uur van de dood je vervult met verblindende wanhoop... Oh, laat jezelf niet misleiden, want er is nog tijd voor vergiffenis. Als je nog maar één seconde te leven hebt, kun je in die ene seconde het eeuwige leven terugkopen!"

Lauwheid

"Het geval is hetzelfde voor een ziel die trouw is geweest aan de naleving van Mijn wet vanaf haar kindertijd, maar die geleidelijk is afgekoeld tot de lauwe en ongeestelijke manieren van een gemakkelijk leven. Ze is zogezegd haar ziel en haar hogere aspiraties vergeten. God vroeg van haar grotere inspanningen, maar verblind door gewoontegetrouw falen, is ze in lauwheid vervallen die erger is dan echte zonde, want haar dove en slaperige geweten voelt geen wroeging en hoort de stem van God niet."

Lees ook: De laatste woorden van 10 heiligen voordat ze naar de hemel gingen

Laat het gewicht van de zonde je niet verpletteren

"Als je je hele leven in onwetendheid en dwaling hebt doorgebracht... als je een oorzaak bent geweest van groot kwaad voor andere mensen, voor de maatschappij in het algemeen, of voor de godsdienst, en als je door bepaalde omstandigheden tot het besef bent gekomen dat je misleid bent... laat je dan niet verpletteren door het gewicht van je zonden en van het kwaad waarvan je het instrument bent geweest; maar werp je met een van diep berouw doordrongen ziel in een afgrond van vertrouwen, en haast je naar Hem die op je terugkeer wacht, alleen om je te vergeven."

"Haast je dan naar Mijn Hart"

"Maar luister liever naar Mijn stem en laat Mij jullie zeggen hoe te handelen: Zodra je ziel is aangeraakt door genade, en nog voordat de strijd is begonnen, haast je dan naar Mijn Hart; smeek Mij om een druppel van Mijn Bloed op je ziel te laten vallen. . . . Haast je naar Mijn Hart . . . en wees zonder angst voor het verleden; alles is opgeslokt in de afgrond van Mijn barmhartigheid en Mijn Liefde bereidt nieuwe genaden voor jullie voor. De herinnering aan jullie fouten zal een aansporing zijn tot nederigheid en een bron van verdienste en jullie kunnen Mij geen groter bewijs van genegenheid geven dan te rekenen op Mijn volledige vergeving en te geloven dat jullie zonden nooit zo groot zullen zijn als Mijn barmhartigheid, die oneindig is."

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023 13:35

Doneer