Hoe contemplatie ons kan helpen de huidige morele crisis op te lossen

Bron afbeelding: Nheyob / Wikimedia Commons

Hoe contemplatie ons kan helpen de huidige morele crisis op te lossen

De huidige crisis begrijpen is een ontmoedigende taak. We staan voor een morele ramp die vereist dat we verder kijken dan het natuurlijke vlak van beleid en kleingeestige politiek. Als we de oplossing willen vinden, moeten we dieper in het probleem duiken. Er is een krachtig onderscheidingsmiddel dat moet worden overwogen als we de huidige strijd om morele waarden willen winnen. We moeten ruimte maken voor bezinning.

Is er een praktisch voordeel?

Men kan zich afvragen welk praktisch voordeel contemplatie oplevert. Als contemplatie het "met bewondering kijken naar een object"[1] en het met aandacht beschouwen[2] is, hoe kan het dan helpen om de problemen van vandaag te overwinnen? Ondanks alle schijn is de waarde van contemplatie nog nooit zo groot geweest. Zoals we zullen zien, is het een vergeten instrument dat de vele problemen waarmee we geconfronteerd worden kan oplossen.

Contemplatie diagnosticeert de revolutionaire ziekte

Een arts kan geen onderscheid maken tussen ziekte en gezondheid als hij niet weet hoe een gezond menselijk lichaam werkt. Hij zal uiteindelijk de symptomen van de ziekte behandelen zonder de ziekte zelf aan te pakken. Zijn inspanningen zullen dus tevergeefs zijn, en de patiënt zal verloren zijn. Evenzo kunnen we geen diagnose stellen van de linkse revolutie-ziekte[3] die de samenleving teistert zonder te weten hoe God de geschapen orde heeft bedoeld.

Bestel Fatima-rozenkrans

Contemplatie brengt tot helend inzicht

Als we de orde van het universum beschouwen zoals die door God is ingesteld, zien we in de schepping een afspiegeling van Gods volmaaktheid. Contemplatie stelt ons in staat tot op zekere hoogte Gods ontwerpen voor de wereld te begrijpen. We gaan beseffen hoe een werkelijk christelijke samenleving eruit zou moeten zien en ontwikkelen een diepe liefde voor dit ideaal. Deze bewondering leidt uiteindelijk tot een vurig verlangen om een waarlijk christelijke beschaving tot stand te brengen.

Het verlangen doet de ogen openen

Pas als dit verlangen geboren is, zien we hoe ver we van dit ideaal verwijderd zijn. We ontwikkelen dan een idee van hoe slecht de zaken ervoor staan. We zullen bijvoorbeeld de vervolging van de katholieke Kerk, de vernietiging van de morele orde en de opmars van het occulte in een ander licht gaan zien.

Goed versus kwaad

Deze problemen moeten met diepe bezinning worden bekeken, willen wij tot de diepere oorzaken ervan doordringen. We zullen de crisis zien als een strijd tussen goed en kwaad; God en de duivel. Zodra we ons dit realiseren, zullen we beter toegerust zijn om de acties van hen die het kwaad bevorderen te dwarsbomen.

Lees ook: Zalige paus Pius IX: langste pontificaat ooit

Slechte filosofieën aanvallen

Contemplatie stelt ons ook in staat valse oplossingen af te wijzen die er alleen in slagen de zaak van de duivel te bevorderen. Deze contemplatie stelt ons bijvoorbeeld in staat om intelligente hypotheses op te stellen in plaats van lukrake overpeinzingen. We kunnen de slechte filosofieën die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis aanvallen en niet onze toevlucht nemen tot ongegronde complottheorieën.

Een bescherming tegen impulsieve reacties

Het voorkomt dat we impulsief handelen. De strategieën zullen serieus en doordacht zijn. Dergelijke inspanningen zijn aantrekkelijk en inspireren velen om zich aan te sluiten bij de strijd tegen de revolutie in plaats van hun aandacht te richten op een afleidingsmanoeuvre. Zodra het probleem en de oplossing zorgvuldig zijn vastgesteld, zullen we beter voorbereid zijn om onze inspanningen te verenigen tegen de Revolutie die ons bedreigt.

Contemplatie helpt de ernst van de gebeurtenissen in te zien

Een andere verleiding is om de ernst van de huidige situatie te bagatelliseren. Velen gebruiken bijvoorbeeld vaak onevenredig veel satire tegen links.

Bestel Wonderdadige Medaille

Linkse hypocrisie: neem haar niet te lichtzinnig

Inderdaad, linkse hypocrisie is vaak amusant, en het is soms goed om te wijzen op linkse logische inconsistenties. Maar we nemen een groot risico wanneer we overdreven lichtzinnigheid gebruiken tegenover links. Een dergelijke houding impliceert dat het huidige kwaad slechts het gevolg is van onbekwame politici, domme blunders en massahysterie. Voor sommigen gaat de kwestie niet dieper dan dit.

Diepe oorzaak van de crisis

Contemplatie leert dat de crisis niet zo oppervlakkig is. We zijn niet in onze huidige toestand beland door een reeks diplomatieke, economische of politieke blunders. Integendeel, we staan tegenover een intelligente vijand die al eeuwenlang de moraal aantast door onze ongeordende neigingen tot het kwaad te versterken.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

De Revolutie kent diepe wortels

In zijn magnum opus Revolutie en contrarevolutie heeft prof. Plinio Corrêa de Oliveira diep nagedacht over de oorzaken van dit gevaarlijke proces. Hij beschouwde de geschiedenis op basis van de kerkelijke leer, historisch bewijs en gezonde logica. Hij behandelde de revolutie niet op een luchtige manier, maar op de serieuze manier die het verdient. In het boek beschrijft de oprichter van de TFP scherp de ernst van de Revolutionaire dreiging:

"[De revolutie] moet niet worden gezien als een volkomen toevallige opeenvolging van oorzaken en gevolgen die zich onverwacht hebben voorgedaan. Reeds bij haar ontstaan was deze crisis sterk genoeg om al haar mogelijkheden uit te voeren. Zij is nog steeds sterk genoeg om, door middel van opperste omwentelingen, de uiteindelijke vernietiging te veroorzaken die het logische gevolg ervan is."[4]

Serieusheid bij contrarevolutionairen geboden

We staan dus niet voor een tegenstander die met lichtzinnigheid kan worden behandeld. Naar het voorbeeld van prof. Corrêa de Oliveira moeten we onze toevlucht nemen tot contemplatie als we hopen op een serieuze oppositie tegen de revolutie.

Conclusie

Contemplatie houdt een ernstige bezinning en bewondering in van het goede en een resolute afwijzing van het kwade. Zij moet een essentiële rol spelen bij de analyse van het huidige revolutionaire proces dat erop gericht is alle overblijfselen van Gods orde te vernietigen. Alleen dan kunnen we de wortel van een probleem ontdekken en tot een oplossing komen. Onze moderne cultuur ontmoedigt dit gedrag. Maar om vooruit te komen moeten we een contemplatieve aanpak omarmen. Als contemplatie verwaarloosd blijft, is ons lot bezegeld.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Voetnoten

[1] Adolphe Tanquerey, The Spiritual Life: A Treatise on Ascetical and Mystical Theology (Tournai, Belgium: Desclée & Co., 1930), 605.

  [2] Merriam-Webster. com Dictionary, s.v. “contemplate,” geraadpleegd 16 januari 2023, //www.merriam-webster.com/dictionary/contemplate.

  [3] De Revolutie is een eeuwenlang proces van vernietiging gericht op de christelijke beschaving zoals gedefinieerd door prof. Plinio Corrêa de Oliveira in Revolutie en contrarevolutie.

   [4] Plinio Corrêa de Oliveira, Revolution and Counter-Revolution (Spring Grove, Pennsylvannia: The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property, 2014), 13-14.

    Laatst bijgewerkt: 7 maart 2023 05:58

    Doneer