Reflecties op de bekering van de heilige Paulus

Reflecties op de bekering van de heilige Paulus

Toen de heilige Paulus van zijn paard werd geslagen, was hij geschokt dat Onze Lieve Heer hem de vraag stelde: "Waarom vervolgt gij Mij?" Met andere woorden, open uw ogen! Onderzoek uw geweten!

Gewetensonderzoek

Besef dat je iets doet waarvan je, als je een oprecht gewetensonderzoek doet, zult ontdekken dat het verkeerd is. De vraag van Onze Lieve Heer deed denken aan de vraag die Hij zelf stelde aan de man die Hem sloeg tijdens Zijn lijdensweg: "Indien Ik kwaad gesproken heb, geef getuigenis van het kwaad; maar indien het goed is, waarom slaat gij Mij?" In feite gaf Sint Paulus Hem geen antwoord, omdat hij er geen te geven had. Hij antwoordde eenvoudig: "Wie zijt Gij, Heer?" En hij zei meteen "Heer" omdat hij aanvoelde Wie het werkelijk was. Onze Heer antwoordde: "Ik ben Jezus, die gij vervolgt."

Bestel Fatima boek

"Wie gij vervolgt"

Door te zeggen "wie gij vervolgt", maakte Onze Heer duidelijk wie Hij is. Hij zei tegen Paulus: Zie wie Ik ben. Zie wie je vervolgt en bereken dus hoe afschuwelijk je misdaad is. Daarna voegt Onze Lieve Heer een enigszins mysterieuze uitspraak toe: "Het is moeilijk voor u om tegen de zweep te trappen." De zweep is de wind. Hij zei dat het moeilijk is om tegen de wind in te gaan. In dit geval is de wind de waaiende wind van genade die een tijd lang Paulus tot bekering had geroepen, maar waartegen hij zich verzette. De context leidt tenminste tot deze hypothese.

De klap was aangekomen

De heilige Paulus antwoordde op zijn eigen radicale manier. Hij verspilde geen tijd. Hij zag dat hij fout zat en stelde zich in dienst van God. Hij vroeg: "Heer, wat wilt Gij dat ik doe?" De Handelingen van de Apostelen zeggen dat hij beefde en verbijsterd was toen hij de vraag stelde. Met andere woorden, de klap was aangekomen. Hij was verward en bang. Hij was geschokt door een korte beproeving van een paar minuten die hem volledig veranderde en zijn ziel door elkaar schudde. Onze Heer zei toen tegen hem: "Sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet."

Kinderlijke onderwerping

Waarom heeft Onze Lieve Heer hem niet meteen gezegd wat hij moest doen? De hele dialoog vond plaats terwijl de heilige Paulus verblind was en op de grond lag. Hem werd gezegd op te staan en naar de stad te gaan en uit te zoeken wat hij moest doen. Met andere woorden, hij moet de bevelen van Onze Lieve Heer langzaam in ontvangst nemen en zich nederig onderwerpen zoals een kind dat bevelen aanneemt van zijn meerdere.

Lees ook: De triomf van de Verrijzenis

Ga tastend en stap voor stap vooruit

Onze Heer zei tegen hem: Ga dus, tastend en stap voor stap vooruit, om uit te vinden wat Ik wil, want Ik ben uw Heer en beveel u als een dienaar, die onder de bevelen van zijn Heer staat en niets anders kan doen.

De schellen vielen van zijn ogen

De heilige Paulus wist dus niet wat God van hem wilde. Hij wist zelfs niet of God misschien wilde dat hij zijn hele leven blind zou blijven. Hij, de grote Paulus, de voortreffelijke en roemrijke Farizeeër, zou nu de stad Damascus binnengaan als een kind, aan de hand geleid. Met andere woorden, het was de volledige ineenstorting van zijn trots. De tekst van de Handelingen eindigt zo: "Maar zij leidden hem bij de handen en brachten hem naar Damascus." Met andere woorden, hij ging Damascus binnen als een blinde man. Daar zou hij een paar dagen blind zijn, totdat de schellen van zijn ogen zouden vallen.

De voorgaande tekst is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 24 januari 1966. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie, en verscheen eerder op tfp.org onder de titel: "Considerations on the Conversion of Saint Paul."

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 07:04

Doneer