Sint-Remigius, zuil van de christelijke beschaving

'Het volk, geïnspireerd door God, ontdekte de heilige Remigius, en hij werd bij acclamatie als bisschop aangesteld.'

Sint-Remigius, zuil van de christelijke beschaving

Het informatieblad dat in mijn handen is gekomen is eigenlijk een beetje lang, over een heilige waar je veel over hebt gehoord: Sint-Remigius (Saint Rémy in het Frans), bisschop van Reims, feest op 13 januari.

Bekering van Clovis

Maar het toeval wil dat dit blad een reeks details over zijn leven bevat, die de grote centrale episode van de bekering van Clovis illustreren, waardoor Sint-Remigius de geschiedenis van de Kerk is binnengekomen. Het lijkt me dus interessant om deze aspecten te analyseren, die het voor ons gemakkelijker maken om te begrijpen wat een groot man Sint-Remigius was. De gegevens komen uit dezelfde geschiedschrijving van heiligen die ik al enige tijd volg.

Geboren in Gallië

Ten eerste over de geboorte van de heilige Remigius: "De heilige Remigius werd geboren in het midden van de vijfde eeuw, in de buurt van de stad Laon, waar een heilige kluizenaar woonde. Deze kluizenaar was al lange tijd blind en hij werd niet gekweld door zijn eigen blindheid, maar door de trieste situatie waarin de katholieke religie zich in Gallië bevond." Gallië, zoals je weet, was het oude Frankrijk, het was de Romeinse overheersing van Frankrijk.

Volg MOH op Telegram

Blinde kluizenaar

En als gevolg van de invasie van de barbaren - die deels heidenen waren, deels geperverteerd tot het arianisme door ene bisschop Ulfilas, zelf een ariaan - lieten deze barbaren, die het Romeinse Rijk binnenvielen, dat bestond uit bedorven katholieken, de situatie van de religieuze meerderheid in de meest betreurenswaardige positie achter die denkbaar was voor de omstandigheden van die tijd op religieus gebied. In deze omstandigheden was deze blinde kluizenaar erg bezorgd over de situatie van de Kerk.

‘Remigius zal mijn volk redden’

"Op een nacht, terwijl hij de Heer met tranen om de vrede van de Kerk vroeg, hoorde hij een hemelse stem tegen hem zeggen: "God heeft zich verwaardigd om vanuit de hemel neer te kijken op de aarde, zodat alle volkeren van de wereld de wonderen van zijn almacht bekend zullen maken en de koningen van de aarde de eer zullen hebben om hem te dienen. Celina zal de moeder worden van een zoon die ze Remigius zal noemen, voor wie ik de eer bewaar mijn volk te redden".

Hemelse boodschap

Het is een prachtige boodschap en het tafereel is prachtig om te zien. Stel je twee duisternissen voor die deze kluizenaar omhullen: eerst de duisternis van de blindheid en dan de duisternis van de nacht. Deze man bidt, in volledige afzondering, en hij treurt alleen om de trieste situatie van de Kerk. Wanneer hij dit het minst verwacht, na hoeveel dagen, nachten, maanden of jaren bidden waarin hij geen antwoord uit de hemel ontvangt, op een van die momenten die zo lijken op ons huidige historische tijdperk, waarin je de indruk hebt dat God de mensheid de rug heeft toegekeerd en zich niets meer aantrekt van wat er in de wereld gebeurt, op een van die momenten ontvangt hij plotseling een hemelse boodschap.

Bestel Synodeboek

God ziet weer naar de aarde om

“God heeft je gebed gehoord en heeft besloten om weer naar de aarde om te zien.” Een hemelse boodschap die begint met: "God heeft je gebed gehoord", dat wil zeggen, het is een beloning voor al het leven dat hij had geleid. Toen kwam de waarschuwing: "God heeft besloten om weer naar de aarde om te zien". Je ziet hoe dit een genade is om in onze tijd om te vragen, wanneer we de indruk hebben dat God zijn blik van de aarde heeft afgewend, dat hij niet meer naar de aarde kijkt. "God besloot weer naar de aarde om te zien."

‘Via Remigius wil Ik heersen’

"...En hij besloot dat Celina…" We zullen zo zien wie Celina was… "...Celina een zoon zal krijgen die ze Remigius zal noemen. Door deze Remigius wil ik over de wereld heersen, zodat de machtigen der aarde zichzelf eren door God te dienen". Dit is heel mooi, want het is een waarschuwing van de geboorte van het christendom.

De Kerk vóór de Middeleeuwen

Wat de situatie van de Kerk in de Romeinse tijd onderscheidt van de situatie van de Kerk in de Middeleeuwen, is dat de Kerk in de Romeinse tijd, zelfs na de catacomben, een Kerk was die bestond uit veel gelovigen, maar waarin de machtigen weinig eer hadden in het dienen van Onze Heer. We hadden geen heilige vorsten, weinig grote heilige mannen in de tijd van het katholieke Romeinse Rijk.

Bestel Fatima-rozenkrans

Middeleeuwen: de heerschappij van Christus

Integendeel, pas in de Middeleeuwen zagen we voor het eerst in de geschiedenis dit samenvallen: de machtigen en de groten der aarde werden vaak de vurigsten. En het is vanuit de hoogten van de tijdelijke wereld dat de impuls voor de heiliging van de zielen ontstaat. Het is daarom een verandering. Het is de heerschappij van Christus. Wanneer Christus regeert door koningen, wanneer Christus regeert door de machtigen. Dat is wanneer de heerschappij van Christus plaatsvindt.

Moedermelk op ogen kluizenaaar

"Celina, gewaarschuwd door deze stem, vertelde dit aan een monnik genaamd Montano. De monnik antwoordde: 'Je zult niet alleen een zoon krijgen, maar je zult hem ook voeden met jouw melk. En hijzelf - Montano was ook blind - zal mijn zicht herstellen met een paar druppels van die melk op mijn ogen." Deze voorspellingen werden tot op de letter vervuld. Sint-Remigius werd geboren in Laon in het statige huis van zijn ouders.

Verkiezing tot bisschop

"Zijn ouders waren edellieden". Vervolgens geeft het verslag een aantal feitjes over het leven van Sint-Remigius, die we kunnen overslaan, en dan komt zijn verkiezing tot bisschop. Hij wordt patroon van hen die het moeilijk vinden om te mediteren, van hen die het niet gemakkelijk hebben om goddelijke dingen te begrijpen, van hen die zich lauw of ontmoedigd voelen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Bisschop bij acclamatie

"Demanges, aartsbisschop van Reims, was net gestorven. Het volk, geïnspireerd door God, ontdekte de heilige Remigius, en hij werd bij acclamatie aangesteld om Demanges op te volgen. Op de dag van de wijding werd heilige olie door een onzichtbare hand op het voorhoofd van Remigius gesprenkeld, die hem zo wijdde; en de hele zaal werd doordrenkt met het zachtste parfum."

Gezalfd door Jezus Christus zelf

Je ziet het mooie idee: het is God zelf, het is Onze Heer Jezus Christus zelf die zijn hand laat verschijnen en die met een heel zacht parfum de heilige Remigius tot bisschop zalft. Dat wil zeggen, hij wordt rechtstreeks gezalfd door Onze Heer Jezus Christus, de man van wie de bisschoppelijke macht zou komen die de katholieke kerk in Gallië, enz. zou vestigen.

Beschermheilige van de meditatie

Na verschillende episodes van verleiding te hebben genoemd die hij onderging, zegt de verteller: "...dat de heilige Remigius hierdoor effectief wordt aangeroepen in verzoekingen tegen het vlees en tegen de geest. Bovendien vinden zij die het moeilijk vinden om te mediteren, zij die het niet gemakkelijk hebben om goddelijke dingen te begrijpen, zij die zich lauw of ontmoedigd voelen, altijd steun bij de heilige Remigius".

Bestel Wonderdadige Medaille

Meditatie noodzakelijk voor geestelijk leven

Ik moet zeggen dat ik nog nooit een verwijzing had gehoord naar een speciale beschermer voor degenen die het moeilijk vinden om te mediteren... In principe is moeilijk mediteren een obstakel voor het spirituele leven. En elke heilige kan een geschikte beschermheilige zijn om een obstakel in het spirituele leven te overwinnen. Maar ik heb nog geen heilige gezien wiens speciale missie het is om meditatie aan te moedigen; om diegenen aan te moedigen die de dingen van God niet begrijpen; om bemoediging te geven aan ontmoedigden; om diegenen te helpen die gewelddadig en wreed verzocht worden.

‘Wend je tot H. Remigius’

En aangezien het onze wens is om te werken aan de overwinning van het christendom, kunnen we heel goed Sint-Remigius - die in zijn tijd een taak vervulde die wij in onze tijd zouden willen vervullen - vragen om onze patroonheilige te zijn. Dus als er een "nieuwe generatie" in deze zaal is, als er iemand is die moeite heeft met mediteren, als er iemand is die moeite heeft zich te concentreren om zijn gedachten te verzamelen en ze op te wekken tot God, als er hier iemand is die bruut wordt aangevallen door ontmoediging of gewelddadige verleidingen van de duivel, dan kunnen ze zich wenden tot de heilige Remigius. En hem speciaal vragen om het spirituele leven te vergemakkelijken. Dit is zo'n kostbare intentie en zo in overeenstemming met onze roeping dat ik het wilde benadrukken.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en gebaseerd op de eerste helft van een conference die prof. Plinio op 23 september 1974 heeft gehouden.

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2024 09:52

Doneer