De heilige Clothilde, eerste koningin van Frankrijk

De H. Remigius verbindt Clovis en Clothilde in het huwelijk. Soissons, 493. Drie jaar later zal de echtgenote de echtgenoot bekeren. (Beeld: basiliek Sainte Clotilde, Parijs)

De heilige Clothilde, eerste koningin van Frankrijk

“Op 3 juni viert de Kerk het feest van de heilige Clothilde, die volgens de liturgie door haar vrome gebeden de bekering van het Frankische volk begunstigde en voorbereidde”, aldus prof. Plinio Corrêa de Oliveira.

Romeinse Rijk is gevallen

We zijn in de vijfde eeuw. Het Romeinse Rijk is gevallen. Het is de tijd die volgt op de grote volksverhuizingen. Frankrijk bestaat nog niet, maar her en der ontstaan ‘koninkrijken’ van ruwe Germaanse stammen, waarvan de Franken er een zijn. Het christendom is aanwezig, maar vaker in de ketterse vorm van het Arianisme.

In 496 beginnen de Middeleeuwen

Alles verandert echter met de doop van de Frankische leider Clovis, in de kerstnacht van 496 in Reims. Prof. Plinio: “De bekering van Clovis en zijn Frankische krijgers was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Kerk en de christelijke beschaving. Het was het beginpunt van alle triomfen van het katholicisme in de Middeleeuwen. Een dergelijke gebeurtenis werd door de Voorzienigheid voorbereid door een overvloed aan heiligen, waarin vooral de heilige Clothilde, de heilige Remigius, bisschop van Reims, en de heilige Gaston, bisschop van Arras, schitteren.”

Bestel Fatima-rozenkrans

Frankrijk: oudste dochter van de Kerk

Maar vooral toch schittert in deze geschiedenis Clothilde, de tweede vrouw van Clovis. Prof. Plinio: “Zoals de bloem van de cactus die tussen de doornen bloeit, heeft de heilige Clotilde te midden van een heidens en barbaars volk de eerstgeborene van de Kerk doen ontkiemen in de doopvont van Reims en haar genade, schoonheid en geloof geschonken.”

Clothilde krijgsgevangen prinses

Clothilde was van origine een Bourgondische prinses. Haar vader was katholiek, maar hij werd omgebracht door zijn eigen broer, een Ariaan. Haar moeder werd verdronken in de Rhône, maar Clothilde werd gespaard. Haar oom voerde haar mee als krijgsgevangene en politieke pion. In dat kader huwelijkte hij haar uit aan Clovis. Clothilde stemde ermee in, op voorwaarde dat zij haar katholieke geloof mocht behouden.

Een kind sterft, een ander geneest

Als hun eerste kind sterft na zijn doopsel en het tweede zwaar ziek wordt, ook na zijn doopsel, wijt Clovis dat aan de God van zijn vrouw. Maar het tweede kind geneest. Tegenover haar man houdt Clothilde houdt vol dat hij zich toch moet laten dopen.

Slag bij Tolbiac

Dan komt Clovis voor een beslissende veldslag te staan tegen de Allemannen, een Germaans stammenverband aan de overzijde van de Rijn. Als hij op het punt staat de slag bij Tolbiac (vandaag Zülpich, vlakbij Bonn) in het jaar 496 te verliezen, doet Clovis een belofte aan "de God van Clotilde". Hij belooft als die God hem zal helpen, hij zich tot het katholieke geloof zal bekeren.

‘Buig uw hoofd, Sicamber’

Remigius was toen bisschop van Reims en oefende grote invloed uit op Clotilda. Hij bereidde Clovis voor op het doopsel. Op kerstavond van 496 werd de barbaar door de heilige gedoopt in de kathedraal van Reims. Hierbij zou de H. Remigius gezegd hebben: "Mitis depone colla, Sicamber, adora quod incendisti, incendi quod adorasti.” ‘Buig uw hoofd, Sicamber (een alternatieve aanduiding voor ‘Frank’), aanbid wat gij verbrandt, verbrandt wat gij aanbeden hebt’.

Frankrijk wordt katholieke natie

Volgens een legende bracht een duif een ampul met de olie om de koning te zalven. Een engel bracht de nieuwe koningsvlag, met daarop drie lelies, drie fleurs de lys. Frankrijk zal een katholieke natie worden. Prof. Plinio schrijft dat grote gebeurtenissen als deze “bijna noodzakelijkerwijs werken van heiligen zijn. Wat de atoombom is voor de wereldlijke machten, is de heiligheid voor de Kerk: het grote wapen dat bergen verzet, firmamenten verandert en de as van de aarde verschuift.”

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

‘Bidden voor herkerstening van Frankrijk’

En hij voegt eraan toe: “De herkerstening van het hedendaagse Frankrijk zou voor de wereld het beginpunt kunnen zijn van een nieuwe Middeleeuwen. Laten we vurig bidden tot Onze Lieve Vrouw en de heiligen die de bewakers zijn van de Franse natie, dat dit wonder zal plaatsvinden tot glorie van God en de verheffing van de Heilige Kerk. Een serieus katholiek Frankrijk, zonder compromis, zonder concessies, zonder de overblijfselen van liberalisme, jansenisme of gallicanisme, een Frankrijk in overeenstemming met de wensen van Veuillot, kan het aanschijn van de aarde nog vernieuwen.” (Legionário, 1 juni 1947)

Laatst bijgewerkt: 13 maart 2024 10:31

Doneer