Sint-Genoveva, de redster van Parijs

Sint-Genoveva, de redster van Parijs

THEMA'S:

Het feest van de heilige Genoveva (Sainte-Geneviève), maagd (422-500) valt op 3 januari. We zullen eerst een kort biografisch verslag lezen van enkele episodes uit haar buitengewone leven: Genoveva was wereldberoemd. Toen ze nog leefde, waren haar faam en deugden zelfs in het Oosten al bekend.

Eenvoudige herderin

Boven op zijn zuil had de pilaarheilige Simeon de Styliet een visioen van deze spirituele zuster en correspondeerde met haar. De hoofdstad van Frankrijk werd aan haar toevertrouwd. Ze was een eenvoudige herderin die waakte over het lot van Parijs, net zoals een arme boer, de heilige Isidorus van Madrid (ca. 1070-1130, niet te verwarren met de H. Isidorus van Sevilla) -red.), waakte over de Spaanse hoofdstad. In de vijfde eeuw deed een van de grootste bisschoppen van Gallië verslag hoe deze jonge vrouw uit Nanterre de echtgenote van Christus werd.

Twee bisschoppen samen op weg

Rond het jaar 430 ging de heilige Germanus van Auxerre (Saint-Germain l'Auxerrois) naar Groot-Brittannië om de Pelagiaanse ketterij te bestrijden. Vergezeld door de heilige Lupus (Saint-Loup), bisschop van Troyes, wiens missie hij zou delen, stoppen ze bij het plaatsje Nanterre. De twee prelaten gaan naar de kerk, waar ze willen bidden voor het succes van hun reis. De gelovige mensen omringen hen met vrome nieuwsgierigheid.

Volg MOH op Telegram

H. Germanus ontmoet de H. Genoveva

Verlicht door goddelijke inspiratie ziet Sint-Germanus in de menigte een zevenjarig meisje. Hij beseft dat de Heer haar op een bijzondere manier heeft uitgekozen. Hij vraagt de naam van het kind en laat haar bij zich brengen. Ze komt met haar ouders aanlopen. ‘Is dit jullie kind?’ vraagt Germanus hen. ‘Ja, meneer’, antwoorden ze. ‘Gelukkige ouders van zo'n dochter!’, antwoordt de bisschop.

‘Wil je je aan Christus toewijden?’

‘Weet dat toen dit kind geboren werd, de engelen met grote vreugde feest vierden in de hemel. Dit jonge meisje zal groots zijn voor de Heer en door de heiligheid van haar leven vele zielen bevrijden van het juk van de zonde.’ Dan, zich tot het kind wendend, zegt hij: ‘Genoveva, mijn dochter.’ ‘Heilige Vader’, antwoordt ze, ‘uw dienares luistert.” Zegt Germanus: ‘Spreek tot mij zonder angst. Wil je jezelf aan Christus toewijden als Zijn echtgenote in ongeschonden zuiverheid?’

‘Je wens zal vervuld worden’

Zij antwoordt: ‘Gezegend bent u, mijn Vader! Wat U van mij vraagt is mijn liefste hartenwens. Het is alles wat ik wil. Alstublieft, verwaardig U om de Heer te vragen het mij te schenken.’ ‘Heb vertrouwen, mijn dochter’, antwoordt Sint-Germanus, ‘wees vastberaden, laat je werken overeenkomen met je geloof en de Heer zal je kracht met je schoonheid combineren.’

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Genoveva weet aanval Attila af te wenden

Na deze profetieën werd zij de grote heilige Genoveva die Parijs met het Heilig Sacrament van een aanval van de barbaren redde, van Attila en zijn horden in 457. Toen de Hunnen dichterbij Parijs kwamen, zei Genoveva de mensen om de stad niet te ontvluchten maar te blijven. Door de tussenkomst van haar gebeden, wijzigde Attila, in strijd met de verwachting en om een onbekende reden, zijn pad van vernietiging en liet Parijs ongemoeid.

Typerend voor Middeleeuwen

Zo werd ze een van de grootste figuren in de geschiedenis van die tijd. Ik zal nu commentaar geven op dit verhaal. Het eerste dat opvalt is de bewonderenswaardige bloei van heilige zielen in de Middeleeuwen. Kijk naar de mensen in dit verhaal. Ten eerste is er paus Sint-Bonifatius. Hij stuurt Sint-Germanus van Auxerre om Engeland te verdedigen tegen de Pelagiaanse ketters. Saint-Germanus kiest een andere heilige, Sint-Lupus, bisschop van Troyes, als zijn reisgenoot.

Drie heiligen

Er zijn dus twee heilige bisschoppen die door een heilige paus worden gestuurd om een land te verdedigen dat wordt bedreigd door ketterij. Door deze scène kun je de warmte van heiligheid en de intensiteit van het spirituele leven van die tijd voelen. De Middeleeuwen werden immers geleidelijk opgebouwd op een enorme verzameling heiligen, waarvan de verslagen boekdelen vullen.

Bestel Synodeboek

Allereerst naar de kerk

Tijdens hun reis stoppen ze in het plaatsje Nanterre. Ze gaan niet op zoek naar een hotel, herberg of plek om zich te vermaken. De eerste stap op hun spannende reis is naar een kerk gaan om te bidden. Deze heilige figuren zijn zo befaamd en gevierd dat ze de aandacht van de stedelingen trekken als ze de kerk binnengaan. De mensen omringen hen terwijl ze bidden.

Heilige bisschoppen geknield voor Allerheiligste

Zo omringen de trouwe boeren, niet anders dan de boeren in de tijd van de heilige Jeanne d'Arc een paar eeuwen later, de twee bisschoppen terwijl ze in een kleine kapel zeer bedachtzaam knielen voor het Allerheiligste. Het volk kijkt toe en verwondert zich over de bisschoppen die intens in gebed verzonken zijn. Hoe zelden zien we vandaag de dag twee heilige bisschoppen bidden in een kapel van het Heilig Sacrament, terwijl de mensen kijken en zich verwonderen.

Nóg een heilige: een zevenjarig meisje

In die sfeer van vurigheid daalt er plotseling een zichtbare genade uit de hemel neer op een van de bisschoppen. Het is niet zichtbaar met de ogen, maar wordt waargenomen door de zielen. Deze twee heiligen, gestuurd door een derde heilige, nemen door genade de aanwezigheid waar van nóg een andere grote heilige: een zevenjarig meisje. Ten overstaan van de verbaasde menigte profeteert Sint-Germanus over het meisje en zegt: ‘Weet dat toen dit kind geboren werd, de engelen met grote vreugde feestvierden in de hemel.’

Bestel Fatima-rozenkrans

Niemand twijfelt

Stel je de verbazing van het hele dorp voor. De bevolking is al opgewonden door het sensationele feit dat de bisschoppen in hun kleine dorp aankomen. Plotseling heeft de bisschop het over het kleine meisje dat ze altijd blootsvoets over straat hebben zien rennen. Ze zeggen dat er grote vreugde in de hemel was toen ze geboren werd! Maar niemand twijfelt of vraagt de bisschop om bewijs. Iedereen gelooft hem, want in die gezegende tijden hadden de mensen geloof.

Communicatie met de hemel

Zo gelooft iedereen, ook het meisje en haar ouders. Het is inderdaad zo natuurlijk dat er vreugde is in de hemel als er een heilig meisje wordt geboren! Dit waren tijden waarin heiligen veelvuldig en talrijk zijn. De heiligen hebben zo'n voortdurend contact met de Hemel dat ze weten wat daar gebeurt. Met zo'n regelmatige communicatie tussen de Hemel en de Aarde is het niet meer dan normaal dat ze het weten!

Onze tijd vindt dat maar moeilijk

Hoe anders is dit dan onze tijd! Er is een enorme afstand die ons scheidt van het bovennatuurlijke en de Hemel. Vandaag de dag wapenen onze tijdgenoten zich tot de tanden toe om maar niet toe te geven dat iets uit de Hemel komt. Af en toe worden ze met tegenzin gedwongen om zonder veel enthousiasme te erkennen dat sommige dingen uit de Hemel komen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Nanterre opgenomen in wereldgeschiedenis

We zien het tegenovergestelde in het geval van onze heilige, die onmiddellijk de roeping van het meisje ziet en haar helpt gehoor te geven aan deze goddelijke roeping. ‘Jong meisje, wil jij je aan God toewijden?’ ‘Mijn vader, het is mijn liefste hartenwens!’ antwoordt ze. De heilige vergemakkelijkt haar latere intrede in een klooster. Zo opent zich daar een lichtgroef. Vanaf dat moment wordt het plaatsje geboren in de geschiedenis omdat er een grote bovennatuurlijke gebeurtenis plaatsvond.

‘Dit meisje heeft de geest van God!’

Als ze later wordt opgenomen in het religieuze leven, kunnen we ons voorstellen dat ze in een klooster aankomt voor een heilige abdis. Als haar wordt verteld dat ze daar is om als non te worden ontvangen, geeft de abdis geen commentaar over hoe mooi ze is of andere trivialiteiten, maar in plaats daarvan zou ze gezegd kunnen hebben: ‘Dit meisje lijkt de geest van God te hebben!’

Woord van heiligen volstaat

De heilige Genoveva zou dan gezegd kunnen hebben: ‘Ja, dat heb ik inderdaad’, zonder de minste trots. Maar de abdis had ook aan haar moeder kunnen vragen of aan iemand anders die haar vergezelde: ‘Waarom breng je dit meisje mee?’ ‘Omdat de heilige Germanus van Auxerre en de heilige Lupus van Troyes zeiden dat ze een roeping heeft’, zou het antwoord zijn. Bij dit antwoord heeft de abdis niets anders nodig - geen gecertificeerde brief of andere eisen. Ze heeft vertrouwen in de heiligen en ontvangt het meisje in het klooster, waar ze zichzelf heiligt.

Bestel Wonderdadige Medaille

Genoveva’s roem reikt tot in Oostkerk

Het nieuws van de roem van de heilige Genoveva verspreidt zich overal, zelfs tot aan de andere kant van de christelijke wereld in Klein-Azië. Het meisje treedt binnen en groeit als een Libanese ceder. Ze vult het landschap met haar aanwezigheid en wegen. Ze bloeit als een bloem in het centrum van de spirituele tuin van het Westen. Oh, wat een geluk! Hoewel er geen pers, radio of televisie is, verspreidt het nieuws van haar roem zich overal.

Simeon de Styliet

Sterker nog, in Klein-Azië aan de andere kant van de christelijke wereld hoort de heilige Simeon de Styliet van haar. Hij was de beroemde heilige die jarenlang bovenop een zuil leefde en er nooit meer vanaf kwam. Hij bad daar altijd en was een echte kluizenaar. Hij heeft een visioen van haar. Hij hoort over haar deugden en met die radars die de heiligen hebben om elkaar aan te voelen, realiseert hij zich dat zij zijn spirituele zuster is.

De schoonheid van die tijd…

Van ver weg op zijn zuil correspondeert hij met deze bloem geboren in het zoete land van Frankrijk. Zulke contacten gaan over oceanen, eilanden, bergketens, woestijnen en bevolkte vlakten. Op deze manier vormden deze twee heiligen in die tijd een soort voltaïsche boog van heiligheid. Dit verhaal leert ons de schoonheid van die tijd toen heiligen op aarde rondliepen.

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en is ontleend aan een conference die prof. Plinio op 3 januari 1966 gegeven heeft.

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024 08:37

Doneer