"Het synodale proces is een doos van Pandora": een alarmkreet die hoop geeft

Synodaliteit dreigt de Kerk tot in haar fundament aan te tasten. (Achtergrondfoto: Mazur/CatholicNews via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

"Het synodale proces is een doos van Pandora": een alarmkreet die hoop geeft

THEMA'S:

"Heilige Vader, deze synode wekt veel belangstelling. Helaas wekt het ook veel kritiek op. Ik verwijs naar een boek met een proloog van kardinaal Burke die zegt dat de synode een doos van Pandora zal zijn waaruit allerlei onheil zal komen voor de Kerk. Wat vindt u van dit standpunt? Denkt u dat de realiteit het zal overwinnen, of zal het de Synode conditioneren?"

Paus Franciscus

De vraag, die de bekende Spaanse journalist pater Antonio Pelayo aan paus Franciscus stelde tijdens zijn terugvlucht uit Mongolië, ging over het onlangs gepubliceerde boek van de TFP's en zusterverenigingen getiteld Het synodale proces is een doos van Pandora: 100 vragen & antwoorden. Het boek, geschreven door Jose Antonio Ureta en mij, legt eenvoudig en direct uit wat er op het spel staat in de komende "Synode over Synodaliteit" die paus Franciscus in Rome heeft bijeengeroepen. Er is een plan in de maak om de Heilige Moeder Kerk te hervormen dat haar goddelijke grondwet zou kunnen misvormen en haar leergezag zou kunnen verstoren.

Bezorgdheid onder voorstanders van de synode

Pater Pelayo is een veteraan-correspondent die al meer dan drie decennia kerkelijke zaken in Rome verslaat voor verschillende Spaanse kranten. Zijn vraag laat de bezorgdheid zien die leeft onder veel voorstanders van de zogenaamde "synodale bekering van de Kerk", die zich afvragen: Zal het TFP-boek dit proces beïnvloeden?

Bestel Synodeboek

Franciscus gaf ontwijkend antwoord

Te oordelen naar de overvloed aan nieuwsberichten en commentaren die in de eerste week over de hele wereld zijn verschenen, evenals de talloze reacties die de auteurs hebben bereikt en tientallen uitnodigingen om deel te nemen aan radio- en tv-programma's, kunnen we gerust zeggen dat het boek inderdaad invloed begint te krijgen op de synode. Het gekibbel op het pauselijke vlak bevestigt dit. Franciscus gaf een ontwijkend antwoord en drong er bij de mensen op aan niet bang te zijn voor doctrinaire verandering. "Als je naar de wortel van deze ideeën gaat, zul je ideologieën vinden." Volgens de paus beschuldigen synodecritici "de Kerk van dit of dat, maar ze beschuldigen nooit wat waar is: (ze bestaat uit) zondaars. Ze spreken nooit over zonde..." [1]

Eerste op Amazon

Het TFP-boek, gepubliceerd in acht talen, bereikte onmiddellijk de bestseller categorie op online platforms. Amazon plaatste het als eerste in de categorie "Pausen en Vaticaan". Het werd naar alle bisschoppen en vele pastors wereldwijd gestuurd en doorgestuurd naar academische, religieuze en lekenmedia. Veel vooraanstaande internationale persorganen besteedden er aandacht aan, van de New York Times tot de Washington Post tot La Repubblica. Bijna elke prominente katholieke blog, om nog maar te zwijgen van de sociale media, heeft het besproken en van commentaar voorzien. Het boek heeft duidelijk een rauwe zenuw geraakt, een verborgen verlangen in de publieke opinie dat zijn uitlaatklep heeft gevonden en is uitgebarsten als een vulkaan.

Lees ook: Kardinaal Burke: synode dreigt "grote schade" te berokkenen aan "vele zielen"

Vaticanist: "Een uiterst nuttig boek"

Onder de titel "A Rigged Synod: Here is The Synodal Process, a Pandora's Box-a Book to Understand [the issue]," merkte de bekende Vaticanist Aldo Maria Valli op dat "Een zeer nuttig boek over de komende synode arriveert op initiatief van TFP, de Vereniging voor Traditie, Familie en Privé-eigendom, een uiterst nuttig boek over de komende synode." [2] Marco Tosatti, een andere Vaticanist, meldde in zijn artikel: "Het synodale proces is een doos van Pandora. TFP boek, met kard. Burke." [3] Veel Italiaanse katholieke persbureaus verspreidden het nieuws, waaronder Corrispondenza Romana, Messa in Latino en Nuova Bussola Quotidiana. Dat deed ook de seculiere pers, waaronder de kranten van de Quotidiano Nazionale-groep.

'Vaticaan houdt geen rekening met spiritualiteit van katholieken'

Het boek is enthousiast ontvangen in de Angelsaksische wereld. "Kardinaal Burke laat bommetje vallen over synode van 'ideologie' en 'schisma'," kopte The Catholic Herald, het toonaangevende katholieke weekblad in Groot-Brittannië. Het artikel van Diane Montagna merkte treffend op: "De publicatie van het boek komt te midden van een groeiend verzet in de media. Op 14 augustus publiceerde het Franse dagblad Le Figaro een lang en scherp artikel op de voorpagina van de gerespecteerde journalist Jean-Marie Guénois, waarin hij het Vaticaan ervan beschuldigde vooruit te gaan zonder echt rekening te houden met de spiritualiteit van de Franse katholieken." [4]

'Auteurs willen christelijke beschaving beschermen'

"Nieuw boek waarschuwt voor 'revolutionaire' bedreiging door Synode over Synodaliteit," schreef Vaticanist Edward Pentin in de National Catholic Register, het oudste katholieke tijdschrift in de Verenigde Staten, nu onderdeel van EWTN, 's werelds grootste katholieke journalistieke groep. "De auteurs", aldus Pentin, "proberen de pijlers van de christelijke beschaving te verdedigen die bedreigd worden door ontkerstening." [5] Vaticanist Jules Gomes waarschuwde op zijn beurt in Church Militant: "Bommenboek blaast 'revolutie' op die katholieke kerk wil vernietigen." [6] "De term 'synodaliteit' betekent 'revolutie' in de kerk, waarschuwt kardinaal Burke", aldus het Duitse agentschap CNA. [7]

"Ultraconversatief pamflet"

Links toonde onvermijdelijk zijn ongenoegen. Het stuk van Iacopo Scaramuzzi in La Repubblica, het orgaan dat paus Franciscus koos om zijn ideeën te propaganderen toen Eugenio Scalfari er directeur van was, is veelzeggend: "Ultraconservatief pamflet valt Synode aan: Ze willen de Kerk revolutioneren." Scaramuzzi waarschuwt dat "ultraconservatieve katholieken hun wapens aan het scherpen zijn in de aanloop naar de synodevergadering in de herfst" en schrijft: "Het pamflet, getiteld Het synodale proces is een doos van Pandora, is uitgegeven door de vereniging 'Traditie Familie Privébezit', een oude bekende in het Vaticaan." [8]

Austen Ivereigh

Daarentegen koos Austen Ivereigh, de biograaf van paus Franciscus, X (de voormalige Twitter) om de "anti-Synode kanonade" van kardinaal Burke aan de kaak te stellen in het TFP-boek. Famille Chrétienne, de Franse versie van het Italiaanse weekblad Famiglia Cristiana, publiceerde er ook een lang artikel over. [9]

Lees ook: Paus Benedictus XVI waarschuwde voor genderideologie als ‘ultieme opstand tegen God’

'Prelaten spreken hun angst uit'

Het is onmogelijk om de honderden nieuwsberichten op te sommen die zijn verschenen. Van Washington tot Londen, van Buenos Aires tot Parijs, van Manilla tot Dubai en vooral in Italië beleeft het boek over het synodeproces een succes dat iedereen enigszins heeft verrast. Wat is de reden voor zo'n explosie van belangstelling? Een artikel van Nico Spuntoni in Il Giornale kan enig licht werpen op deze vraag. Onder de titel "De synode van de angsten: de geur van schisma in Franciscus' Kerk?" schrijft Spuntoni: "Hoe dichter de eerste zitting van de XVIe gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, die van 4 tot 29 oktober 2023 zal duren, nadert, hoe meer de spanningen in de Kerk toenemen. ... Met nog iets meer dan een maand te gaan voordat de vergadering begint, zijn andere prelaten begonnen met het expliciet maken van hun angsten over wat er zou kunnen gebeuren in de Kerk na de vergadering." [10]

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Profetisch moment van genade

Toeval of niet, het boek van de TFP lijkt geen doos van Pandora maar een hoorn des overvloeds van problemen te hebben blootgelegd, waardoor zeer diepe gevoelens van het Volk van God (het echte Volk) aan de oppervlakte komen en veel gelovigen bemoedigd worden. In theologische zin zouden we bijna kunnen spreken van een profetisch moment van genade.

In lijn met Traditie en Kerkleer

Het boek Het synodale proces is een doos van Pandora is niet bedoeld om een nieuwe leer te presenteren of om de ideeën van de auteurs uit te leggen, maar om de traditionele Kerkleer over de besproken onderwerpen in herinnering te brengen. Het is uitsluitend gebaseerd op de officiële documenten van de Bisschoppensynode en de Internationale Theologische Commissie en gezaghebbende commentaren van kardinalen en bisschoppen. Tot slot behandelt het boek goed gedocumenteerde feiten die bij iedereen bekend zijn.

Bestel Fatima-rozenkrans

Niet ideologisch

Daarom kan het TFP-boek niet als "ideologisch" worden bestempeld zonder het duidelijk te stellen:

- Waar de katholieke doctrines waarop men zich beroept verkeerd zijn;

- Waar de concrete feiten die worden aangehaald en gedocumenteerd, worden vervalst;

- Welke commentaren van kardinalen, bisschoppen, priesters en geleerden niet overeenkomen met de waarheid.

Openhartig spreken

Het werk is geschreven in een geest van eerbiedige liefde voor de Heilige Moeder Kerk en beantwoordt aan de vaak geformuleerde oproep van paus Franciscus tot "parrhesia" (openhartig spreken). We begrijpen niet waarom spreken met sereniteit, openhartigheid en respect, gebaseerd op officiële documenten en bewezen feiten, een 'ideologische' manoeuvre zou zijn.

Het gelovige volk is niet vertegenwoordigd

Veel commentatoren hebben de nadruk gelegd op de serene toon van het boek en de duidelijke intentie om altijd respectvol en eerbiedig te zijn ten opzichte van de autoriteit in de kerk. Waarom dan deze reacties? Sta ons toe een hypothese te formuleren. Met de toenemende verspreiding van dit boek en soortgelijke studies en verklaringen, wordt het in de ogen van het publiek duidelijk dat een groot deel van het "Volk van God" zich niet voldoende vertegenwoordigd voelt in de bureaucratische wegen van het synodale proces en in veel van zijn voorstellen.

Bestel Synodeboek

Radicale minderheden dringen synode op

Het aantal mensen dat geraadpleegd wordt voor de voorbereiding van synode documenten is bespottelijk. In veel gevallen is het niet meer dan 2 procent van de praktiserende katholieken. Het is duidelijk geworden dat de synode bijna uitsluitend het werk is van vaak radicale minderheden, die beweren voor iedereen te spreken. Zij zeggen dat we "samen op weg moeten gaan", terwijl de waarheid is dat te veel mensen niet eens op de hoogte waren van deze "reis...".

Valse aanroeping van de Heilige Geest

Bovendien begint een aanzienlijk deel van de katholieke publieke opinie zich ongerust te maken over de buitensporige aanroeping van de Heilige Geest als stuwende kracht achter het synodale proces. Deze aanroeping, als het ware gedaan in een definitief en finaal decreet, lijkt in tegenspraak te zijn met de buitensporige haast van progressieve minderheden om enkele grotendeels betwistbare kwesties op te leggen en andere kwesties die het leergezag van de Kerk al definitief heeft afgesloten. Stel dat we hier de vaak hermetische taal van de synodale documenten aan toevoegen, die alleen voor ingewijden begrijpelijk is. In dat geval begrijpen we hoe het echte Volk van God zich "verloren, verward, perplex en zelfs teleurgesteld" voelt, om Johannes Paulus II te parafraseren. [11]

Lees ook: Hoe Don Bosco twee moordpogingen overleefde

Veel gelovigen voelen zich bespot

TFP's Het synodale proces is een doos van Pandora komt precies uit in deze verwarrende en schijnbaar onverklaarbare situatie. Door eenvoudig en direct uit te leggen wat er op het spel staat, heeft het boek de stukjes van een puzzel in elkaar gelegd. Gebaseerd op verklaringen van de belangrijkste voorstanders, maakt het werk duidelijk dat het synodale proces noch transparant noch spontaan is, maar de zoveelste poging om een revolutie in de Kerk teweeg te brengen. Veel gelovigen voelden zich bespot en begonnen hun stem te verheffen, zodat "[mensen] hun angsten [begonnen] te uiten over wat er in de Kerk zou kunnen gebeuren na de vergadering." [12]

De hel zal niet zegevieren over de Kerk

De toekomst ligt in Gods handen door de universele bemiddeling van de Allerheiligste Maagd Maria. Maar één ding is zeker: elke poging om de goddelijke grondwet of onfeilbare leer van de Kerk te veranderen is hopeloos, want Onze Heer Jezus Christus heeft de Kerk gesticht en de poorten van de hel zullen niet tegen haar zegevieren.

Voetnoten

[1] https://www.vaticannews.va/en/....

[2] Duc in Altum, 21 augustus 2023.

[3] Stilum Curiae, 22 augustus 2023.

[4] Diane Montagna, "Cardinal Burke Drops Bombshell on Synod of ‘Ideology’ and ‘Schism,'" The Catholic Herald, 22 augustus 2023. https://catholicherald.co.uk/p...

[5] Edward Pentin, "New Book Warns Of 'Revolutionary' Threat Posed By Synod On Synodality," National Catholic Register-EWTN, 23 augustus 2023. https://www.ncregister.com/blo...

[6] https://www.churchmilitant.com....

[7] CNA Deutsch Nachrichtenredaktion, "Begriff Synodalität steht für Revolution in der Kirche, warnt Kardinal Burke," CNA, 23 augustus 2023.

[8] Iacopo Scaramuzzi, "Ultraconservatief pamflet valt synode aan: Ze willen de Kerk revolutioneren," Repubblica, 23 augustus 2023.

[9] "Le cardinal Burke critique vertement le Synode sur l'avenir de l'Église," Famille Chrétienne, 23 augustus 2023.

[10] Nico Spuntoni, "De synode van de angsten: de geur van schisma in Franciscus' Kerk?" Il Giornale, 27 augustus 2023.

[11] Toespraak tot de religieuzen en priesters die deelnamen aan de eerste Italiaanse nationale conferentie over zending naar het volk voor de jaren tachtig, 6 februari 1981, in Leer van Johannes Paulus II, Vaticaanse Uitgeverij, vol. IV, 1, p. 235.

[12] Nico Spuntoni, "De synode van de angsten: de geur van schisma in Franciscus' Kerk?" Il Giornale, 27 augustus 2023.

Laatst bijgewerkt: 18 september 2023 06:56

Doneer