Waarom Sint-Johannes de Doper een model is voor hen die de moed hebben om nee te zeggen

De heilige Johannes de Doper

Waarom Sint-Johannes de Doper een model is voor hen die de moed hebben om nee te zeggen

THEMA'S:

Er heerst vandaag de dag een universele crisis in de samenleving die alles wat christelijk is omver wil werpen. De katholieke denker Plinio Corrêa de Oliveira noemde deze universele crisis de Revolutie (met een hoofdletter R). Volgens hem zijn de twee drijvende krachten van deze revolutie de ondeugden trots en sensualiteit. De volgende commentaren laten zien hoe de heilige Johannes de Doper een model is voor allen die zich vandaag tegen deze Revolutie willen verzetten, vooral in de strijd tegen haar twee centrale ondeugden.

Een model voor hen die 'nee' zeggen tegen de Revolutie

De heilige Johannes de Doper, die de bergen van hoogmoed met de grond gelijk maakt en de dalen van onreinheid vult, is een model voor hen die nee zeggen tegen de huidige revolutie tegen het christendom. Sint-Johannes de Doper zei destijds tegen Herodes datgene wat niemand vandaag de dag nog tegen de Revolutie durft te zeggen: Het is u niet geoorloofd te doen wat u doet. U kunt het niet doen. Hij zei tegen Herodes in zijn gezicht: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer tot vrouw te nemen. Herodes leefde met deze vrouw in overspel. Door hem aan te klagen, betaalde de heilige Johannes de Doper het met zijn hoofd.

Een toonbeeld van boetedoening

De heilige was ook een toonbeeld van boetedoening. Pater Louis-Claude Fillion merkt op dat Sint-Johannes geroepen was om de zielen voor te bereiden op de komst van Onze Lieve Heer door de heuvels te effenen, wat het afbreken van de hoogmoed symboliseerde. Verder vulde hij de dalen, wat de eliminatie van onreinheid betekende. Zijn rol was dus het wegnemen van de twee voornaamste gebreken die de oorzaak zijn van de revolutie tegen het christendom. Hij die hoogmoed en onreinheid vertrapte, was ook een schitterend toonbeeld van onverschrokkenheid. Hij vreesde zelfs de dood van onthoofding niet, die hij uiteindelijk onderging.

Bestel Synodeboek

Was Johannes de Doper een mislukkeling?

Sommigen zouden kunnen zeggen dat hij, door te sterven, faalde in zijn missie. De heilige Augustinus beantwoordt deze vraag door zich de prachtige scène voor te stellen waarin het hoofd van de heilige Johannes de Doper naar Herodes wordt gebracht. De tiran kijkt in die gesloten ogen. De heilige Augustinus merkt op dat geen menselijke blik zo diep in de ogen van Herodes was doorgedrongen als de blik van die gesloten en dode ogen.

Laten we vragen om zijn moed

Deze man bracht onreinheid ten val en streed tegen hoogmoed. Hij vertelt waarheden aan de goddelozen en snijdt het pad van hun ongerechtigheid af. Deze profeet-heilige was waarlijk waardig de voorloper te zijn van Onze Heer Jezus Christus. Laten wij bidden tot de heilige Johannes de Doper en hem vragen om een haat tegen de twee ondeugden van hoogmoed en onreinheid. Laten we vragen om zijn moed om de hele waarheid te vertellen aan wie dan ook, ongeacht de omstandigheden.

Deze tekst is afkomstig uit een bijeenkomst van Prof. Plinio Corrêa de Oliveira op 24 juni 1965. Hij is enigszins aangepast en bewerkt voor publicatie, en verscheen eerder op returntoorder.org onder de titel "Why Saint John the Baptist Is a Model for Those Who Have the Courage to Say No"

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 20:24

Doneer