De wetenschap zegt dat lijden en het kruis kunnen bijdragen aan groei en ontwikkeling

Neem uw kruis op en volg Mij - deze oproep van Onze Lieve Heer brengt persoonlijke groei.

De wetenschap zegt dat lijden en het kruis kunnen bijdragen aan groei en ontwikkeling

Iedereen kent mensen met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Deze aandoening ontstaat wanneer iemand getuige is van een schokkende, angstaanjagende of gevaarlijke gebeurtenis of deze meemaakt. De traumatische ervaring veroorzaakt zenuwstoornissen die vaak een langdurige behandeling vereisen.

De moderne mens hekelt trauma

Vanuit christelijk perspectief is deze aandoening een van de grote kruisen in het leven die mensen met berusting en geduld moeten dragen. De notie van het kruis helpt ook de ziel te ontwikkelen en vergroot iemands afhankelijkheid van en liefde voor God. De moderne wereld haat dit concept van het Kruis omdat het het valse verhaal van een leven zonder lijden bederft. De moderne mens heeft een hekel aan trauma omdat het iemands welzijn verstoort. Het kruis moet koste wat het kost worden vermeden en pleziertjes moeten worden nagestreefd. Het is een plaag die mensen ervan weerhoudt gelukkig te zijn.

Lees ook: Het kruis omarmen: zijn onze vrome verlangens slechts ijdele illusies?

Een zwaar kruis kan een mens transformeren

Zo'n oppervlakkige kijk op het Kruis is onjuist. Dramatische en pijnlijke ervaringen zijn niet altijd negatief. Ze brengen niet altijd de gezondheid en het geluk van individuen in gevaar. Wetenschappers die de effecten van grote trauma's nader bestuderen, ontdekken nu dat zware kruisen mensen ook kunnen transformeren en hun leven kunnen verbeteren. Het is tijd om nog eens goed naar het kruis te kijken.

Post Traumatische Groei

Het nieuwe onderzoek noemt het effect PTG, wat staat voor Post Traumatische Groei. Psychologen Richard Tedeschi en Lawrence Calhoun onderzochten dit fenomeen halverwege de jaren negentig en gaven het zijn naam. In tegenstelling tot anderen bestudeerden zij de langetermijneffecten van traumatisch lijden en ontdekten verrassende resultaten. Ze ontdekten dat bepaalde mensen enorm profiteerden door trauma's goed te verdragen. De twee wetenschappers identificeerden vijf manieren waarop traumatisch lijden positieve voordelen opleverde voor degenen die het omarmden. Ze merkten op dat zulke patiënten:

  • Een bron van persoonlijke energie en kracht;
  • Een vermogen om diepere relaties aan te gaan;
  • De bereidheid om nieuwe mogelijkheden te verkennen;
  • Een grotere waardering voor het leven;
  • Een spirituele of existentiële groei;
  • Blijvende veranderingen gebaseerd op realiteit.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

De realiteit van het lijden niet ontkennen

Deze gedragsveranderingen waren niet vluchtig of onderhevig aan vervagen. Deze groei resulteerde in veranderde wereldbeelden en blijvende transformaties die de patiënten verrasten. Een ander kenmerk van PTG is dat het de realiteit van lijden niet ontkent. Sterker nog, sommige mensen met PTSS ervaren uiteindelijk PTG. Degenen die baat hebben bij PTG zullen niet noodzakelijkerwijs vrij zijn van lijden, maar zullen zich meer vervuld voelen door hun vermogen om om te gaan met de kruisen waarmee ze geconfronteerd worden.

Ook generaties kunnen groeien door lijden

Degenen die PTG bestuderen zijn voorzichtig om erop te wijzen dat patiënten niet gelukkig zijn in de zin van zorgeloos optimisme. Ze kunnen nog steeds erg lijden, maar hun leven wordt zinvoller en gerichter. Dr. Tedeschi gelooft ook dat collectieve eenheden en naties kunnen profiteren van het lijden en als groep posttraumatische groei kunnen ervaren. De Grootste Generatie, bijvoorbeeld, werd geboren uit het dubbele trauma van de Depressie en de Tweede Wereldoorlog.

Niet voor iedereen

Posttraumatische groei komt niet bij iedereen voor. Over het algemeen hebben bepaalde mensen meer kans om PTG te ervaren dan anderen. Hoewel de cijfers worden betwist, zeggen sommigen dat wel zeventig procent van de mensen met een trauma een zekere mate van PTG ervaart.

Lees ook: Fatima en de noodzaak van lijden

De betrokkenheid van naasten is belangrijk

Arielle Schwartz, klinisch psycholoog en auteur van de Post-Traumatic Growth Guidebook, zegt dat een belangrijk onderdeel van traumatisch herstel is "sociaal betrokken te blijven" met familieleden en meelevende vrienden. Dr. Tedeschi voegt geestelijken en medisch personeel toe aan familie en vrienden omdat er soms professionele hulp nodig is om de persoon tot groei te stimuleren.

Grote vragen die naar God leiden

Het kruis is gemakkelijker te dragen als het verdriet met anderen wordt gedeeld. Het trauma dwingt de geest ook om diep na te denken omdat het iemands kernovertuigingen verstoort. Mensen leren dan lessen die kunnen leiden tot blijvende transformatie. In tijden van beproeving gaan mensen nadenken over de grote existentiële vragen van zin en doel, die vaak tot God kunnen leiden. PTG kan ook iemands focus veranderen van zichzelf naar anderen. Het resulteert vaak in een verlangen om anderen te dienen en hun lijden te verlichten.

De bovennatuurlijke bediening van de Kerk

De studies naar PTG zijn belangrijk omdat ze de moderne mythe weerleggen dat alle lijden schadelijk is. Helaas gaan de meeste studies niet verder dan het natuurlijke fenomeen van PTG. Maar als een levendige groei uit lijden op een natuurlijke manier kan gebeuren, dan laat dat alleen maar zien hoeveel meer hulp er beschikbaar is via de bovennatuurlijke bediening van de Kerk.

Bestel Synodeboek

Lijden met Christus kan van onschatbare waarde zijn

De Kerk leert dat het verenigen van iemands lijden met dat van Christus van onschatbare waarde kan zijn voor iemands bekering en geestelijke genezing. Zij die lijden kunnen een goddelijke vreugde ervaren als het lijden een gelegenheid wordt om dichter bij de gekruisigde en verheerlijkte Verlosser te komen. In dit tranendal hebben alle mensen uiteindelijk te maken met trauma's, de dood van dierbaren, oorlog, natuurrampen of tegenslagen. De wetenschap versterkt dus de leer van de Kerk dat het omarmen van het Kruis kan leiden tot spirituele en persoonlijke groei.

Sacramenten sterken ons in tijden van trauma

Sterker nog, zij die het geloof belijden zijn het best toegerust om met trauma's om te gaan, omdat zij een doel verwachten en vinden in het kruis. De Kerk vormt een zichtbare samenleving met sociale banden die mensen steunen in tijden van beproeving. De Kerk biedt ook de sacramenten en andere genademiddelen die de ziel in moeilijke tijden versterken. Bovenal kunnen lijders Onze Heer Jezus Christus aan het kruis en Zijn bedroefde Moeder zien als de hoogste voorbeelden en modellen waaruit ze kracht en moed kunnen putten.

Lees ook: Hoe slavenzoon Martin de Porres met zijn nederigheid arm en rijk voor Christus won

Het gezin is cruciaal

Het katholieke gezin is de ideale omgeving om een vangnet en ruimte te bieden aan PTG. Een christelijke samenleving steunt individuen verder door hen te hulp te schieten. De huidige narcistische en individualistische cultuur is daarentegen het minst toegerust om om te gaan met de onvermijdelijke trauma's van het leven, omdat het alle kruisen ziet als wrok en opstand.

Kruis afwijzen betekent alleen maar meer lijden

Zo wordt het kruis een instrument van heiliging en transformatie. Op zijn eigen manier ondersteunt zelfs de wetenschap deze conclusie. De wereld die het kruis afwijst, bezorgt zichzelf alleen maar meer lijden omdat ze weigert de werkelijkheid te accepteren en mensen veroordeelt tot de hel van absurde fantasieën.

Laatst bijgewerkt: 8 november 2023 15:30

Doneer