Sint-Clara van Assisi: door haar gebed sloegen moslimkrijgers op de vlucht

De heilige Clara van Assisi

Sint-Clara van Assisi: door haar gebed sloegen moslimkrijgers op de vlucht

THEMA'S:

Net als haar plaatsgenoot Franciscus was Clara was hoge komaf, maar gaf al haar status en weelde op voor een radicale navolging van Christus. Clara (1194 - 1253) werd de eerste vrouw die een kloosterregel schreef. Haar feestdag is 11 augustus.

Woeste moslims vallen het klooster binnen

Eens, tijdens een vijandelijke aanval op Assisi, vielen de woeste Saracenen San Damiano binnen en drongen de grenzen van het klooster en zelfs de kloostergang binnen. De kloosterlingen vielen flauw van angst. Met trillende stem riepen ze hun moeder-overste, de heilige Clara. Wat er vervolgens gebeurde is opgetekend door de Franciscaanse broeder Tommaso da Celano:

'Heer, lever Uw dienstmaagden niet over aan de heidenen'

"De heilige Clara, met een onbevreesd hart, beval hen haar, ziek als ze was, naar de vijand te leiden, voorafgegaan door een zilveren en ivoren kist waarin het Lichaam van de Heilige der heiligen met grote toewijding werd bewaard. En zich voor de Heer neerknielend, sprak ze huilend tot haar Christus: 'Zie, mijn Heer, is het mogelijk dat U Uw weerloze dienstmaagden, die ik uit liefde voor U heb onderwezen, in handen van heidenen wilt overleveren? Ik bid U, Heer, bescherm deze Uw dienstmaagden die ik nu zelf niet kan redden.'"

Bestel Fatima-rozenkrans

Een stem van een kind

"Plotseling klonk er vanuit het tabernakel een stem als van een kind in haar oren: 'Ik zal je altijd beschermen!' 'Mijn Heer,' voegde ze eraan toe, 'als het Uw wens is, bescherm dan ook deze stad die door Uw liefde in stand wordt gehouden.' Christus antwoordde: 'Ze zal beproevingen moeten doorstaan, maar ze zal verdedigd worden door Mijn bescherming.'"

Saracenen op de vlucht

"Toen troostte de maagd de zusters met een in tranen gehuld gezicht: 'Ik verzeker jullie, dochters, dat jullie geen kwaad zullen lijden; heb alleen vertrouwen in Christus.' Toen ze de moed van de zusters zagen, sloegen de Saracenen op de vlucht en haastten zich terug over de muren die ze hadden beklommen, bang voor de kracht van haar die bad. En Clara vermaande onmiddellijk degenen die de stem hoorden waar ik het hierboven over had en zei streng tegen hen: 'Pas op dat je niemand over die stem vertelt zolang ik nog leef, liefste dochters.'"

Lees ook: Maria en de moslim die zich bekeerde

Franciscus van Assisi

De wonderen die deze eerste spirituele dochter van Franciscus van Assisi tijdens haar leven verrichtte waren inderdaad talrijk. Haar vertrouwen in haar goddelijke Echtgenoot was totaal en onvoorwaardelijk. Nadat ze ooit alle aardse bezittingen had opgegeven uit liefde voor Hem, weerstond ze hardnekkig elke poging - zelfs van verschillende goedbedoelende pausen - om de absolute armoede die zij en haar religieuze zusters zo gewillig hadden omarmd, te verzachten.

Ze bleef de orde leiden

Na Franciscus' dood in 1226 en tot aan haar dood in 1253, bleef Clara vasthouden aan de raadgevingen die Franciscus haar had gegeven en bleef ze de orde leiden in de ware geest van haar stichter: totale afstand van alle aardse bezittingen en een onoverwinnelijk geloof en vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid.

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2023 17:33

Doneer