Maria en de moslim die zich bekeerde

Icoon uit een kerk in Napels (Bron: wetheitalians.com)

Maria en de moslim die zich bekeerde

THEMA'S:

Don Octavio del Monaco was een welgesteld burger in het 17e eeuwse Napels. Zoals velen van zijn stand, had Don Octavio verschillende moslimslaven in zijn huishouden. Deze kinderen van de Islam waren verbaasd over de vriendelijkheid van hun "meester." Hij voedde en kleedde hen beter dan zij in hun geboorteland gewend waren geweest.

Zachtmoedige evangelisatie

Als tegenprestatie voerden Don Octavio’s slaven hun taken met toewijding uit, omdat Don Octavio hen niet overwerkte, maar hen taken opdroeg die in overeenstemming waren met hun waardigheid als kinderen van God. Als deze moslimslaven al reden tot klagen hadden, dan was het de geduldige en zachtmoedige volharding waarmee hun meester en zijn vrouw hen aanspoorden om hun valse godsdienst op te geven en katholiek te worden. Don Octavius ging zelfs zo ver dat hij de slaven uitnodigde om zich bij de familie in de kapel te vervoegen om samen met hen de enige ware God te aanbidden!

Bestel Wonderdadige Medaille

Tussenkomst van Onze Lieve Vrouwe

Ons verhaal van vandaag gaat over één jonge slaaf in het bijzonder. Zijn naam was Abel, zoals de gedode zoon van Adam en Eva. Hij voelde zich op een eigenaardige manier aangetrokken tot een lamp die brandde voor een beeltenis van de Heilige Maagd Maria. Abel kocht de olie die nodig was om de lamp te laten branden van zijn eigen schamele toelage. Terwijl hij deze nederige devotie beoefende, zei hij: "Ik hoop dat deze Vrouwe mij een grote gunst zal verlenen." Op een nacht verscheen de Heilige Maagd aan hem en zei hem dat hij christen moest worden. Eerst verzette de Turk zich. Maar in de verschijning legde zij haar hand op zijn schouder en zei tegen hem: "Verzet je niet langer, Abel, maar laat je dopen en laat je Jozef noemen", en gaf hem daarmee een naam die haar Onbevlekt Hart inderdaad zeer dierbaar was.

Lees ook: In tijden van nood, bid de rozenkrans!

12 moslims worden gedoopt

Op 10 augustus 1648 was er veel blijdschap in de hemel, want op die dag bekeerden "Jozef" en elf andere moslims zich tot het christelijk geloof en werden gedoopt. Hun bekering kwam tot stand door de goedheid van Don Octavio en de bijzondere tussenkomst van de Moeder Gods. Ons verhaal eindigt hier niet. Zelfs toen deze zoon van haar veilig gedoopt was, bezocht Moeder Maria hem nog graag. Eens, na aan hem verschenen te zijn, stond ze op het punt te vertrekken. Maar de Moor greep haar mantel en zei: "O, Vrouwe, als ik vertwijfeld ben, bid ik u, dat ik u mag zien." Op een dag beloofde zij hem dit en toen Jozef zich vertwijfeld voelde, riep hij haar aan en Maria verscheen weer aan hem en zei: "Heb geduld", en hij werd getroost.

Opgetekend in de Glorie van Maria, door St. Alfons Maria de Liguori en eerder in het Engels gepubliceerd op americaneedsfatima.org

Laatst bijgewerkt: 7 januari 2022 16:48

Doneer